Ensidigt om grannfejd

Xtra Borås skrev om en grannfejd som spårat ur. PO skriver: En påstådd misshandel av en 90-årig kvinna är en anmärkningsvärd händelse. ( … ) I artikeln redovisas endast den ena partens berättelse. Tidningen lyfter inte fram att det är en partsinlaga, att den andra parten inte har gått att nå eller redovisar sina försök att nå denne. Huvudartikeln ställer sig således reservationslöst bakom kvinnans berättelse, med formuleringar som ”NN misshandlades av sin granne mitt framför väninnorna.”.

Xtra Borås, exp. nr: 33/2016, dnr: 7/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Xtra Borås för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_________________

Genom beslut den 17 februari 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Xtra Borås till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

 Vad tidningen publicerade

I nummer 24 2015, med utgivningsdagar den 17 juni till och med den 23 juni, publicerades en artikel med rubriken Misshandlad 90-åring: ”Jag vågar inte gå utanför huset”.

Det rörde sig om en grannfejd i en namngiven stadsdel, som spårat ur. En namngiven kvinna, NN, 90 år, hade misshandlats av sin granne inför sina väninnor. De hade suttit på en bänk utanför sitt bostadsrättshus när det utbröt en dispyt med grannen, vars ålder angavs, med anledning av gräsmattans skötsel.

Kvinnan berättade att mannen hade kommit fram till henne, tagit tag och slängt henne bakåt i marken. Sedan hade han ryckt upp henne och givit henne ”en smäll” så att hon sett stjärnor.

Kvinnorna ringde efter polisen och mannen lämnade platsen.

NN uppsökte vårdcentralen och blev omplåstrad. Ena ansiktshalvan var uppsvullen och hon hade även smärtor i revbenen.

För tidningen berättade hon att ett företag anlitades för att sköta gräsklippningen, men ändå gick den här mannen och klippte själv. Hon gillade inte det och hade påtalat det. Då hade han sagt ”Din jävla kärring, du har levt på övertid och skulle ha varit död.” Nu fruktade hon för sitt liv:

”Jag vågar inte gå ut längre. Jag vågar inte heller gå ner till tvättstugan för han kanske ser eller hör att jag är där. Han kanske kommer och slår ihjäl mig…”

En av väninnorna som varit med sa till tidningen att de länge haft problem med mannen, som regelbundet slängde ur sig spydiga kommentarer till sina grannar. Ytterligare en granne intygade att detta stämde.

Samma dag publicerades en sidoartikel med rubriken Polisen: ”Han har bråkat tidigare”.

Av texten framgick mannens ålder och att han hade förhörts av polisen sedan han infunnit sig i polishuset. Han hade delgivits misstanke om misshandel, men förnekade det som hänt. Utredningsbefäl Jan Johansson citerades:

”Han har bråkat med personer tidigare. Det är grannar som har uppmärksammat det.”

Anmälan

Publiceringen anmäldes via ombud av anmälaren, mannen som påstods ha misshandlat NN. Han menade att det var en kränkande artikel med en rad uppgifter som inte stämde. Han var dessutom utpekad genom att beskrivas som en man i viss ålder och visa husen där han bodde. I hans hus var han den ende i den angivna åldern.

Med anmälan fogades ett mejl som skickats till ansvarige utgivaren för Xtra Borås. Här framfördes en rad kritiska synpunkter. Tidningen hade bara pratat med ena parten. Hur kunde tidningen vara säker på att deras version var korrekt? Hade han bara lyft upp henne på bänken eller hade han lyft upp henne och slagit?

Dessutom stod det att han misshandlat förr. Det stämde inte. Det var bara att kolla hans brottsregister, det var helt blankt.

Tidningens svar

Xtra Borås svarade via sin utgivare att tidningen haft kontakt med flera oberoende källor som var för sig bekräftat händelseförloppet. Deras berättelser hade varit mycket lika. Även polisen hade uttalat sig om fallet.

Reportern hade under arbetet med artikeln flera gånger försökt få kontakt med den misstänkte, men det hade misslyckats.

Tidningen hade inte tagit ställning, utan endast belyst händelseförloppet som damen och hennes granne upplevt det. Det framgick tydligt att det rörde sig om misstankar.

Bilderna var tagna ur flera vinklar och visade flera hus för att det inte skulle gå att identifiera den misstänkte. Han var inte namngiven eller på annat sätt identifierbar för andra än den närmaste omgivningen, personer som troligen blivit informerade om händelsen även om Xtra Borås inte skrivit artikeln.

Anmälarens kommentar

Anmälaren förde bland annat fram följande:

  • Det rörde sig inte om oberoende källor, eftersom kvinnorna var väninnor.
  • Tidningen hade missuppfattat utredningsbefälet, vilket anmälaren ansåg belagt med ett mejl från en annan polis. Mejlet bifogades yttrandet.
  • Ingen hade försökt kontakta honom för kommentar. Inget besök hemma, ingen lapp i brevlådan eller missade samtal.
  • Han hade blivit identifierad av andra genom att åldern var angiven och huset fotograferat.
  • Tidningen hade inte varit tydlig med att det rörde sig om misstankar. Den hade skrivit som om det faktiskt skett på det sättet.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen vidhöll att den försökt kontakta anmälaren. Dessutom fanns såväl skadorna som händelseförloppet dokumenterat i den förundersökning som nu var klar. Vad som inträffat bekräftades även av andra vittnen, utöver väninnorna.

Anmälaren menade att förundersökningen visade att tidningens beskrivning inte var korrekt. Dessutom var skadorna inte dokumenterade i förundersökningen.

PO:s övriga åtgärder

PO har inhämtat den dom som föll i ärendet vid Borås Tingsrätt.

Domen är överklagad till hovrätten av anmälaren.

PO:s bedömning

En påstådd misshandel av en 90-årig kvinna är en anmärkningsvärd händelse. Den inträffade dessutom utomhus i dagsljus i de berördas bostadsområde. Flera vittnen såg vad som utspelade sig.

Såväl det anmärkningsvärda i det inträffade, som att det skedde i offentligheten, ger grund för tidningen att skriva om saken.

I den pressetiska bedömningen vägs inte in att det efter publiceringen har genomförts en polisutredning, väckts åtal och fällts en dom i tingsrätten. Vad som där har framkommit var inte tillgängligt vid publiceringstillfället.

När en händelse med två parter beskrivs bör tidningen ha med båda sidors berättelser. I det här fallet står ord mot ord angående om tidningen sökt anmälaren för kommentar. Det ingår inte i PO:s uppdrag att utreda sådana sakförhållanden, utan endast att bedöma om publiceringen inneburit en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren.

I artikeln redovisas endast den ena partens berättelse. Tidningen lyfter inte fram att det är en partsinlaga, att den andra parten inte har gått att nå eller redovisar sina försök att nå denne. Huvudartikeln ställer sig således reservationslöst bakom kvinnans berättelse, med formuleringar som ”NN misshandlades av sin granne mitt framför väninnorna.”.

Att det i sidoartikeln framgår att han är delgiven misstanke om misshandel är inte nog för att balansera huvudartikelns reservationslösa beskrivning.

Särskilt allvarligt är att tidningen återger vad som påstås vara ett citat av anmälaren där denne ska ha yttrat:

”Din jävla kärring, du har levt på övertid och skulle ha varit död.”

Det är ett yttrande som anmälaren inte fått kommentera. Till det kommer att uttalandet har underordnad betydelse i beskrivningen av den misstänkta misshandeln. Att kvinnan i artikeln berättar att hon påtalat för anmälaren att hon inte gillade att han klippte gräset har relevans, eftersom det kan förklara vad som sedan hände. Att redovisa vad anmälaren påstås ha svarat fyller närmast funktionen att demonisera honom ytterligare.

För pressetiskt klander krävs även att den berörda personen är utpekad av tidningens uppgifter. Här framgår ålder och kön på anmälaren samt vilken stadsdel i Borås det rör sig om. Bilderna visar ett antal flerfamiljshus på avstånd.

Anmälaren är därmed utpekad för en krets i området där han bor. Detta eftersom det som hände bevittnades av flera människor. Att ange anmälarens kön, ålder och vana att klippa gräsmattan och peka på några hus har bidragit till detta utpekande.

Inför denna krets, som torde vara större än mannens familj och vänner, har han tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada av den reservationslösa beskrivningen av den påstådda misshandeln, men i synnerhet av återgivandet av vad anmälaren påstås ha sagt till kvinnan.

För det bör Xtra Borås klandras för brott mot god publicistisk sed. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har framfört något ytterligare i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson