Kränkande omdömen från chefredaktören

Norra Skåne, exp. nr: 138/2015, dnr: 49/2015

I en insändare i Norra Skåne med rubriken Medveten censurering? kritiserade en tidigare medarbetare, Gert Jacobsson, tidningen. Intill insändaren svarade utgivaren att hon var förvånad över hans plötsliga journalistiska engagemang och att frågan om censur brukar rättshaverister ta till när de inte får in sina insändare. PO skriver att den som ger sig ut på en offentlig arena, till exempel som insändarskribent, får acceptera även omfattande kritik av sina åsikter. Men att med skrivningar som skjuter in sig på skribentens personliga egenskaper och inte har med sakfrågan att göra, har tidningen brutit mot god publicistisk sed.

Sammanträdesdatum 2015-12-01

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Norra Skåne för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 13 augusti 2015 hänsköt Pressombudsmannen (PO) en anmälan från Gert Jacobsson till Pressens Opinionsnämnd. Beslutet har följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 25 mars 2015 publicerade tidningen Norra Skåne en insändare med rubriken Medveten censurering? Den var undertecknad av Gert Jacobsson, före detta nyhetschef Norra Skåne.

Insändarens tema var hur tidningen hanterat att Föreningen Grävande Journalister tilldelat Hässleholm priset Rullgardinen 2014. Skribenten tar upp två publiceringar.

Den ena var en nyhetsartikel som citerades:

”Ledande makthavare har på ett dokumenterat sätt försökt dölja fakta, ljuga, slingra sig eller i någon mening försökt utöva påtryckningar för att försvåra den journalistik som avslöjar…”

Den andra publiceringen var en krönika av tidningens utgivare Mimmi Karlsson-Bernfalk, som också citerades:

”…vi hoppas att den nya politiska ledningen ser till att dra upp rullgardinen en gång för alla.”

Insändaren vände sig mot att tidningen med dessa skrivningar försökte ge sken av att det var kommunen och kommunpolitikerna som hamnat i skamvrån. Det stämde inte, enligt skribenten. Han citerade ur den motivering som Föreningen Grävande Journalister lämnat med priset:

”Kommunens politiker har, tillsammans med ledande företrädare för den lokala pressen, försökt minska allmänhetens insyn och försvåra kritiska granskningar.”

Skribentens poäng var att tidningen inte skrev att även ledande företrädare för den lokala pressen hade ett ansvar för det som inträffat. Han skrev i sin insändare:

”Har Norra Skåne inte förstått innebörden av pressmeddelandet från Grävande Journalister? Eller är det medveten censur?”

Han avslutade sitt inlägg med att konstatera att tidningen befann sig i en förtroendekris i förhållande till sina läsare och undrade om det var någon som fortfarande inte förstod varför upplagan rasade.

Chefredaktör Mimmi Karlsson-Bernfalk svarade i anslutning till insändaren.

Hon inledde med att konstatera:

”Det är nog inte bara jag utan även tidigare kollegor som förvånas över Gert Jacobssons plötsliga journalistiska engagemang.”

Hon ansåg att det var en logisk kullerbytta att sätta henne i samma båt som politikerna i Hässleholm. Hon var nämligen positiv till granskande journalistik och ansåg den som ett fundament för all journalistisk verksamhet.

Hon förde även ett resonemang om varför och hur mycket tidningens tryckta upplaga minskade.

Texten avslutades:

”Påståendet om censur är så fånigt så det tänker jag inte ens kommentera. Jag nöjer mig med att konstatera att det är något som rättshaverister brukar ta till när de inte får in sina insändare.”

Anmälan

Chefredaktörens svar anmäldes av Gert Jacobsson. Han vände sig mot inledningen av svaret där hon och möjligen andra tidigare kolleger förvånades över hans plötsliga journalistiska engagemang. Det var skrivet på ett sätt som misstänkliggjorde honom som person och förringade hans synpunkter.

Dessutom kunde det tolkas som att han under sina mer än 35 år i yrket inte haft något journalistiskt engagemang.

I svarets sista stycke, som handlade om censurfrågan, betecknades hans fråga i insändaren som fånig och hon jämställde honom med en rättshaverist, vilket var ytterst kränkande.

Han hade försökt få in ett svar för att balansera var utgivaren skrivit om honom, men hon vägrade att ta in det. Han bifogade detta svar till sin anmälan.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin utgivare att Gert Jacobsson tagit initiativ till flera insändare som handlade om den turbulens som Norra Skåne hamnade i under 2014. Vissa insändare hade hon som utgivare valt att publicera. Men hon hade också svarat direkt på dem, då de innehållit grava anklagelser både mot tidningen och henne.

I sin anmälan hade skribenten lagt in värderingar och tolkningar av hennes text som inte funnits där:

  • Hon hade inte värderat Gert Jacobssons insats som journalist på Norra Skåne. Formuleringen syftade på att han sedan sin pensionering 2009 inte syntes ha varit aktiv i några som helst frågor som rörde den lokala mediesituationen, den lokala medieutvecklingen eller för den delen publicistiska frågor över huvud taget.
  • Hon hade inte kommenterat hans påstående om censur. Hon hade skrivit ”Påståendet om censur är så fånigt så det tänker jag inte ens kommentera”.
  • Hon hade inte jämställt honom med en rättshaverist utan bara konstaterat att ordet censur flitigt användes av rättshaverister när de, till skillnad från Gert Jacobsson, inte fick in sina insändare.

Anmälarens kommentar

Anmälaren menade att han inte fört fram grava anklagelser mot utgivaren, utan endast velat lyfta fram den fulla motiveringen till att Hässleholm tilldelats Rullgardinen 2014. Det var alltså inte han som hävdade att tidningen var inblandad, utan Föreningen Grävande Journalister.

Han vidhöll att formuleringen om hans plötsliga journalistiska intresse var kränkande. Dessutom var den felaktig. Efter sin pensionering hade han gjort jubileumsböcker åt tre kommunala bolag samt skrivit en bok om Hässleholms historia.

Han ansåg även fortsättningsvis att utgivaren jämställt honom med en rättshaverist. Varför annars göra jämförelsen?

PO:s bedömning

En ansvarig utgivare är helt fri att ta in eller avstå från allt material, oavsett om det är producerat av den egna redaktionen eller utomstående. Det är en följd av att utgivaren bär ett fullt juridiskt och etiskt ansvar för allt som publiceras.

I det här fallet noterar jag att utgivaren låtit publicera Gert Jacobssons insändare med kritik av hur tidningen beskrivit vem som bär ansvar för att kommunen fått Rullgardinen 2014.

När det gäller utgivarens beslut att avstå från Gert Jacobssons replik på hennes svar på hans insändare finner jag således ingen grund för pressetiskt klander. Hade utgivaren valt att publicera hans svar hade det emellertid kunnat lindra den kränkning han upplever.

Den som ger sig ut på en offentlig arena, till exempel en insändarsida, får acceptera kritik, även omfattande sådan, av sina åsikter. På två punkter riktar sig emellertid utgivarens svar inte mot Gert Jacobssons åsikter, utan mot hans person.

Att skriva ”Det är nog inte bara jag utan även tidigare kollegor som förvånas över Gert Jacobssons plötsliga journalistiska engagemang.” är kränkande eftersom det skjuter in sig på Jacobssons sätt att förhålla sig till sitt yrke. En oengagerad journalist är en dålig journalist.

Att utgivaren syftat på åren mellan 2009, då skribenten pensionerades, och 2015 framgår inte av texten. Att han gått i pension är av underordnad betydelse, då journalistik kan utövas och journalistiskt engagemang uppvisas även efter pensionen.

Avslutningen på utgivarens svar lyder:

”Påståendet om censur är så fånigt så det tänker jag inte ens kommentera. Jag nöjer mig med att konstatera att det är något som rättshaverister brukar ta till när de inte får in sina insändare.”

Skrivningen ställer två pressetiska frågor:

Det är inte korrekt att utgivaren inte kommenterat frågan om censur. Att kalla frågeställningen för ”fånig” är att kommentera den, då ordet innehåller en värdering. Detta får emellertid anses vara kritik mot insändarskribentens åsikter, något han får acceptera.

Allvarligare är användningen av ordet rättshaverist.

Utgivaren skriver inte uttryckligen att Gert Jacobsson är en rättshaverist. Men han associeras till begreppet genom utgivarens formulering. Utgivarens svar handlar inte om insändare och insändarskribenter i största allmänhet, utan om vad just Jacobsson skrivit.

Förvåningen över Gert Jacobssons journalistiska engagemang och utgivarens skrivning som associerar honom till rättshaverister har inte med sakfrågan att göra, utan skjuter in sig på hans personliga egenskaper. För det bör tidningen klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden. Tidningen har bl.a. redovisat hur Gert Jacobsson i andra sammanhang kritiserat tidningen och dess chefredaktör.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson