Påstods vara halvt vansinnig

Svenska Dagbladet klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed i reportage i mars 2015 om bankmannen Mats Qviberg och HQ bank. Här fanns citat som var av så allvarlig karaktär om Qviberg att han borde ha fått bemöta dessa.

Svenska Dagbladet, exp. nr: 6/2016, dnr: 69/2015

Sammanträdesdatum 2016-01-26

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Svenska Dagbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 13 november 2015 hänsköt Pressombudsmannen (PO) en anmälan från Mats Qviberg till Pressens Opinionsnämnd.

Vad tidningen skrev

Den 18 mars 2015 publicerade Svenska Dagbladet en artikel i sin näringslivsdel som hade rubriken HQ polisanmäler Qviberg med son. Artikeln puffades även på SvD Näringslivs förstasida med rubriken Qviberg med son anmäls av HQ. Artikeln publicerades på tidningens hemsida den 17 mars 2015.

Mats Qviberg och hans son hade polisanmälts för att ha farit med osanning. Som mest riskerade sonen åtta års fängelse. Samtidigt hade Mats Qviberg svarat på HQ:s skadeståndsanspråk i en lång inlaga till tingsrätten.

De juridiska turerna efter HQ-härvan fortsatte att svälla. Finansmannen Mats Qviberg, ordförande för HQ Bank vid kraschen 2010, var sedan tidigare åtalad för grovt svindleri i samband med härvan och hade nu stämts på miljardbelopp av moderbolaget HQ. Nu hade han polisanmälts för osann partsutsaga efter att hovrätten sågat ett domstolsförhör med honom.

”Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare. Jag kan inte annat än att beklaga Mats Qvibergs öde”, sade Christer Sandberg ordförande för HQ.

Enligt HQ ska Qviberg ha ljugit i domstolen om att bolagsstämmopapper skulle vara skendokument, endast upprättade för att skydda en stressad advokat som glömt bort att hålla bolagsstämman enligt planerna. Men mot Qvibergs utsaga talade flera andra vittnen och Qvibergs egen signatur på dokumenten.

Om han fälldes riskerade han två års fängelse.

Även Mats Qvibergs son, Johan Qviberg, var anmäld för att ha ljugit. Johan Qvibergs lögner hade, enligt HQ, haft i syfte att styrka faderns uppgifter. Johan Qvibergs uttalanden ansågs av HQ vara allvarligare och han anmäldes för grov mened och riskerade därmed åtta års fängelse.

HQ ansåg att de osanna uppgifterna måste få ”konsekvenser”.

”De här personerna kommer sannolikt höras fler gånger i det här målet, det kommer att pågå under lång tid och mycket ska styrkas. Då kan vi inte finna oss i att Mats Qviberg ostraffat ska kunna ljuga och nyttja sin son som något slags kronvittne som ljuger för hans räkning”, sade Christer Sandberg.

Att HQ övervägt att polisanmäla far och son hade SvD Näringsliv kunnat berätta redan fredagen före, då hovrätten avslagit en begäran från Mats Qviberg med flera om att stoppa en av domstolsprocesserna mot honom.

Under måndagen hade Mats Qviberg lämnat in en över 300 sidor lång inlaga till tingsrätten om hur han såg på skadeståndsanspråken som HQ har riktat mot honom. I kärnan handlade tvisten om HQ Banks tradingportfölj, som ska ha varit övervärderad. Men Mats Qviberg hävdade i första hand att portföljen inte alls varit felvärderad.

”Det är fullständig nonsens. Vi vet att man under varje kvartal, i stort sett varje år gjort stora rullningar”, sade Christer Sandberg.

Om domstolen inte skulle köpa att portföljen varit riktigt värderad, hävdade Qviberg att han i vart fall inte vetat om, eller borde ha vetat om, felvärderingen. Även det avfärdades som ”nonsens” av Sandberg.

”Alla som jobbade i HQ eller HQ Bank vet att Mats Qviberg ägnade sig åt ’micro management’. Han hade synpunkter och var delaktig i allt.”

SvD Näringsliv hade sökt Mats Qviberg och hans rättsliga ombud för en kommentar.

Den 20 mars 2015 publicerades en artikel som hade rubriken Qviberg: Falskt påstående bakom HQ-processer. Mats Qviberg dömde fullständigt ut anklagelserna som riktades mot honom. Hans advokat anförde:

”Min huvudman anser att anmälan är helt ogrundad och enbart konstruerad för att marknadsföra HQ:s processer, vilket direkt framgår av själva anmälan.”

 I en intervju med Affärsvärlden kallade Qviberg anmälningarna för ”en del i det propagandakrig som HQ bedriver.” Han menade vidare att det var mänskligt att inte komma ihåg allt som hade hänt, efter fyra eller fem år.

En uppföljning publicerades på hemsidan den 14 april 2015 och i papperstidningen den 15 april 2015. Rubrikerna var Qviberg frias från misstanke om domstolslögn respektive Qviberg inte längre misstänkt för lögn.

Finansmannen Mats Qviberg var inte längre misstänkt för att ha ljugit i domstolen. Förundersökningen hade lagts ned. Men han var fortfarande åtalad för grovt svindleri. Tidningen redogjorde kortfattat för polisanmälan. I en kommentar till SvD Näringsliv sade Qviberg att brottsanmälan var ”ett propagandaangrepp utan substans”.

Anmälan

Mats Qviberg anmälde artikeln från den 17 och 18 mars 2015 till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Han anförde följande:

Sedan HQ Bank fråntogs sin banklicens under 2010 hade SvD publicerat ett mycket stort antal ensidiga och negativa artiklar om honom.

Artikeln den 17 mars på hemsidan hade justerats och var alltså inte den ursprungliga artikeln. Den ursprungliga artikeln var i sak identisk med artikeln i papperstidningen den 18 mars.

Efter att anmälaren läst artikeln mejlade han SvD:s redaktionschef och påpekade att SvD hade förtalat honom. SvD hade varit partisk till fördel för motparten i de pågående tvisterna samt att tidningen inte hade låtit honom bemöta uppgifterna i artikeln, trots att det handlade om allvarliga anklagelser.

Redaktionschefen ringde upp senare under dagen och beklagade den uppkomna situationen. Han lovade att rätta artikeln på nätet vilket skedde i vissa avseenden.

Artikeln hade dock förmedlat starkt nedsättande påståenden om honom och hans son:

 1. Att de var lögnare.
 2. Att anmälaren var vansinnig, dvs sinnessjuk.
 3. Att han och hans son var brottsliga, samt
 4. Att han hade utnyttjat sin son för att ljuga för han räkning, dessutom i ett rättsligt sammanhang.

Påståendena om och beskyllningarna mot honom och hans son var otvivelaktigt mycket allvarliga. Budskapet förstärktes genom att tidningen hänvisade till maxstraffet enligt tillämpligt lagrum.

Påståendena var dessutom ogrundade och sanningslösa och var inte objektivt och ordentligt underbyggda. Dessutom framfördes dessa i svepande och generella termer, på ett sätt som gjorde att anmälaren svårligen hade kunnat försvara sig mot dem.

Han hade framställts som en sinnessjuk lögnare och brottsling. Därtill förstärktes påståendena eftersom de angavs komma från en ledamot i Sveriges Advokatsamfund.

Därtill var påståendena reservationslösa och tendensiösa på ett sätt som inte kunde motiveras av något legitimt publicistiskt eller annat intresse. Dessa hade framförts helt okritiskt trots att de kom från en motpart till honom i en pågående rättstvist.

Det var särskilt allvarligt att SvD, som stor, rikstäckande och dominerande tidning hade publicerat felaktiga och starkt nedsättande och kränkande påståenden och beskyllningar mot honom. Uppgifterna var oriktiga och ogrundade samt otillbörliga.

Publiceringen hade lett till en mycket stor anseendemässig och ekonomisk skada för anmälaren. Det gällde såväl rent privat som i hans roll som entreprenör, ägare och styrelseledamot i sin affärsverksamhet.

Anmälan avseende ”osann partsutsaga” hade nu lagts ned eftersom beskyllningarna var oriktiga och ogrundade. Tidningen rapporterade om detta den 15 april 2015 men hade fortsatt med sina uppenbart nedsvärtande och negativa skriverier om honom.

Tidningens yttrande

Svenska Dagbladet svarade genom sin ansvarige utgivare. Han tillbakavisade att den anmälda artikeln stred mot god publicistisk sed.

Finansinspektionen hade i slutet av augusti 2010 dragit in tillstånden för HQ Bank, vilket inom loppet av en vecka ledde till att banken likviderades och verksamheten togs över av Carnegie.

Mats Qviberg, f d ordförande i HQ AB, var en av nyckelpersonerna i HQ- kraschen och han stod nu åtalad för grovt svindleri. Dessutom fanns flera tvistemål och skadeståndskrav kopplade till händelserna i HQ Bank.

Som en av Sveriges ledande affärstidningar var det självklart att SvD Näringsliv skulle bevaka det rättsliga efterspelet till denna bankkrasch, en av Sveriges största genom tiderna. Det var flera komplicerade och infekterade processer som pågick parallellt i kraschens kölvatten. SvD hade hela tiden strävat efter att ge alla inblandade parter utrymme i bevakningen.

Utgivaren avvisade med bestämdhet Mats Qvibergs påståenden om partiskhet till fördel för dennes motpart i de pågående rättstvisterna.

I den anmälda artikeln beskrevs en polisanmälan om osann partsutsaga som HQ AB gjort mot Mats Qviberg och dennes son. Att Mats Qviberg – en av svenskt näringsliv mest offentliga personer polisanmäldes av motparten – var ytterligare en händelse i de pågående processerna efter bankkraschen, och hade ett högt nyhetsvärde med ett uppenbart allmänintresse.

För att förstå händelseförloppet den 17 mars hänvisade tidningen till en artikel den 13 mars 2015 HQ överväger polisanmäla Qviberg (bifogad). I artikeln framförde HQ:s ordförande Christer Sandberg för första gången anklagelserna om de så kallade ”domstolslögnerna”. Han berättade då att det kunde vara aktuellt med en polisanmälan mot Qviberg.

I samband med artikeln den 13 mars försökte SvD:s reporter nå Mats Qviberg genom Investment AB Öresunds växel. När det inte lyckades sökte kan istället upp Qvibergs ombud Ulf Stigare och fick genom Stigares assistent ganska snar återkoppling. Ulf Stigare uttalade sig då för Mats Qvibergs räkning. Beträffande anklagelserna att Qviberg skulle ha farit med osanning i domstolen svarade Stigare så här: ”Det är fullständigt nya uppgifter. Det måste stå något i beslutet, som jag ju inte har läst. Det kan jag inte kommentera.”. Vid tillfället erbjöds Ulf Stigare möjlighet att ta del av Svea Hovrätts beslut. Stigare avböjde dock och hänvisade inte heller vidare till någon annan som kunde föra Qvibergs talan.

Genom kontakten med Ulf Stigare och publiceringen av artikeln måste uppgifterna om HQ:s anklagelser anses ha blivit kända för Mats Qviberg.

Den 17 mars gjorde HQ allvar av sitt hot och polisanmälde Mats och Johan Qviberg. Christer Sandberg intervjuades och fick berätta varför HQ gjort en polisanmälan. Mats Qviberg skrev i sin anmälan att SvD hade fråntagit honom möjligheten att bemöta påståenden i artikeln den 17 mars. Detta stämde inte.

Reportern försökte den 17 mars på flera sätt att nå Mats Qviberg för en kommentar till Christer Sandbergs påståenden.

 1. Han ringde växelnumret till Investment AB Öresund, där Mats Qviberg är ordförande.
 2. Han mejlade till den mejladress anmälaren hänvisar till på sitt flitigt använda Twitterkonto.
 3. Han försökte även nå Mats Qvibergs ombud Ulf Stigare och lämnade precis som den 13 mars ett meddelande till dennes assistent, men Stigare återkopplade inte.

Trots flera försök hade reportern inte lyckats nå Mats Qviberg, och nyhetschefen i tjänst valde då att publicera artikeln utan kommentar eftersom saken hade ett så stort allmänintresse. Då tidningen redan tidigare hade rapporterat om anklagelserna mot anmälaren och även erbjudit honom att kommentera dem, var det befogat att snabbt kunna publicera nyheten.

När Mats Qviberg den 18 mars hörde av sig till SvD:s redaktionschef Olle Zachrison för att kritisera publiceringen, erbjöds han omgående att kommentera artikeln. Mats Qviberg avböjde dock detta erbjudande.

Den 18 mars gjorde reportern återigen upprepade försök att nå samtliga Qvibergs ombud på såväl direktnummer som genom sekreterare/växel, men ingen av dem ringde upp under arbetstid. Den 19 mars fick SvD slutligen en kommentar från Mats Qvibergs ombud Ulf Stigare om polisanmälan, och en ny artikel publicerades som hade rubriken Qviberg: Falskt påstående bakom HQ-processer.

Anmälaren hade därmed givits möjlighet att bemöta påståendena i artikeln HQ polisanmäler Qviberg med son, såväl före som efter publiceringen.      

Slutligen kommenterade tidningen Mats Qvibergs kritik mot att SvD vidareförmedlat ”okritiskt starkt nedsättande och kränkande påståenden om mig och min son som personer”. Det citat av Sandberg som Qviberg framförallt hänvisar till löd: ”Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare. Jag kan inte annat än beklaga Mats Qvibergs öde”.

Citatet syftade på den klassiska språkgrodan ”Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare, kan jag endast beklaga Erik XIV:s olyckliga öde”.

Eftersom Mats Qviberg i sin kontakt med SvD:s Olle Zachrison kraftigt reagerat på citatet tillmötesgick SvD Qvibergs krav och strök citatet ur webbversionen. Qviberg erbjöds också – men avböjde som ovan beskrivits – att kommentera och bemöta påståendena i artikeln.

När förundersökningen mot Mats Qviberg lades ned, publicerade SvD – som Mats Qviberg själv påpekat – den 14 april artikeln Qviberg frias från misstanke om domstolslögn. Nyheten twittrades även ut från SvD Näringslivs officiella Twitterkonto och lyftes fram i papperstidningen SvD Näringsliv 15 april.

Anmälarens svar

Anmälaren vidhöll vad han tidigare anfört och utvecklade sin talan. Han anförde att tidningen naturligtvis inte fick framställa honom som en sinnessjuk lögnare och brottsling så som skett i de påtalade artiklarna.

Han delade inte tidningens uppfattning att polisanmälan hade något särskilt ”högt nyhetsvärde” eller ”uppenbart allmänintresse”. Tidningen hade inte givit några objektivt underbyggda fakta som kunde leda till den slutsatsen. I vart fall var det inte berättigat att framställa honom som en sinnessjuk lögnare och brottsling.

Det var inte korrekt att SvD:s reporter skulle ha försökt nå honom inför eller ”i samband” med SvD:s publiceringar den 13 mars eller publiceringarna den 17 och 18 mars. Detta hade anmälaren påtalat för SvD i ett mejl. Att tidningen kanske hade sökt anmälarens juridiska ombud (Stigare) i andra ärenden saknade enligt anmälaren betydelse. Tidningen hade en pressetisk skyldighet att ge honom tillfälle till samtidig replik.

Han var alltid tillgänglig och svarade alltid inom kort när media kontaktade honom. Det gav inte SvD rätt att publicera artiklarna utan ett samtidigt bemötande.

Att SvD valde att kontakta Ulf Stigare innebar inte att anmälaren hade fått kännedom om artikeln och inte heller att SvD hade uppfyllt sin pressetiska skyldighet.

Anmälaren tillade att tidningen förminskat budskapet om åklagarens nedläggningsbeslut i artikeln genom att tydligt framhäva budskapet att han fortfarande var åtalad för grovt svindleri, på flera ställen i artikeln den 14 april.

Ytterligare korrespondens

Tidningen påtalade att anmälaren i stort inte tillförde något nytt i sin kommentar.

Anmälaren inkom med ett yttrande som handlade om en av tidningens reportrar Patricia Hedelius.

Handläggningen hos PO

Anmälaren har i både anmälan och yttranden uppehållit sig vid en reporter på SvD – Patricia Hedelius. Han har ifrågasatt hennes opartiskhet, och hänvisat till hennes personliga vänskapsband samt att hon retweetat en person som bland annat skrivit: ”Frias Qviberg, efter spektaklet med HQ bank, står det klart att finansbranschen står över lagen. FI kan lägga ned!”

PO:s bedömning

PO prövar inte enskilda journalisters opartiskhet. Därav har inte argumentationen gällande en av SvD:s reportrar återgivits i sammanfattningen av anmälan och parternas korrespondens. För tydlighetens skull bör nämnas att PO inte prövar opartiskhet och saklighet. PO:s uppgift är att pröva om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen.

Den anmälda artikeln handlar om att anmälaren, som står åtalad för grov förskingring, polisanmälts för osann utsaga.

Anmälarens klagomål handlar om följande:

 • Att han har framställts som lögnare.
 • Att han är vansinnig, dvs sinnessjuk.
 • Att han är brottslig.
 • Att tidningen inte har sökt honom för en samtidig kommentar.
 • Att han skulle utnyttja sin son för att denne skulle ljuga för anmälarens räkning, dessutom i ett rättsligt sammanhang.

Tidningen har bestridit anmälarens klagomål och anför att upprepade försök gjorts att kontakta honom. Vidare menar tidningen att citatet ”Halvt vansinnig…” syftar till en välkänd språkgroda. Tidningen har också publicerat uppföljningar den 20 mars och den 14 april.

Omdömena som ges om Qviberg i den inledande artikeln den 17 och 18 mars är hårda. Bland annat står att ”Då kan vi inte finna oss i att Qviberg ostraffat ska kunna ljuga och nyttja sin son som något slags kronvittne som ska ljuga för hans räkning.” Mot bakgrund av citatets allvarliga karaktär och reservationslösa påstående borde anmälaren ha fått en adekvat möjlighet till samtidigt bemötande.

Angående citatet ”Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare. Jag kan inte annat än att beklaga Mats Qvibergs öde.” har tidningen argumenterat för att detta är en variant på en välkänd språkgroda om Erik XIV. Att citatet skulle anspela på den så kallade språkgrodan framgår inte och varför denna språkgroda användes i sammanhanget är oklart.

Resultatet av att uttrycket publicerades blir emellertid att anmälarens motpart i en rättslig tvist, får uttala att anmälaren är halvt vansinnig. Och att motparten dessutom beklagar anmälarens öde. Detta är uppgifter som är svåra både att försvara sig mot och att bemöta.

Det hade både nyhetsvärde och allmänintresse att anmälaren polisanmälts för osann utsaga. Samtidigt bör en tidning iaktta försiktighet i rapporteringar om anmälningar, då de kan ha som syfte att skada en motpart i en tvist. I det här fallet borde tidningen antingen ha avstått från motpartens kommentar eller givit anmälaren en möjlighet till samtidig kommentar. Tidningens försök att kontakta anmälaren är mot bakgrund av de anklagelser som riktas mot honom, inte tillräckliga.

Det var bra att tidningen införde en uppföljande publicering så snart anmälarens mening om polisanmälan blev känd, i det här fallet genom att citera en intervju i en annan tidning. Tidningen har också rapporterat att polisanmälan om osann utsaga lagts ned.

Mot detta ska dock vägas att den anmälda artikeln innehåller flera påståenden och anklagelser mot anmälaren som han svårligen hade kunnat försvara sig mot. Det gäller till exempel påståendet ”halvt vansinnig”.

Även med tanke på den uppmärksamhet händelserna i HQ Bank rönt, borde anmälaren ha givits tillfälle till en samtidig kommentar angående uppgifterna om osann utsaga i artikeln den 17 och 18 mars 2015.

Min samlade bedömning blir således att anmälaren utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada och av den anledningen kan Svenska Dagbladet inte undgå pressetiskt klander.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson