Misslyckat aprilskämt

Den 29 mars 2015 publicerade Vallentuna Nya Tidning en artikel med rubriken ”Slut med påskägg i den kommunala förvaltningen” där en namngiven politiker citerades med ett påhittat citat. Tanken var att det skulle vara ett aprilskämt. Lustigheten hade dock inte förankrats hos vederbörande. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vallentuna Nya Tidning, exp. nr: 2/2016, dnr: 68/2015

Sammanträdesdatum 2016-01-26

Pressens Opinionsnämnd klandrar Vallentuna Nya Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_________________

Genom beslut den 10 november 2015 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Vallentuna Nya Tidning till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.Vad tidningen skrev

Den 29 mars 2015 publicerade Vallentuna Nya Tidning en artikel som hade rubriken Slut med påskägg i den kommunala förvaltningen. Artikeln puffades även på förstasidan med rubriken Kommunen stoppar påskäggen.

Under många år hade all kommunanställd personal fått påskägg från Vallentuna kommun, men nu skulle traditionen brytas. Officiellt handlade det om att spara in drygt 150 000 kronor som det kostade varje år. Många antydde dock att ideologiska skäl låg bakom.

Kommunstyrelsens ordförande, Örjan Lid, menade att kommunen inte skulle konkurrera med godis.

Några hade sett en koppling till SD:s krav i fullmäktige att kommunen skulle avskaffa allt som hade med religion att göra i skolan och i annan kommunal verksamhet. Till exempel ville man inte erbjuda judiska barn mat utan fläsk.

X (ett namn angavs), SD, intervjuades: ”Det är klart att man i all kommunal verksamhet ska avstå från allt som på något sätt har religiösa kopplingar.” ”Men jag ser inte påskägg som något som har med religion att göra. Det är en gammal svensk tradition som vi ska värna om.”

Artikeln fortsatte att handla om påskäggen och anledningarna till att lärarfacket var nöjda med kommunens beslut. Anledningen var att påskäggsutdelningen hade slagit fel, eftersom vikarier inte fick påskägg. Vissa lärare fick även påskägg från elever, det hade blivit nästan som en popularitetstävling för lärare.

Det stod: När man kommer in i lärarrummet utan att ha fått ett enda ägg från eleverna men andra har fått både ägg och chokladharar, kycklingar i marsipan och påskkort då känner man sig utanför, och man ser hur de mest populära lärarna sitter och jämför vad de fått för godis, medan andra skamset smiter ut. Ja, det händer att lärare tar med sig egna ägg och låtsas ha fått dem från elever!

Anmälan

Publiceringen anmäldes av X.

Anmälaren anförde att han falskeligen blivit tillskriven citat och åsikter.

Vallentuna nya tidning hade inte varit i kontakt med honom angående påskägg eller dylikt utan hade hittat på ett citat som tillskrivits honom. När han kontaktade tidningens reporter så erkände han att hela artikeln var ett så kallat. aprilskämt. Dock publicerades tidningen i god tid innan första april. Det framgick inte alls att artikeln skulle ha varit påhittad. Det var inte heller uppenbart att de citat som tillskrivits honom endast var på skämt.

Anmälaren kände sig väldigt illa berörd av att tidningen namngivit honom samt att han väldigt tydligt blivit utpekad i artikeln. Att i en veckotidning hantera aprilskämt på detta sätt ansåg han vara oacceptabelt.

Ett flertal personer i hans omgivning hade reagerat på artikeln och ingen hade tolkat hans citat som ett aprilskämt.

Slutligen ansåg han att det var ytterst olämpligt att tidningen förfalskade citat, oavsett om det var ett aprilskämt eller inte.

Tidningens yttrande

Vallentuna Nya Tidning svarade genom sin chefredaktör att tidningen sedan starten varje år haft ett aprilskämt i den tidning som var aktuell under veckan när första april inföll.

Där förekom alltid ett antal kända Vallentunabor: Politiker, tjänstemän, företagare, affärsinnehavare, idrottare och företrädare för föreningar och kyrkor. Det här var något som läsarna väl kände till. Det hade alltid förekommit påhittade eller förvanskade citat, vilka hade förklarats i tidningen efterföljande vecka.

Politikerna och andra som blivit ”uthängda” hade oftast hört av sig och tyckt att det var roligt och kommit med förslag på andra de tyckte borde vara med nästa år.

När Sverigedemokraterna började växa i Vallentuna valde de andra tidningarna att till stor del ignorera dem. Vallentuna Nya Tidning valde att behandla SD på samma sätt som andra partier, något som chefredaktören och X pratat om.

X hade sagt att han tyckte tidningen gav partiet en ovanligt juste behandling, där de intervjuades på samma villkor som andra partier. Den enda plats där partiet särbehandlades var på ledarsidan.

Det var därför naturligt att ta med även SD i aprilskämtet, att ge dem samma behandling som andra partier. Påståendet om SD och det förvanskade citatet byggde på en debatt i kommunfullmäktige, som var omskriven en tid före aprilskämtet. Många kände igen debatten och avslöjade skämtet just på det.

Jämför kommunfullmäktige med aprilskämtet:

Aprilskämt: ”Några har sett en koppling till SD:s krav i fullmäktige att man skulle avskaffa allt som har med religion att göra i skolan och annan kommunal verksamhet, till exempel ville man inte erbjuda judiska barn mat utan fläsk.”

Kommunfullmäktige: X (SD): ” Den svenska skolan har som krav att den ska vara utan religiösa inslag […] Som en konsekvens av detta vill vi också ta bort den här formuleringen vid allergier eller specialkost, att man stryker ’eller av religiösa skäl’.”

Sofia Segergren (C) hade yrkat avslag till SD. Hon motiverade avslaget med att man som muslim eller jude måste få kunna undvika fläskkött i skolan. Nicklas Steorn (MP) yrkade avslag med motivering att man då även skulle ta bort specialkost för vegetarianer.

X hade svarat: ”Jag visste inte att vegetarian har blivit en religion. Det är bara den meningen, den formuleringen om religiösa skäl, inte vegetarian.”

Påståendet om SD stämde alltså i huvudsak med vad som framfördes i fullmäktige, och den delen av aprilskämtet anspelade på det och kunde knappast vara särskilt kontroversiell.

Aprilskämt: ”Det är klart att man i all kommunal verksamhet ska avstå från allt som på något sätt har religiösa kopplingar, säger X (SD), men jag ser inte påskägg som något som har med religion att göra. Det är en gammal svensk tradition som vi ska värna om.”

Kommunfullmäktige: Adam Westerberg (S): ”Ska vi förbjuda servering av julbord och påskbord, som vissa skolor gör? Eller ska skolan bara vara fri från vissa religiösa inslag medan kristen norm ska vara tillåtet?”

X (SD): ”Jag ser julbord och påskmiddag inte som religiöst utan som tradition.”

Skämtet låg så nära vad X sagt i den omskrivna debatten att de flesta kände igen formuleringen, även om man bytt ut julbord och påskmiddag mot påskägg.

Hur stor var risken att många skulle tro på det som stod i artikeln. Det var knappast särskilt många som trodde på att lärare smugglade in påskägg till skolan och låtsades att de var från elever för att få vara med de populära lärarna. Alla kommunalanställda visste säkert också att de aldrig någonsin fått ett påskägg från kommunen. Ytterligare en ledtråd var att en av fotograferna hette ”första april” om än i översättning.

Omedelbart efter att X hörde av sig gick tidningen dessutom ut på Facebook och talade om att det var ett skämt.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att man inte kunde tolka artikeln som ett aprilskämt eftersom tidningen trycktes samt skickades ut till Vallentuna kommuns hushåll i god tid före den första april. Artikeln var fabricerad med syfte att göra löje av honom.

PO:s bedömning

Anmälaren har riktat klagomål mot en artikel i vilken han citeras trots att han inte har intervjuats eller uttalat sig om det som artikeln handlar om, nämligen utdelningen av påskägg till anställda inom Vallentuna kommun.

Utredningen i ärendet visar att anmälaren inte har gjort nämnda uttalande. Tidningen har anfört att artikeln var ett aprilskämt och att citatet är likartat vad anmälaren sagt i andra liknande frågor i kommunfullmäktige.

Vad PO har att pröva är om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen.

Jag håller med anmälaren om att artikeln inte helt tydligt avslöjar sig så som ett aprilskämt, särskilt eftersom tidningen inte utkom den 1 april. Att artikeln är ett aprilskämt har emellertid en underordnad betydelse i sammanhanget. Det är normalt sett inte förenligt med god publicistisk sed att tillskriva en person citat, som denne aldrig har uttalat – även om det påhittade citatet kan tolkas som att det anknyter till tidigare uttalanden av personen i fråga.

När det gäller aprilskämt finns det inte någon orubblig regel om påhittade citat. Om det varit rimligt att fabricera uttalanden får bedömas från fall till fall. Ett enkelt sätt för en tidning att undvika problem är att förankra skämtet hos den berörde.

I det här fallet är det kombinationen av ett påhittat uttalande som inte har förankrats hos anmälaren och det faktum att publiceringen inte skedde den 1 april som gör att Vallentuna Nya Tidning bör klandras för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig hos nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson