Blev kopplad till grov kriminalitet

Inblick, exp. nr: 134/2015, dnr: 45/2015

Inblick skrev i en artikel bland annat om en gatuadress vid vilken ett brott skulle ha begåtts. En kvinna som pekades ut och kopplades till grov kriminalitet anmälde artikeln till PO. Det är, menar PO, normalt inte förenat med en publicitetsskada för den enskilde att en tidning påstår att hennes företag har samma gatuadress som en lokal i vilken ett brott har begåtts. Men i det aktuella fallet gjordes alltför långtgående kopplingar mellan brottet och anmälaren enbart på grund av att hennes man ägde ett företag, som låg på samma gata.

Sammanträdesdatum 2015-11-17

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Inblick för att ha brutit mot god publicistisk sed.

__________

Genom beslut den 17 juni 2015 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan till Pressens Opinionsnämnd.

Beslutet har följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Den 13 november 2014 rapporterade tidningen Inblick: Lindberg-utredning kan knytas till hot mot Kristina.

I ingressen stod att den lägenhet i Bandhagen där Göran Lindberg våldtog ett av sina offer i januari 2009 låg på samma gatuadress som ett byggföretag. Byggföretaget ägdes av den person som åklagare, med anledning av den senaste tidens hot mot Kristina, nu inlett en förundersökning mot. I lägenheten fanns också en massagestudio, som hade kopplingar till två andra massageinstitut i privata lägenheter i Solna och Vällingby.

Det var den 8 januari 2009 som Göran Lindberg våldtagit en ung kvinna i Bandhagen i södra Stockholm. Inblick kunde nu avslöja att det fanns ett samband mellan hoten mot Kristina och utredningen mot Lindberg. Sambandet gällde adressen till lägenheten i Bandhagen.

Kristina hade levt under hot i mer än sex års tid. Eftersom hennes identitet sedan länge var röjd, genom de hot hon under lång tid utsatts för i bloggar, hade hon valt att framträda med förnamn och bild i tidningens förra nummer.

På den gatuadress där Göran Lindberg begått övergreppen 2009 fanns två företag. Ett massageinstitut och ett byggföretag. Byggföretaget ägdes av en före detta nämndeman som det pågick en hemligstämplad förundersökning mot. Förundersökningen mot den före detta nämndemannen gällde misstankar om att hon låg bakom de bloggar som på senare tid riktat hot mot Kristina. Kriminella personer med anknytning till Mille Markovic hade hetsats till att agera mot Kristina, via hotfulla texter på nätet.

Det fanns ytterligare kopplingar mellan Kristinas ärende och Göran Lindberg-fallet. Den man som skickat övergreppsbilder och hot till Kristina under 2009 var, precis som Göran Lindberg, med i ett sexnätverk med över 300 kontakter.

Ett annat märkligt sammanträffande, som Kristina upptäckt i efterhand, var att sms-hoten mot henne kulminerat vid tidpunkten när en man med kopplingar till Lindberg-fallet knuffats ut från en balkong i ett höghus i Bredäng. Inom loppet av några få dagar i slutet av juni 2009 mottog Kristina 100-tals grova och motbjudande bilder på sin mobiltelefon. Hon fick dessutom över 300 grova sms-hot. Det hade endast varit uppehåll i sms-trafiken under den timme då mordet skedde. Samma dag som mordet skett hade Kristina uppmanats att komma till Hötorget för ett anonymt möte. Vilket hon inte gjorde.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman, PO, av den person som i artikeln kallats före detta nämndeman.

Hon anförde att hon hade ett pågående ärende hos PO, i vilket hon anmält Inblick. I den publiceringen hade hon pekats ut med namn och kallats före detta nämndeman. I förevarande publicering var hon inte namngiven men hon omskrevs som före detta nämndeman. Läsarna som följt artikelserien kunde räkna ut att det var henne publiceringen handlade om.

I artikeln stod att hon ägde ett byggföretag, vilket hon inte gjorde. Det var lätt att kontrollera med Bolagsverket. Däremot hade hennes man ägt ett företag som tidigare fanns på en adress i Bandhagen. Tidningen gjorde gällande att hon hade kopplingar till Göran Lindbergs bordeller och sex-affärer. Dessa skulle bland annat ha utspelat sig på samma gata.

Det Göran Lindberg gjort hade skett i en annan fastighet än den som hennes make tidigare hade sitt företag. Anmälaren påpekade att Göran Lindberg-affären utspelat sig åren 2009-2010. Vid den tidpunkten hade anmälaren inte ens varit ägare (genom äktenskap) till det omnämnda byggföretaget.

Hon ansåg att tidningen drev en vendetta mot henne och hon ville att den skulle upphöra. Anmälaren påpekade att hon inte var delgiven misstanke om något brott och att hon inte kallats till förhör. Hon var överhuvudtaget inte inblandad i soppan som tidningen skrev om.

Att Kristina spred en massa lögner var en sak, men att en tidning inte ens kontrollerade adresser ordentligt var skamligt. Det var stor skillnad på de båda adresserna.

Tidningens yttrande

Tidningen Inblick svarade genom sin nyhetschef Ruben Agnarsson. Tidningen hade under flera år granskat kriminella sexnätverk som infiltrerat både Polisen och rättsväsendet. Det var i detta sammanhang som tidningen följt rättsprocessen kring en kvinna, Kristina. Kristina menade att hon kommit i kontakt med sexnätverket genom en polis som hon hade anmält för våldtäkt och misshandel.

Tidningen bifogade en bandinspelning i vilken den utpekade polismannen, under ed i Stockholms tingsrätt, intygat att han hade regelbunden kontakt med anmälaren. Hon hade startat sin bloggverksamhet för att ”anfalla” Kristina. Kristina var kvinnan som anmält polismannen för våldtäkt och misshandel.

På ytterligare en bandinspelning, som också bifogades tidningens yttrande, berättade anmälaren för en kriminellt belastad person hur hon själv gav direktiv till polismannen vad som skulle läggas upp på bloggen. I bandinspelningen namngav hon flera personer som under åren haft en aktiv roll i hoten mot Kristina.

Anmälaren hade blivit känd för allmänheten genom sina olika uppdrag. Hon hade suttit i Piratpartiets ledning och hon hade varit en uppmärksammad folkpartistisk nämndeman. Hon hade också skrivit uppseendeväckande krönikor och bloggar (bland annat om en kriminalreporter på Expressen). Det hade också avslöjats i medier att hon smitt spektakulära planer med Trond Sefastsson.

Det hade stort allmänintresse att anmälaren som offentlig person nu kunde knytas till ett rättsfall som fått stor uppmärksamhet i TV4 och SVT samt ett stort antal andra medier.

Bolaget fanns enligt olika söksajter på den aktuella adressen i Bandhagen. Bolaget ägdes i sin tur av ett annat bolag, där anmälaren och henne make var styrelseledamot respektive suppleant. Anmälaren hade dessutom fått kontakt med sin nuvarande make långt innan de gifte sig år 2010.

Förundersökningen som inleddes efter sommarens blogghot mot Kristina hemligstämplades eftersom anmälaren ringt runt till olika tingsrätter i Stockholm för att försöka få ut information.

Anmälaren hade genom mejl erbjudits att kommentera tidningens uppgifter. Hon hade hänvisat till sin advokat. När tidningen talat med advokaten sade han att han uppmanat henne att inte ha någon kontakt med tidningen.

Inblick hade redovisat anmälarens påstående om att den våldtäkt som Göran Lindberg begått på en prostituerad kvinna hade skett i en annan fastighet på samma gata, en uppgift som hon dock inte hade kunnat styrka.

Anmälarens kommentar

Anmälaren svarade att flera av de saker som tidningen påstod om henne inte stämde med verkligheten. Det pågick ingen hemlig förundersökning mot henne.

Anmälningarna som den omskrivna kvinnan – Kristina – gjort under årens lopp, över 100 stycken, hade inte lett till några åtgärder vare sig mot anmälaren eller någon annan. Kristina hade polisanmält henne i slutet av maj och anmälan lades ned den 11 november.

Den 13 november skrev tidningen att hon var misstänkt och att en hemlig förundersökning pågick mot henne. Omedelbart efter att tidningen kommit ut hade hennes ombud kontaktat Polisen och fått ut anmälningarna som Kristina gjort. Tingsrätten hade dessutom lämnat ut handlingar om Kristina. Enligt tingsrätten hade det aldrig funnits någon misstänkt i ärendet. Det kunde styrkas av dagboksbladet. Trots att anmälningarna mot henne lades ned den 11 november fortsatte tidningen att vecka efter vecka påstå att hon var kriminell och misstänkt.

Tidningen klamrade sig fast vid ljudfiler som såväl åklagare som polis hade ratat och sagt att de inte skulle användas som bevisning. Anmälaren påpekade att det brukade bli så med manipulerat bevismaterial. Det var också dessa ljudfiler som Kristina lämnat in till Polisen i sin anmälan.

Vad gällde ägarförhållandena i det aktuella bolaget anförde anmälaren att: Hon och hennes man hade gift sig den 11 september 2010. Innan dess hade hon ingenting med hans företag att göra. Bolaget fanns på en adress i Bandhagen. Enligt bilaga nr 5 till förundersökningen i Göran Lindberg-fallet hade Lindberg begått våldtäkter på en annan adress på samma gata. Tidningen hade i sin senare rapportering fortsatt att ljuga om att hennes man ägde en fastighet på den aktuella gatan. Det stämde inte.

Anmälaren hade ingen aning om vilken agenda Inblick och Ruben Agnarsson hade för att inte ta till sig objektiva fakta.

Ytterligare korrespondens

Tidningen anförde att den hade tillgång till dokument som visade att det fanns en hemligstämplad förundersökning med anledning av de hot som Kristina mottagit. Förundersökningen inleddes under september vid en tingsrätt i Stockholmsområdet.

Inblick hade sökt anmälaren för en kommentar vid flera tillfällen. När tidningen mejlat henne den 24 november för att ställa frågor om det aktuella ärendet svarade hon att alla frågor besvarades av hennes advokat. Samma dag kontaktades advokaten och hans uttryckliga besked var att han gett anmälaren rådet att inte prata med tidningen. Anmälarens ovilja att svara på frågor hade självklart försvårat granskningen.

Den 9 december 2014 ställde tidningen ändå ytterligare frågor till anmälaren och hennes svar publicerades omgående i tidningen.

Tidningen hade också redovisat att förundersökningen med anledning av sommarens hot mot Kristina hade lagts ned och att en förundersökning mot Kristina inletts. Så fort ny information framkommit i ärendet hade uppgifterna publicerats omgående. Tidningen hänvisade till en artikel som publicerades på tidningens hemsida den 11 december 2014 med rubriken Ny vändning i fallet Kristina. I artikeln fanns också rubrikerna Förlamat rättssystem och Klarläggande om lägenheten i Bandhagen.

http://old.inblick.se/Default.aspx?ID=53&PID=416&NewsID=1595

Tidningen anförde att den i en tidigare skrivelse redogjort för att det aktuella bolaget där anmälaren och hennes make var styrelseledamot respektive suppleant i ägarbolaget hade koppling till adressen i Bandhagen. Inblick hade tydligt beskrivit för sina läsare att fastigheten på samma gata där Göran Lindberg begått övergrepp år 2009 kunde vara en annan än den fastighet där bolaget hade haft sin adress.

Tidningen hade inte alls påstått att anmälarens man ägde en fastighet på den gatan. Artikeln som anmälaren hänvisade till beskrev en gata i Bandhagen där det aktuella företaget ”har eller har haft sin verksamhet”, vilket var något helt annat.

Det hade ett nyhetsvärde att Göran Lindbergs övergrepp skett på samma gata som en misstänkt bordellverksamhet har utgått från. Anmälarens påstående om att våldtäkten som Göran Lindberg begått varit på en viss adress i Bandhagen enligt förundersökningsbilaga 5 styrktes fortfarande inte av något dokument.

I sitt svar till PO hade anmälaren dessutom påstått att en polismans vittnesmål under ed i Stockholms tingsrätt utgjorde ”manipulerat bevismaterial”, ett påstående som föll på sin egen orimlighet

Anmälarens strategi var att ömsom undvika att svara på frågor och ömsom anmäla tidningen till PO. Detta syftade endast till att försvåra tidningens pågående granskning av turerna kring Kristina-fallet.

Tidningen inkom med en komplettering: Enligt en registrator på Svea hovrätt fanns det ingen bilaga 5 till varken tingsrättens eller hovrättens dom mot Göran Lindberg.

Anmälarens påstående att uppgiften i bilaga 5, om våldtäkten som skett på en viss i Bandhagen, var alltså påhittad.

Anmälaren vidhöll att det fanns en bilaga 5 i förundersökningen mot Göran Lindberg. (Två sidor som innehöll adressuppgifter var bilagda anmälarens svar.) I dokumenten stod att den omskrivna våldtäkten skett på en viss adress.

Tidningen utvecklade sin talan gällande adressen på den aktuella gatan. Inledningsvis hade tidningen rapporterat att fastigheten i vilken Göran Lindberg begått en våldtäkt låg på samma gatuadress som ett företag med koppling till anmälaren. Eftersom hon inte svarade på frågor kunde tidningen inte komplettera med uppgiften att anmälaren menade att det handlade om en annan fastighet. Detta förhållande hade tidningen fått reda på genom kommunikationen i ärendet hos PO. Tidningen hade publicerat uppgiften om att det handlade om två olika fastigheter.

Bakgrunden till tidningens intresse för gatuadressen var att en trovärdig källa uppgivit att anmälaren skulle ha skrivit på ett internetforum att det aktuella företaget på gatan ägnade sig åt bordellverksamhet. Till detta kunde läggas alla de massageinstitut och det stora antalet östeuropeiska/ryska unga flickor som kunde knytas till personer som hade anknytning till det aktuella byggföretagets adress.

Tidningen inkom med ett antal kompletteringar. Bland annat anförde tidningen att anmälaren fortsatt vägrade svara på frågor. Anmälaren hade också dragit tillbaka sin stämningsansökan mot Kristina.

Tidningen påpekade också att det inte var klarlagt vem som hade lagt upp bloggarna. Detta trots att polismannen som anmälts för våldtäkten mot Kristina hösten 2008 i ett tingsrättförhör hade erkänt att en IT-expert låg bakom dem. IT-experten hade konsekvent nekat till att kommentera såväl sitt eget som polismannens erkännande att det var hon som låg bakom bloggen.

PO:s bedömning

I tidningens rapportering, samt i skriftväxlingen hos PO mellan anmälaren och tidningen, beskrivs ett antal olika händelsekedjor och kontroverser människor emellan vilka är tämligen oöverblickbara.

Vad PO har att pröva är emellertid om enskilda utsatts för oförsvarliga publicitetsskador genom det som har skrivits om dem i pressen. I bedömningen utgår PO från den ögonblicksbild som en artikel ger av ett visst förhållande.

Den publicitetsskada som en utpekad person kan tillfogas genom en publicering, kan i många fall mildras eller helt elimineras med hjälp av ett samtidigt bemötande. I vissa fall kan även ett senare bemötande eller ett genmäle anses som adekvat, särskilt då publicitetsskadan redan från början är ringa eller när den enskilde är att anse som en offentlig person.

Det är tveksamt om anmälaren, mot bakgrund av vad tidningen har anfört, kan anses vara en offentlig person. Det finns inte heller något som i denna stund visar att anmälaren söker offentlighetens ljus genom att exempelvis delta i den offentliga debatten.

Anmälaren har kritiserat tidningen för de kopplingar som den gjort mellan ett byggföretag som hon anges äga och en adress som förekommer i utredningen mot den före detta länspolismästaren Göran Lindberg. Det vill säga den aktuella gatan i Bandhagen.

Tidningen har bland annat skrivit att Göran Lindberg våldtagit ett av sina offer på samma gatuadress som ett byggföretag och gjort en koppling till anmälaren. Hon anges vara byggföretagets ägare och omskrivs som en före detta nämndeman. I artikeln står bland annat att ”Den lägenhet i Bandhagen där Göran Lindberg våldtog ett av sina offer i januari 2009 låg på samma gatuadress som ett byggföretag.” I det sammanhanget skriver tidningen att det pågick en hemligstämplad förundersökning mot anmälaren. Förundersökningen gällde misstankar mot nämndemannen om bloggar som riktat hot mot en viss person. Vidare stod att det fanns ett samband mellan hoten mot Kristina och utredningen mot Lindberg. Kopplingen gällde adressen i Bandhagen.

Jag konstaterar att anmälaren är utpekad åtminstone för den krets som följt tidningens artikelserie om Kristina, där hon tidigare namngivits.

Undertonen i artiklar eller insinuationer i texter är oftast inte möjliga att väga in i en pressetisk bedömning. Det är i allmänhet mycket svårt att visa att ett sådant förhållande faktiskt föreligger. Avgörande för ärendets utgång är dock om kopplingen som tidningen har gjort mellan anmälarens ägande i ett byggföretag och övergreppen som Göran Lindberg utfört, dvs den aktuella gatan har inneburit en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren.

Det är normalt inte förenat med en publicitetsskada för den enskilde att en tidning rapporterar att hans eller hennes företag har samma gatuadress som en lokal i vilken ett brott har begåtts. Vad som däremot kan vara skadande är om tidningen kopplar ihop företaget med det aktuella brottet. I det här fallet var det allt för långtgående av tidningen att koppla samman Göran Lindberg-fallet med anmälaren enbart på grund av att hennes man ägde ett företag som låg på gatan.

Tidningen har anfört att anmälaren inte gjort sig tillgänglig för kommentar och att det i sig inte ska få hindra en publicering. En kommentar från anmälaren, i vilken hon fick klargöra adressförhållandena, hade möjligen kunnat lindra publicitetsskadan.

I min samlade bedömning av ärendet stannar jag ändå för att Inblick har orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Beslutet grundas i kopplingen som tidningen gör mellan den inför en viss krets utpekade anmälaren och grov kriminalitet.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Både tidningen och anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson