Anonymt personangrepp fick avsluta debatt

I en insändare i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning ifrågasatte en anonym skribenten annan insändarskribents intellekt. PO skriver: Jag håller med anmälaren om hennes tolkning av inlägget att det underförstått säger att hon är ”dum i huvudet”. Mot sådana formuleringar går det näst intill inte att försvara sig, varför ett genmäle i det här sammanhanget inte hade kunnat mildra publicitetsskadan. Till detta ska läggas att anmälarens tonläge i den inledande insändaren är återhållsamt.

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, exp. nr: 1/2016, dnr: 73/2015

Sammanträdesdatum 2016-01-26

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Bärgslagsbladet/Arboga Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_________________

Genom beslut den 2 december 2015 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Bärgslagsbladet/Arboga Tidning till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Den 26 maj 2015 publicerade tidningen en insändare undertecknad Susanne W Linde som hade rubriken Några frågor kring det medeltida brudparet. I sammandrag anfördes följande:

Föreningen Arboga Medeltid hade tillkännagivit att två SD-politiker valts till att vara årets medeltida brudpar vid Medeltidsdagarna i Arboga. Skribenten ville veta om de styrande i kommunen var inblandande i valet – eller om Medeltidsföreningen självsvåldigt gjort valet och att det därmed fanns risk för omdömeslösa val?

Eftersom kommunen gav bidrag till föreningen borde det vara i kommunens intresse att tillställningen gynnade kommunen. Linde ville få motiverat hur två personer med främlingsfientliga åsikter kunde anses lämpliga att representera Arboga officiellt under ett av de största turistevenemangen i kommunen.

Den 28 och 29 maj 2015 publicerades sammanlagt fyra repliker på Susanne W Lindes insändare. (Ej anmälda, PO:s anm.)

Den 3 juni 2015 fanns ett mindre inlägg i form av ett citat på tidningens insändarsida med hänvisningen: Medeltida brudpar. Följ debatten på Facebook. Läs även på bbl.at/insandare. Citatet löd: ”Det gäller Susanne W Linde. Jag förstår att man kan ha ’otur när man tänker’. Om man har ’otur’ varje gång borde man kanske be om hjälp för att kunna lära sig tänka rätt? BMRH”

Anmälan

Publiceringen anmäldes till PO av Susanne W Linde.

I tidningen den 26 maj 2015 publicerades en insändare undertecknad av henne. Den handlade om att aktiva Sverigedemokrater valts till årets medeltida brudpar i hennes hemstad, Arboga. I insändaren hade anmälaren ställt ett antal frågor till kommunledningen. Dessa var frågor som hon inte fått svar på efter personlig kontakt med ledningen.

Insändaren hade genererat flertalet hat- och hotmeddelanden från SD-anhängare och andra med främlingsfientliga åsikter mot anmälaren. Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (Bbl/AT) hade dessutom valt att den 3 juni 2015 publicera en anonym insändare med kränkande kommentarer om henne, i vilken hon var namngiven.

I insändaren stod: ”Det gäller Susanne W Linde. Jag förstår att man kan ha ’otur när man tänker’. Om man har ’otur’ varje gång borde man kanske be om hjälp för att kunna lära sig tänka rätt? BMRH”

Anmälaren hade blivit mycket upprörd över inlägget och hennes barn hade tagit väldigt illa vid sig. Omedelbart hade anmälaren kontaktat insändarredaktören, tf chefredaktör samt ansvarig utgivare och opponerat sig samt begärt en ursäkt i tidningen. Men, hon hade inte fått något svar.

Anmälaren ansåg detta som mycket anmärkningsvärt.

Tidningens yttrande

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning svarade genom sin ansvarig utgivare. Hon svarade att Susanne W Lindes insändare den 26 maj 2015 genererat ett stort antal reaktioner, de flesta negativa. Den 28 och 29 maj publicerades sammanlagt fyra kritiska insändare utan någon reaktion från anmälaren.

Fredagen den 29 maj informerade insändarredaktören Susanne W Linde om att hon skulle få ett svar på sin insändare från Arboga kommun i Bbl/AT på måndagen den 1 juni.

Fler kritiska insändare följde och de kritiska kommentarerna fortsatte på Facebook samt via mejl till insändarsidan. Tidningen lät bli att publicera kommentarerna och tyckte att det var dags att dra ett streck i debatten. Linde kontaktades därför på nytt, om hon hade något mer att tillägga. Hon svarade då att det svar hon fått från kommunen var lika med noll och att hon inte brydde sig om de övriga insändarna. För att avsluta diskussionen i papperstidningen lades den nu anmälda kommentaren från signaturen BMRH under vinjetten Följ debatten på Facebook.

Anmälaren tog illa upp av den sistnämnda kommentaren. Tidningen erbjöd då henne ett genmäle, vilket hon avvisade för att istället kräva en ursäkt i tidningen.

Utgivaren anförde att Susanne W Linde var en lokalt känd och offentlig person, som hade erfarenhet av att delta i den offentliga debatten i olika samhällsfrågor. Som sådan fick hon vara beredd på att bemötas av kritik – också i hårda ordalag.

Vad gällde inlägget från signaturen BMRH konstaterade utgivaren att det var plumpt, men som kritiskt inlägg betraktat inte grövre än många av de andra inläggen.

Just insändare är till sin karaktär ofta kritiska och med ett tonläge som kan uppfattas som kränkande. För en tidning var det en omöjlighet att gå in i en pågående diskussion och fördöma vissa inlägg eller att i efterhand be en debattdeltagare om ursäkt för vad andra påstått.

Vad tidningen kunde göra var att ge den som angrips utrymme att bemöta kritiken, vilket Bbl/AT gjort i det aktuella fallet.

Sammanfattningsvis var inlägget från signaturen BMRH burdust och taktlöst, men för den skull inte pressetiskt klandervärt. Tidningen hade erbjudit anmälaren genmäle. Mot den bakgrunden ansåg utgivaren att det inte fanns grund för pressetiskt klander.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll vad hon tidigare anfört och utvecklade sin talan. Bbl/AT skrev att hennes insändare om valet av medeltida brudpar genererade ett stort antal reaktioner, de flesta negativa. Huruvida reaktionerna på hennes insändare var positiva eller negativa var irrelevant för ärendet.

Det var riktigt att insändarredaktören meddelat henne att svar skulle komma från kommunen, som också varit adressat för insändaren. Det var också riktigt att hon ansåg att kommunens svar var ”lika med noll” då det inte innehöll några svar på frågorna i insändaren. Därmed hade anmälaren ansett att det inte fanns någon anledning att försöka ställa ytterligare frågor till kommunen via en ny insändare.

Det var riktigt att insändarredaktören erbjudit henne genmäle på den anmälda kommentaren. Det skedde efter att hon kontaktat honom och chefredaktören. Anmälaren påpekade att det var självklart att hon avböjt att kommentera en så för debatten irrelevant och kränkande kommentar. Istället begärde hon en ursäkt av tidningen. Denna begäran hade hon redan tidigare ställt till chefredaktören.

Tidningen hade vidare argumenterat för att hon var en offentlig person, vilket var helt felaktigt. Hon var förtidspensionär på grund av sjukdom och var inte politiskt aktiv. Hon var inte heller medlem i något politiskt parti. Det var möjligt att hon var ”lokalt känd” men det innebar inte att det var ok för lokalpressen att kränka henne.

Vad gällde det anmälda inlägget med signaturen BMRH hade tidningen medgivit att det var plumpt men inte grövre än många andra inlägg. Det var burdust och taktlöst, men inte pressetiskt klandervärt.

Anmälaren undrade hur chefredaktören hade tänkt att ett genmäle från henne skulle se ut. Det anmälda inlägget var nämligen ett personligt riktat påhopp som gick ut på att hon hade svårt att tänka och att hon behövde söka hjälp för detta.

I ett mejl till tidningen som bifogades anmälan beskrev Susanne W Linde saken så här: ”En person som av tidningen tillåts vara anonym och som pekar ut mig med namn och talar om att jag har otur när jag tänker – underförstått att jag är dum i huvudet – och dessutom att jag borde söka hjälp för det – är det ett debattinlägg?”

PO:s bedömning

Anmälaren har riktat klagomål mot publiceringen av inlägget: ”Det gäller Susanne W Linde. Jag förstår att man kan ha ’otur när man tänker’. Om man har ’otur’ varje gång borde man kanske be om hjälp för att kunna lära sig att tänka rätt? BMRH”.

Tidningen har svarat att anmälaren är en känd person i Arboga, att det var hon som startade debatten med sin insändare den 26 maj och att inlägget inte är grövre än många av de andra inläggen. Anmälaren har erbjudits genmäle sedan hon kontaktat tidningen i frågan.

Vad PO har att pröva är om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen.

Huruvida anmälaren är en offentlig person på orten eller inte har i sammanhanget mindre betydelse. Vad som kan konstateras är att hon har givit sig ut i den offentliga debatten och får av den anledningen acceptera kritik som riktas mot hennes argumentation.

Det anmälda inlägget riktade sig dock inte mot anmälarens argumentation, utan enbart mot hennes person, eller om man ska hårdra det, intellekt.

Jag håller med anmälaren om hennes tolkning av inlägget att det underförstått säger att hon är ”dum i huvudet”. Mot sådana formuleringar går det näst intill inte att försvara sig, varför ett genmäle i det här sammanhanget inte hade kunnat mildra publicitetsskadan. Till detta ska läggas att anmälarens tonläge i den inledande insändaren är återhållsamt.

Mot ovan tecknade bakgrund blir min bedömning att anmälaren utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada och för det bör Bärgslagsbladet/Arboga Tidning klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig hos nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson