Fälls för bild på kraschad bil

Tidningen Ångermanland publicerade en bild på en kraschad personbil med bilnumret synligt. Det beskrevs hur en man hade kört in i sidan på en polisbil. Vid publiceringen kände tidningen till omständigheterna kring mannens hälsa. Enligt pressetiken bör bilder hanteras varsamt, i synnerhet när bilden kan kopplas till händelser som kan vara känsliga för den som omskrivits.

Tidningen Ångermanland, exp. nr: 29/2016, dnr: 79/2015

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Tidningen Ångermanland för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 18 december 2015 hänsköt Pressombudsmannen (PO) en anmälan från en omskriven mans mamma och bror till Pressens Opinionsnämnd.

Vad tidningen skrev

Den 14 juli 2015 publicerade Tidningen Ångermanland på sin hemsida allehanda.se rubriken Bilist rammade polisbil – tog sats från hundra meter.

En man i 30-årsåldern hade gått loss ordentligt på en polisbil utanför polishuset i Sollefteå på måndagskvällen.

”Han tog sats från ungefär hundra meter och körde in i sidan på polisbilen”, sade Andreas Dahlbom, vakthavande befäl vid Västernorrlandspolisen.

Polisbilen blev totalförstörd vid händelsen.

Händelsen som inträffat sent på kvällen hade uppmärksammats av en förbipasserande person. Denne hade sett hur en man höll på att förstöra en polisbil.

Mannen hade, sittande bakom ratten på en personbil, först kört in i sidan på polisbilen, där han fastnade.

”Han stod och burnade ett tag, kom loss, åkte iväg och tog sats från ungefär hundra meter och körde in i sidan på polisbilen igen”, fortsatte Andreas Dahlbom.

”Sedan sparkade han sönder ett fönster på polisstationen.”

Mannen höll hög hastighet när han rammade polisbilen, som blev totalförstörd.

Han greps under visst motstånd och anhölls vid halv fyra-tiden på tisdagsmorgonen misstänkt för grov skadegörelse och grovt rattfylleri. I samband med vårdintygsbedömning frigavs han senare från anhållandet och var nu under psykiatrisk vård.

Motivet till gärningen var oklart och mannen var inte känd av polisen sedan tidigare. Han var hemmahörande i Sollefteå kommun.

Artikeln illustrerades med en bild på den personbil som mannen använt när han körde in i polisbilen. Registreringsskylten var fullt synlig.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman, PO, av den omskrivne mannens mamma och bror.

De anförde att publiceringen kränkt deras familj och i synnerhet deras son och bror.

Tidningen hade publicerat en bild på NN:s (namnet angavs) bil där registreringsnumret var fullt synligt. Vem som helst kunde med hjälp av registreringsnumret ta reda på vem som ägde bilen.

Han hade drabbats av en psykos, för vilken han nu vårdades på sjukhus. Han hade vänt sig till polisen för att få hjälp när han trodde att hans hund hade ätit råttgift och i sitt förvirrade tillstånd rammade han en polisbil, när han inte på något annat sätt fick polisens uppmärksamhet.

Detta var såklart en tragisk händelse för familjen och NN som i vanliga fall var en ansvarstagande, klok och eftertänksam peson.

När publiceringen upptäcktes hade den redan delats mer än 50 gånger på Facebook, i skrivande stund hade den 391 delningar. Allehanda.se hade publicerat två artiklar om händelsen samma dag och båda var de mest lästa under dygnet som följde. Inte förrän en annan person ifrågasatte publiceringen av registreringsskylten gjorde tidningen något åt saken.

En video av händelsen hade också lagts ut på hemsidan.

Såklart hade fler läst om händelsen, än de som delat artikeln på Facebook. Spridningen av kränkningen var mycket stor.

Sollefteå var en liten stad och de flesta kände varandra, eller kände till föräldrar och syskon. NN hade gått hela sin skoltid i Sollefteå och hade stora kontaktytor i staden och i omgivande mindre orter.

På små orter gick skvallret fort. Det värsta av allt var att när NN senare skulle komma hem från sjukhuset, så skulle han behöva ta konsekvenserna av allehanda.se:s publicering. Han hade inga möjligheter att själv välja om han ville berätta vad som hänt, de flesta visste redan.

Vidare anfördes att NN var arbetssökande och att publiceringen dramatiskt minskade hans möjligheter att få ett arbete. Hans pappa hade blivit uppringd på förmiddagen av en bekant som känt igen bilen och ville veta vad som hänt.

Familjen yrkade på att tidningen skulle fällas och att NN skulle få skadestånd för sitt lidande på grund av tidningens miss. En miss som hade tagit 60 sekunders retuschering att undvika!

Tidningens yttrande

Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare. Han anförde att tidningen brustit i sina rutiner genom att publicera den opixlade bilden. Det var ett olycksfall i arbetet som rättades till så snart det upptäcktes.

Artikeln hade skrivits av nattwebbredaktionen och hade lagts ut under natten. På morgonen hade en fotograf fått uppdraget att åka ut och ta en bild. Den opixlade bilden var en mobilkamerabild som skickats till webben från händelseplatsen. Direkt efter morgonmötet avpublicerades och ersattes den opixlade bilden, med en bild där registreringsnumret var pixlat.

Hur många som verkligen sett registreringsnumret och sedan gjort efterforskningar för att få reda på fordonets ägare var omöjligt att säga. Dessutom var plåten inte helt tydlig, de sista siffrorna var rätt tillknycklade.

I övrigt borde vägas in att tidningen inte skrivit att bilens ägare var den samme som anhållits. Anmälaren konstaterade att Sollefteå var relativt litet och att skvallret gick fort. Det innebar att ”snacket på stan” oavsett publiceringen skulle ha spridit – sanna eller falska – spekulationer om vem som låg bakom händelsen.

Anmälarens kommentar

Anmälarens ombud utvecklade talan. Utgivarens yttrande hade inledningsvis varit lovande eftersom han skrivit ”Vi har brustit i våra rutiner”. Resten av repliken var dock ett enda långt försök att slingra sig ifrån att ta ansvar för tidningens bristfälliga agerande.

Plåten syntes helt tydligt.

Ombuden invände också mot utgivarens påstående att tidningen inte skrivit att bilens ägare var den samme som anhållits. Det stod att mannen var i 30-årsåldern och i ett till artikeln medföljande videoklipp sades att mannen var 29 år. En sökning på registreringsplåten avslöjade att ägaren var en man på 29 år, och det borde då te sig som en tämligen logisk slutsats att mannen som omnämndes i artikeln och ägaren av bilen var samma person.

Utgivaren konstaterade mycket riktigt att det var omöjligt att veta hur många av artikelns cirka 1 800 sidvisningar, innan bilden togs bort, som lett till sökningar på bilens registreringsnummer. Och att det likaså var omöjligt att veta exakt hur mycket tidningens publicering har bidragit till ryktesspridningen.

Det verkade antydas att ovissheten runt detta förminskade skadan och att hade varit mer eller mindre densamma, med eller utan medverkan från Ångermanlands största dagstidning!

Ombuden ansåg att ovissheten om vem eller vilka som tagit del av informationen om den tragiska händelsen, var det som drabbade familjen värst.

De kunde i varje fall bekräfta att någon sökt på registreringsskylten. Ombuden hade fått förfrågningar om händelsen från en bekant som berättar att medarbetare på hans arbetsplats hade sökt på plåten efter att ha läst artikeln.

Ombuden hade önskat möta en mer ödmjuk hållning från tidningens sida efter att den, som utgivaren uttryckte det, brustit i sina rutiner. Istället möttes de av ett försök att förminska misstaget och den kränkning som familjen upplevt som en följd av tidningens blunder. De var ytterst missnöjda med tidningens replik och inte alls övertygade om att tidningen hade förstått den fulla meningen klagomålen eller vikten misstaget.

Handläggningen hos PO

PO har mot bakgrund av det som framkommit i anmälan om varför fullmakt inte ingivits, godtagit att ombudet inte har inkommit med fullmakt från den omskrivne mannen. Skälen återges inte under avsnittet anmälan, men återfinns i akten.

Vid kontakt med bilregistrets talsvar fås information om att bilens ägare är den i artikeln omskrivne mannen.

PO:s bedömning

Publiceringen handlar om att en person kört in i en polisbil. Han anhölls inledningsvis men frigavs senare och var vid publiceringen under psykiatrisk vård.

Artikeln illustrerades av en bild på bilen som användes vid händelsen.

Anmälarna som är nära anhöriga till den omskrivne mannen har anfört att bildpubliceringen har varit kränkande för honom. Bilens registreringsnummer har publicerats och det har varit lätt för utomstående att ta reda på vem artikeln handlade om.

Tidningen har å sin sida medgivit att den brustit i sina rutiner, men att det varit ett olycksfall i arbetet som rättades till så snart det upptäcktes. Utgivaren har också anfört att registreringsnumret inte syntes tydligt. Vidare påpekas att tidningen inte skrivit att det var bilens ägare som också var den som anhållits.

PO har till uppgift att pröva om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen. Av vikt för bedömningen är att den omskrivne är utpekad.

Uppgifter som en exakt adress, personnummer eller registreringsnummer har enligt pressetisk praxis ansetts som utpekande för den enskilde. Det råder inte heller i det här fallet några inga tvivel om att den omskrivne mannen har kunnat identifieras med hjälp av bilden i den anmälda artikeln.

Frågan om vem som har framfört bilen kontra vem som var bilens ägare har mindre betydelse i sammanhanget. De flesta som läser artikeln torde förutsätta att den som körde bilen var den samme som bilens ägare.

Enligt pressetiken bör tidningar hantera bilder varsamt. Detta förhållande gäller i synnerhet när bilden i fråga kan kopplas till händelser eller omständigheter som kan vara känsliga för den som omskrivits.

PO har med lätthet kunnat se bilens registreringsnummer samt ta fram ägaruppgifter.

Av artikeln framgår orsaken till den omskrivne mannens agerande. Vid publiceringen kände tidningen således till omständigheterna kring mannens hälsa. Särskild försiktighet borde därför ha iakttagits vid publiceringen.

Mot bakgrund av att registreringsnummer i allmänhet anses som en utpekande uppgift och i synnerhet med tanke på mannens hälsotillstånd, borde tidningen enligt pressetisk praxis ha maskerat registreringsnumret. Eftersom så inte skedde har den omskrivne mannen orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen Ångermanland/allehanda.se bör således klandras.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson