Påstående om hämndlystnad och girighet är svårt att försvara sig mot

I nr. 24, 28 och 29/2015 i Hänt i Veckan fanns inslag om Laila Bagge där det bland annat stod om ”hennes nya grymma hämnd” och att hon skulle ha agerat girigt. PO skriver att hämndlystnad och girighet är tillmälen som är svåra att försvara sig mot och som går över gränsen för det pressetiskt acceptabla, även för en offentlig person. PON går på PO:s linje och fäller Hänt i Veckans alla tre publiceringar för brott mot god publicistisk sed.

Hänt i Veckan, exp. nr: 15/2016, dnr: 75/2015

Sammanträdesdatum 2016-03-08

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_________________

Genom beslut den 7 december 2015 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Hänt i Veckan till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

På förstasidan till nummer 24/2015 av Hänt i veckan fanns rubriken ”Hon fick igenom sina krav” Lailas nya grymma hämnd på Niclas.

Inne i tidningen löd rubriken Lailas nya hämnd mot exmaken – Stoppade Niclas i TV. Av texten framgick att en anonym uppgiftslämnare berättat för Hänt i veckan att både Niclas Wahlgren och Laila Bagge inbjudits att delta i ett underhållningsprogram. Niclas Wahlgren hade snabbt tackat ja, medan Laila Bagge behövt mer tid för att tänka på saken.

När hon fick reda på att Niclas Wahlgren skulle vara en av deltagarna ”tog det hus i helvete”. Hon hotade med att dra sig ur och ta med sig flera andra kända profiler som var inbjudna att delta. De ansvariga bestämde sig för att gå Laila till mötes.

På förstasidan i nummer 28/2015 av Hänt i veckan fanns rubriken Laila Bagge satte sista spiken i kistan – Skilsmässan som slutade i moll.

Inne i tidningen löd rubriken Kärlekssagan som slutade i moll. Enligt tidningen hade media gått i spinn när Laila Bagge och Niclas Wahlgren träffade varandra. Nu, fem år senare, hade äktenskapet kraschat och ett bokslut kunde göras.

Inledningsvis redogjorde artikeln för hur de mötts och så småningom gift sig. Bröllopet behandlades utförligt, bland annat påstods att det förekommit sponsring. Under mellanrubriken Sålde bröllopet skrev tidningen:

”… men paret valde att ”sälja” sitt bröllop till tidningen Expressen för ett enligt uppgift sexsiffrigt belopp och därmed började en katt-och-råtta-lek som måste lagt en rejäl sordin på feststämningen den dagen.

De nygifta fick nämligen smugglas ut ur kyrkan för att ingen annan media skulle få några bilder och de täcktes av stora vakter som effektivt motade bort alla utom de som betalat för kalaset…”

Hänt i veckans chefredaktör Bo Liljeberg uttalade sig om saken, eftersom han varit nöjeschef på Expressen vid tiden för bröllopet och själv gjort överenskommelsen via Laila Bagges agent. Han ville emellertid inte kommentera hur mycket pengar det rört sig om.

Även andra delar av bröllopsfesten hade, enligt tidningen, varit sponsrade:

”När det sedan i efterhand uppdagades att allt som gick var sponsrat och betalt förvandlades den från början säkert uppriktigt menade kärleksfesten till ren parodi. Droppen var när gästerna anlände till bröllopsmiddagen och bordsplaceringen var sponsrad av Elgiganten! Den överdådiga bröllopsringen som var värd 200 000 kronor var även den sponsrad.”

Enligt tidningen hade detta kunnat vara en ”reparabel parentes” i parets kärlekshistoria om inte ”girigheten och ett fallerat omdöme” hade gjort att de bara två månader gått ut med att de skulle spela in ett TV-program för Lailas hemmakanal TV4:

”Det skulle gå ut på att de följde ’Idol’-domarens kommande lyxhusbygge på Lidingö och med all sannolikhet skulle det innebära en kraftigt reducerad kostnad eller rent av ett gratishus för kändisparet.”

Det var systertidningen Hänt Extra som 2014 avslöjat att paret skulle separera. Något som då hade dementerats kraftigt av Laila Bagge på hennes blogg. Tidningen konstaterade:

”Det sanna svaret på den frågan vet vi numera svaret på.”

En av illustrationerna till artikeln var ett foto från bröllopet där man ser en person granska en skylt, något större än ett blädderblock. Överst på skylten står Bordsplacering. Längst ned till höger på skylten syns Elgigantens varumärke. Tidningen har även lyft upp och förstorat just den delen av fotografiet. Bildtexten löd:

”Bordsplaceringen på bröllopsmiddagen på Winterviken, sponsrad av Elgiganten!”

På förstasidan till nummer 29/2015 av Hänt i veckan fanns rubrikerna 2 veckor efter skilsmässanLaila Bagge på kärleksresa med unge KoroshBröllop i Las Vegas.

Inne i tidningen var rubriken Bröllop i Las Vegas? – Laila Bagges kärleksresa med Korosh.

Ingressen löd ”Laila Bagge drog till Las Vegas med unga pojkvännen Korosh. Nu spekuleras det vilt om de slog till och gifte sig.”.

Tidningen konstaterade att i skrivande stund befann sig Laila Bagge, 42, i USA med sin nya pojkvän Korosh Kananian, 24. Resan genomfördes bara en månad efter att skilsmässan med Niclas Wahlgren blivit officiell.

Under ”kärleksresan” hade paret bland annat besökt Grand Canyon, något som Laila Bagge kommenterat i sin blogg. Därefter hade de bland annat rest till Las Vegas, något som fått ”uppjagade läsare (det framgår inte om det gäller läsare av Hänt i veckan eller läsare av Laila Bagges blogg/PO:s anmärkning) att spekulera ifall de planerade att gifta sig där – något Laila Bagge i skrivande stund inte har valt att kommentera”.

Anmälan

Laila Bagge anmälde publiceringarna via ombud. Hon framförde att uppgifterna i artiklarna i nummer 24, 28 och 29 av Hänt i veckan var fel och att de kränkt hennes privatliv på ett graverande sätt.

Hon var inte en offentlig person av det slag som måste tåla en mer närgången granskning; samhällsviktiga personer som politiker, ledande tjänstemän eller företagsledare.

Artister, konstnärer, idrottsmän och andra personer med liknande yrken var offentliga endast i den meningen att de agerade på den offentliga arenan. De agerade emellertid endast i underhållande syfte, inte i ett samhällsledande syfte. Att publicera uppgifter om dem, som kränkte privatlivets helgd, kunde inte anses motiverat.

Anmälaren konstaterade, via sitt ombud, att hon var en känd profil inom musik- och nöjesbranschen, men att hon inte hade en sådan funktion att hon kunde skulle tvingas acceptera kränkande publiceringar. Hennes privatliv saknade allmänintresse.

Till det kom att uppgifterna som lämnats var felaktiga. Så hade tidningen ”falskeligen och felaktigt” påstått att bröllopsmiddagens bordsplacering var sponsrad av Elgiganten. Laila Bagge hade emellertid vid ett flertal tillfällen förklarat att det varit ett skämt av hennes bror, vilket Hänt i veckan kände till. Sponsringen av bordsplaceringen utpekades trots det som ”droppen” som förvandlade ”kärleksfesten till ren parodi”.

När det gällde artikeln med spekulationer om Laila Bagge gift sig i Las Vegas med sin pojkvän, byggde tidningen uppgifter på rena spekulationer från ”läsare”. Ändå löd den mest framträdande rubriken Bröllop i Las Vegas.

Såväl hennes pojkvän, som inte var en offentlig person, som hennes barn och övriga familj hade upprörts och tagit mycket illa vid sig av uppgifterna.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin utgivare att Laila Bagge var en av Sveriges mest offentliga kändisar. Hon hade själv valt offentligheten genom sitt arbete ibland annat tv, radio och artistvärlden. Hon var väl medveten om fördelarna att vara synlig i media och hon visste också att offentligheten kunde ha en baksida.

Laila Bagge var extremt aktiv på sociala medier och en flitig bloggare som bland annat visat upp bilder på sina två barn och öppet berättade om sin ”status för dagen”. Hon drev en framgångsrik blogg- och shoppingsajt där bland annat hennes äldste son bloggade, och i sina inlägg berättade om privata saker.

I Aftonbladet i augusti hade hon öppet kritiserat sin tidigare make Niclas Wahlgren för att denne tagit bort en tatuering med sin tidigare bonusson.

Det var få kändisprofiler som i så stor utsträckning levde i symbios med medierna som Laila Bagge. Bröllopet med Niclas Wahlgren hade de sålt till en tidning. Det visste utgivaren då han personligen förhandlat fram ensamrätten för bevakningen av detta uppmärksammade bröllop i mars 2010. Han hade då arbetat för en annan tidning.

Laila Bagge var mycket självutlämnande i sociala medier. Det gav inte media en självklar rätt att publicera vad som helst om henne, men självklart hade det betydelse hur den kända personen i fråga förhöll sig och presenterade sig och sina nära i offentligheten. Utgivaren skrev:

Den kända personens eget beteende i olika mediala sammanhang är av yttersta vikt när vi diskuterar vad vi vill publicera och vad vi kan publicera.”

”Laila är liksom några andra kändisar extrovert och uttrycker sin personliga åsikt om andras prestationer både artistiskt och klädmässigt inför en miljonpublik vecka efter vecka i TV4:s Idol. Sålunda måste hon acceptera att även andra tycker till och har åsikter om henne.”

När det gällde de anmälda artiklarna framförde utgivaren bland annat följande:

Hänt i veckan nummer 24:

Tidningen hade fått väldigt initierade uppgifter om att Niclas Wahlgren inte fått vara med i Fångarna på fortet eftersom Laila Bagge motsatte sig det starkt.

Det hade slutat med att Laila varit med i programmet, men inte Niclas. Utgivaren skrev:

Rubriceringen syftar på att Lailas karriär går bra medan Niclas, som gick en ny kändisvår till mötes när han blev tillsammans med Laila, hade mycket att vinna på att synas i programmet, något som Laila enligt oss satte stopp för. Det vill säga en hämnd mot Niclas.”

Hänt i veckan nummer 28:

Det stämde inte att tidningen känt till att sponsringen av bordsplaceringen vid bröllopet varit ett skämt från Laila bror. Utgivaren ansåg att ett sådant skämt från brodern ”torde vittna om att till och med han tyckte att övrigt kringarrangemang kring bröllopet och alla sponsorer var en smula ’mycket’.”

Hänt i veckan nummer 29:

När det gällde kärleksresan till USA och frågan om bröllop hade Laila Bagge flera gånger i sin blogg kommenterat resan medan den pågick, bland annat att de skulle åka till Las Vegas. Genast hade det börjat spekuleras i kommentarsfältet om hon eventuellt planerade att gifta sig med Korosh Kananian där. Utgivaren skrev ”Huvudrubriken var inte taget ur luften, utan baseras på kommentarer från Laila Bagges läsare”.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att det faktum att hon var en känd profil inte gjorde hennes privatliv till var mans egendom.

Det hade ingen betydelse för rätten att publicera uppgifterna om det förelåg någon sanning i påståendena eller inte. För övrigt bestred Laila Bagge att uppgifterna i Hänt i veckan var korrekta.

PO:s bedömning

Laila Bagge är en mycket känd person, inte minst på grund av sin medverkan i olika TV-program. Hon är emellertid inte en person som arbetar i en position som gör att allmänheten kan utkräva ansvar av henne, för hur hon utför sitt arbete. Hon är inte folkvald, har inte en ledande tjänstemannaställning eller någon roll i annan typ av offentlig förvaltning.

En samhällsbärare som misslyckas i sitt uppdrag riskerar att inte bli omvald eller på annat sätt förlora sin position, för det allmännas bästa. Om en känd person som Laila Bagge misslyckas i sitt arbete är det hennes egen sak att bära.

Därmed skiljer sig hennes roll från samhällsbärarens. Men den skiljer sig också från en privatpersons. Eftersom hon valt att agera på den offentliga scenen kan såväl privatpersoner som medier få framföra kritiska synpunkter på såväl hennes prestationer, som till exempel hennes klädval och övriga agerande i offentligheten. Det som tillhör hennes offentliga roll är således öppet för kommentarer, även skarpt kritiska sådana.

I var och en av de tre publiceringarna finns det uppgifter som kräver pressetiskt övervägande.

Hänt i veckan nr 24/2015: Lailas nya grymma hämnd

Uppgiften om att Laila Bagge vänt sig mot att Niclas Wahlgren skulle delta i samma TV-produktion som hon själv är inte problematisk. Det förhållandet handlar om deras arbete på den offentliga arena som artister och andra underhållare framträder på. Det är således en omständighet som både kan avslöjas och kommenteras.

Om uppgiften är sann eller falsk går inte att bedöma utifrån yttrandena i ärendet. Anmälaren säger generellt att uppgifterna i alla artiklarna är fel, utan att specificera vad som är fel i just denna artikel.

Däremot är det känsligt att beteckna det som eventuellt skedde som en hämnd. Att påstå att någon är hämndlysten är en nedsättande uppgift. I tidningen saknas belägg för att hämnd skulle ligga bakom det eventuella agerandet av anmälaren. I sitt yttrande motiverar utgivaren ordet hämnd på detta sätt:

”Rubriceringen syftar på att Lailas karriär går bra medan Niclas, som gick en ny kändisvår till mötes när han blev tillsammans med Laila, hade mycket att vinna på att synas i programmet, något som Laila enligt oss satte stopp för. Det vill säga en hämnd mot Niclas.”

Detta säger endast att påståendet om hämnd är en slutsats av utgivaren. Det är inte ett belägg. Till det kommer att ett påstående om hämndlystnad är svårt för anmälaren att försvara sig mot.

Hänt i veckan nr 28/2015: Kärlekssagan som slutade i moll

Det finns inget att invända mot att tidningen valt att berätta historien om deras relation. Det beror på att båda två tydligt valt att vara öppna mot allmänheten om sitt förhållande.

Att påstå att bröllopet var ”sålt” får också ses som acceptabelt då paret valt ut en tidning, Expressen, att synas i. Expressens dåvarande nöjesredaktör – nuvarande chefredaktören för Hänt i veckan – bekräftar personligen i tidningen att han slutit ett avtal om ensamrätt till bilder via Laila Bagges agent. Därmed hör dessa uppgifter till den del av parets privatliv som kan beskrivas och kommenteras.

Uppgiften om att Elgiganten sponsrat bordsplaceringen tillbakavisas av anmälaren. Tidningen belägger sitt påstående med en bild av skylten med bordsplacering – med Elgigantens varumärke. Anmälaren förklarar detta som ett skämt från hennes brors sida, något som tidningen ska ha känt till.

Det är inte PO:s uppdrag att utreda vad som är sant och falskt när ord står mot ord. PO:s uppgift är att bedöma om uppgifterna tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. I ljuset av att anmälaren sålt bildrättigheterna till Expressen, bedömer jag inte att uppgiften om sponsring från Elgiganten tillfört anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Efter avsnittet om det sponsrade bröllopet skriver tidningen:

”Det här hade kunnat vara en reparabel parentes i parets kärlekshistoria om inte girigheten och ett fallerat omdöme hade gjort att de bara två månader efter bröllopet gick ut med att de skulle spela in ett tv-program i Lailas hemmakanal TV4.”

Girighet och bristande omdöme är två ytterst nedsättande omdömen, som inte enbart handlar om vad anmälaren och hennes dåvarande man gjort, utan är en karaktäristik av, i detta ärende, anmälaren som person.

Såväl uppgiften om bordsplaceringen som uttrycket ”girigheten och ett fallerat omdöme” är pressetiskt problematiska.

Hänt i veckan nummer 29/2015: Bröllop i Las Vegas

Inte heller i detta fall finns det skäl att invända mot artikelns grundberättelse, att paret varit i USA och bland annat besökt Las Vegas. Detta har Laila Bagge själv valt att göra offentligt. Det kan också anses försvarligt att redovisa att det i bloggens kommentarsfält spekulerades i om de avsåg att gifta sig där.

Däremot är rubriken på förstasidan felaktig. Bröllop i Las Vegas slår fast det är vad som skett. Att tidningen förstår att detta reservationslösa påstående är problematiskt framgår av att samma rubrik återkommer på tidningens insida – nu med ett frågetecken efter.

Att anmälaren skulle ha gift sig kan inte betecknas som en nedsättande uppgift inför den allmänhet som läser Hänt i veckan. Det finns emellertid inte skäl att betvivla anmälarens uppgift om att rubriken på förstasidan och löpsedeln gjort att hennes barn och övriga familj tagit mycket illa vid sig.

Sammanfattningsvis finner jag att samtliga tre anmälda artiklar behandlar ämnen som får anses ligga inom ramen för det som är rimligt, med tanke på anmälarens roll i offentligheten. Däremot innehåller alla tre artiklarna inslag som går över vad som är pressetiskt acceptabelt. Det gäller:

  • Att det som utspelade sig runt inspelningen av Fångarna på fortet var en hämnd från anmälaren.
  • Uttrycket ”girigheten och ett fallerat omdöme”.
  • Den oreserverade förstasidesrubriken Bröllop i Las Vegas.

För dessa uppgifter bör Hänt i veckan klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson