Att vara öppen med sitt privatliv innebär inte att man förlorar rätten till en privat sfär

På löpsedlar, förstasidor och i artiklar (nr. 18 och 28/2015) spekulerade Hänt Extra i Laila Bagges ”spännande singelliv med hemliga älskare”. Laila Bagge skriver i anmälan till PO att uppgifterna i artiklarna både var fel och ett intrång i hennes privatliv. I beslut skriver PO: Sammantaget finner jag att Hänt Extra på ett omotiverat sätt kränkt Laila Bagges privata sfär. Kränkningen har skett oavsett om de lämnade uppgifterna är sanna eller falska. PON instämmer i beslutet och fäller tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Hänt Extra, exp. nr: 14/2016, dnr: 74/2015

Sammanträdesdatum 2016-03-08

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt Extra för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_________________

Genom beslut den 7 december 2015 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Hänt Extra till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

I nummer 18/2015 av Hänt Extra toppades tidningens löpsedel och förstasida av en bild på Laila Bagge. Intill bilden av henne fanns en pixlad porträttbild av en man. Mellan dem hade tidningen placerat ett rött hjärta. Rubrikerna löd Ihärdiga rykten!, ”Hemliga möten i Värmland…” och ”Laila Bagge kär i Robinsonstjärna!”.

Inne i tidningen var rubrikerna Ihärdiga rykten – Laila Bagge dejtar ”Robinson”-stjärna! och ”De har kärleksmöten runt om i Sverige..!”.

Tidningen berättade att det varit just Hänt Extra som avslöjat att Niclas Wahlgrens och Laila Bagges femåriga kärlekssaga nått sitt slut. Sedan dess hade spekulationerna gått varma kring Lailas spännande singelliv med hemliga älskare. Några veckor tidigare hade hon, enligt tidningen, insinuerat att hennes sexliv var på topp. På Instagram hade hon lagt ut en bild på sig själv i en t-shirt med texten ”Overworked & Underfucked”. Hon hade även uppmärksammat detta på Twitter med inlägget:

”Tack för t-shirten. Är det så du ser på mig? Håller faktiskt inte med!”

Nu viskade småfåglar att Laila inlett en hemlig romans med en tidigare Robinsondeltagare från Mellansverige. Källan citerades:

”De har träffats i smyg, i Stockholm, men också i Värmland.”

Via sin manager uppgav tidningen att hon avfärdade ryktena att hon dejtade Robinsonstjärnan.

I nummer 28/2015 av Hänt Extra toppades löpsedel och förstasida av två bilder på Laila Bagge. Intill dem fanns ett separat porträtt av en man. Rubrikerna löd ”Han har tröttnat!”, ”Hon visar tonårs-fasoner” och Laila Bagges desperata kamp att behålla Korosh, 24.

Inne i tidningen var rubriken Laila Bagges desperata kamp för att behålla Korosh, 24!.

I början av maj hade Laila Bagge, 42, tagit bladet från munnen och bekräftat att det fanns en ny man i hennes liv, nämligen unga snygginghunken Korosh Kananian, 24. Paret hade träffats redan före jul och Laila svävade, enligt Hänt Extra, på rosa moln.

Nu hade emellertid källor till tidningen avslöjat att tunga orosmoln hade tornat upp sig på Lailas kärlekshimmel. En anonym källa citerades:

”Laila säger att Korosh älskar henne till döds och att hon känner sig som en ung kvinna med honom, men hon är realistisk. Det skiljer nästan 20 år mellan dem och Korosh har inga egna barn. Laila är orolig för framtiden.”

”Hon försöker ändå att leva i nuet eftersom de har så kul, men verkligheten finns ju där ändå. Hon anstränger sig för att vara het och ungdomlig, men hon vet att hon på sikt kanske inte kan erbjuda Korosh ett liv som han vill leva.”

En ”nära vän” citerades också:

”Jag tror att han tröttnat på hennes bekräftelsebehov, särskilt i sociala medier. Han hade ingen aning om att Instagram och bloggen var en sådan stor del av hennes liv. Han håller själv låg profil och vill absolut inte vara någon maskot eller accessoar. Han vill hålla sig utanför hela karusellen. Han är en cool snubbe med stor integritet.”

Anmälan

Laila Bagge anmälde publiceringarna via ombud. Hon framförde att uppgifterna i artiklarna både var fel och ett intrång i hennes privatliv.

Hon var inte en offentlig person av det slag som måste tåla en mer närgången granskning; samhällsviktiga personer som politiker, ledande tjänstemän eller företagsledare.

Artister, konstnärer, idrottsmän och andra personer med liknande yrken var offentliga endast i den meningen att de agerade på den offentliga arenan. De agerade emellertid endast i underhållande syfte, inte i ett samhällsledande syfte. Att publicera uppgifter om dem, som kränkte privatlivets helgd, kunde inte anses motiverat.

Anmälaren konstaterade, via sitt ombud, att hon var en känd profil inom musik- och nöjesbranschen, men att hon inte hade en sådan funktion att hon kunde skulle tvingas acceptera kränkande publiceringar. Hennes privatliv saknade allmänintresse.

Till det kom att uppgifterna som lämnats var felaktiga. Till exempel hade hon aldrig träffat den tidigare Robinsondeltagaren, som anonymt pekades för att ha en relation med henne.

Såväl hennes pojkvän, som inte var en offentlig person, som hennes barn hade upprörts och tagit illa vid sig av uppgifterna.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin utgivare att Laila Bagge var en av Sveriges mest offentliga kändisar. Hon hade själv valt offentligheten genom sitt arbete ibland annat tv, radio och artistvärlden. Hon var väl medveten om fördelarna att vara synlig i media och hon visste också att offentligheten kunde ha en baksida.

Laila Bagge var extremt aktiv på sociala medier och en flitig bloggare som bland annat visat upp bilder på sina två barn och öppet berättade om sin ”status för dagen”. Hon drev en framgångsrik blogg- och shoppingsajt där bland annat hennes äldste son bloggade, och i sina inlägg berättade om privata saker.

I Aftonbladet i augusti hade hon öppet kritiserat sin tidigare make Niclas Wahlgren för att denne tagit bort en tatuering med sin tidigare bonusson.

Det var få kändisprofiler som i så stor utsträckning levde i symbios med medierna som Laila Bagge. Bröllopet med Niclas Wahlgren hade de sålt till en tidning. Det visste utgivaren då han personligen förhandlat fram ensamrätten för bevakningen av detta uppmärksammade bröllop i mars 2010. Han hade då arbetat för en annan tidning.

Laila Bagge hade också bjudit hem hela svenska folket och ett kamerateam i tv-serien Fest hos Bagge/Wahlgren.

Laila Bagge var mycket självutlämnande i sociala medier. Det gav inte media en självklar rätt att publicera vad som helst om henne, men självklart hade det betydelse hur den kända personen i fråga förhöll sig och presenterade sig och sina nära i offentligheten. Utgivaren skrev:

Den kända personens eget beteende i olika mediala sammanhang är av yttersta vikt när vi diskuterar vad vi vill publicera och vad vi kan publicera.”

”Laila är liksom några andra kändisar extrovert och uttrycker sin personliga åsikt om andras prestationer både artistiskt och klädmässigt inför en miljonpublik vecka efter vecka i TV4:s Idol. Sålunda måste hon acceptera att även andra tycker till och har åsikter om henne.”

När det gällde de anmälda artiklarna framförde utgivaren bland annat följande:

Flera oberoende källor hade bekräftat uppgifterna om romansen med den tidigare Robinsonstjärnan. Tidningen hade också valt att skriva ”ihållande rykten”. Presskontakten hade dementerat uppgifterna, något som tagits med i artikeln.

I detta sammanhang ville utgivaren betona att tidningen under hela hösten 2014 sökt presskontakten för en kommentar angående den förestående separationen med Niclas Wahlgren. Presskontakten hade valt att inte bekräfta Hänt Extras uppgifter om saken. Utgivaren gjorde bedömningen att presskontakten medvetet försökt vilseleda tidningen.

Därför uppfattade tidningen det som att presskontakten inte alltid gav korrekta svar. I det här fallet hade tidningen valt att lita på sina källor och publicera artikeln om romansen med den tidigare Robinsonstjärnan. Eftersom man inte lyckats nå honom för en kommentar hade hans ansikte pixlats.

När det gällde artikeln Laila Bagges desperata kamp för att behålla Korosh, 24 hade tidningen valt att citera källor med insyn i förhållandet mellan Laila och Korosh. Det var uppgiftslämnare som tidningen använt tidigare och som visat sig trovärdiga.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att det faktum att hon var en känd profil inte gjorde hennes privatliv till var mans egendom. Inte heller de ovidkommande uppgifterna att hon bloggade, hade ställt upp på tidningsintervjuer eller medverkat i programmet Fest hos Bagge/Wahlgren.

Det hade ingen betydelse för rätten att publicera uppgifterna om det förelåg någon sanning i påståendena eller inte. För övrigt bestred Laila Bagge att uppgifterna var korrekta.

Utgivarens invändningar om att Laila Bagge under lång tid inte besvarat frågor om huruvida hon skulle separera från sin dåvarande partner visade på tidningens märkliga inställning till hennes rätt till sitt privatliv.

PO:s bedömning

Laila Bagge är en mycket känd person, inte minst på grund av sin medverkan i olika TV-program. Hon är emellertid inte en person som arbetar i en position som gör att allmänheten kan utkräva ansvar av henne, för hur hon utför sitt arbete. Hon är inte folkvald, har inte en ledande tjänstemannaställning eller någon roll i annan typ av offentlig förvaltning.

En samhällsbärare som misslyckas i sitt uppdrag riskerar att inte bli omvald eller på annat sätt förlora sin position, för det allmännas bästa. Om en känd person som Laila Bagge misslyckas i sitt arbete är det hennes egen sak att bära.

Därmed skiljer sig hennes roll från samhällsbärarens. Men den skiljer sig också från en privatpersons. Eftersom hon valt att agera på den offentliga scenen kan såväl privatpersoner som medier få framföra kritiska synpunkter på såväl hennes prestationer, som till exempel hennes klädval och övriga agerande i offentligheten. Det som tillhör hennes offentliga roll är således öppet för kommentarer, även skarpt kritiska sådana.

Av det följer emellertid inte att det är fritt fram att belysa hennes relationer med män eller andra delar av hennes privatliv som hon valt att hålla privat. Att Laila Bagge varit öppen i olika frågor som rört hennes privatliv innebär inte att hon förlorat rätten till en privat sfär. När det gäller personer med hennes roll, som underhållare, är det hon själv som i de allra flesta fall har rätten att sätta gränsen för sitt privatliv.

Tidningens resonemang, att presskontakten under lång tid inte velat bekräfta en eventuellt förestående separation med Niclas Wahlgren, ger inte tidningen rätt att i ett senare skede publicera känsliga uppgifter om en relation med en annan man.

Till saken hör också att Laila Bagge hävdar att uppgifterna är falska. Det finns inga skäl att misstro henne på den punkten. Det bidrar till att fördjupa den publicitetsskada som uppstått.

Även artikeln med rubriken Laila Bagges desperata kamp för att behålla Korosh, 24 är ett intrång i privatlivet. Begrepp som ”desperata kamp” är nedvärderande och sårande för den som berörs. Det är dessutom en beskrivning som det är mycket svårt att försvara sig mot.

Artikeln innehåller också integritetskänsliga påståenden från en anonym källa:

”Laila är orolig för framtiden. Hon försöker ändå leva i nuet eftersom de har så kul, men verkligheten finns ju där ändå. Hon anstränger sig för att vara het och ungdomlig, men hon vet att hon på sikt kanske inte kan erbjuda Korosh ett liv som han vill leva.”

Sammantaget finner jag att Hänt Extra på ett omotiverat sätt kränkt Laila Bagges privata sfär. Kränkningen har skett oavsett om de lämnade uppgifterna är sanna eller falska.

För denna kränkning bör Hänt Extra klandras. Ärendet lämnas över till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson