Rykten om kvinnoaffärer

Kungsbacka-Posten namngav en avsatt präst som, enligt flera källor, skulle ha börjat predika igen. Enligt tidningen hade ”Den erkänt karismatiske A (namnet nämnt) hela tiden omgetts av rykten om kvinnoaffärer.” PO skriver i beslut att ” Begreppet ”kvinnoaffärer” är i...

Ej motiverat exponera tjänsteman

Vestmanlands Läns Tidning fälls för att tidningen, med namn och bild i flera artiklar, pekat ut en tjänsteman på arbetsförmedlingen som utreddes för jäv. PO bedömde att publiceringarna har haft ett tydligt allmänintresse och att de i sig varit motiverade och...

Alltför långtgående angrepp i insändarsvar

Mariestads-Tidningen publicerade ett svar på en insändare vilken riktat kritik mot kommunens budget. PO avskrev ärendet med bl.a. följande: Den som väljer att offentligt diskutera politiska frågeställningar får även acceptera mothugg och kritik. Anmälaren är engagerad...

Uppsägning är inte avsked

Värnamo Nyheter klandras för en artikel där en namngiven komminister felaktigt utpekats som avskedad när han i själva verket var uppsagd. ”En uppsägning innebär en förhandling om att säga upp ett anställningsavtal och kan ha en rad orsaker, som omorganisation av en...

Felaktig uppgift om dödsfall

Corren.se och MVT.se publicerade en artikel om att en känd person i tidningarnas spridningsområde avlidit. Artikeln illustrerade med ett foto på den förment avlidne. I texten beskrevs dennes karriär och vissa personliga förhållanden. Uppgiften om dödsfallet var dock...

Detaljer om utsatt barn (2)

Fagersta-Posten publicerade en artikel om ett misstag i vården. Ett barn som varit på besök på en specialistmottagning hade fått sina uppgifter skickade till fel person. Barnet befann sig i en mycket utsatt situation och tidningen hade ett omfattande ansvar för att...

Detaljer om utsatt barn (1)

VLT publicerade en artikel om ett misstag i vården. Ett barn som varit på besök på en specialistmottagning hade fått sina uppgifter skickade till fel person. Barnet befann sig i en mycket utsatt situation och tidningen hade ett omfattande ansvar för att barnet inte...