Mejl till psykoterapeut publicerades som insändare

M-magasin publicerade ett mejl på sin insändarsida, som var riktat till tidningens psykoterapeut och undertecknat med skribentens namn. Skribenten tog upp sin sambos alzheimerdiagnos och brevet var en kommentar till vad psykoterapeuten hade skrivit tidigare i tidningen. I mejlet angavs tydligt att anmälaren inte ville ha sitt namn publicerat. PO skriver att tidningen har brustit i sin kontroll, vilket har föranlett en publicitetsskada för anmälaren. Tidningen kan därmed inte undgå klander för brott mot god publicistisk sed.

M-magasin, exp. nr: 49/2016, dnr: 28/2016

Pressens Opinionsnämnd klandrar M-magasin för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_________________

Genom beslut den 22 april 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot M-magasin till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 1 december 2015 publicerade M-magasin en insändare med rubriken Han kanske är deprimerad.

Insändaren var en kommentar till tidningens psykoterapeut angående vad denne hade skrivit i ett tidigare nummer av tidningen. Skribenten tog upp sin sambos alzheimerdiagnos och hur detta hade påverkat deras relation.

Insändaren undertecknades ”X Y” (här angavs initialer och efternamn).

Anmälan

Personen som hade skrivit insändaren anmälde till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Hon framförde att det som tidningen publicerat som en insändare var ett konfidentiellt mejl som hon skrivit till tidningens psykoterapeut.

Hon hade uttryckligen begärt att hennes namn inte fick publiceras. Hennes relation med sin ex-sambo skulle försvåras avsevärt om han fick reda på att hon hade skrivit om honom.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ansvariga utgivare. Alla brev som kom till tidningen med kommentarer om vad som tidigare hade publicerats brukade hanteras som insändare. Dessa publicerades då med namn, men anonymiserades om skribenten så önskade.

I detta fall stod det klart att anmälaren inte ville ha sitt namn publicerat i tidningen. Anmälaren hade dock inte uttryckt att själva mejlet inte skulle publiceras.

Tidningen medgav att man borde ha tagit bort anmälarens namn. Man hade brustit i kontrollen och bad om ursäkt för publiceringen.

Kommentar från anmälaren

Anmälaren ifrågasatte att det skulle vara allmänt vedertaget att alla brev som tidningen mottog, angående vad som tidigare hade publicerats, användes som insändare. Någon sådan information framgick inte i tidningen.

Anmälaren hade aldrig skrivit till tidningen om hon vetat att hennes mejl skulle hanteras på det sätt som skedde. Tidningen borde ha förstått att hennes mejl inte var ämnat för publicering, även om det inte explicit framgick.

PO:s bedömning

PO:s uppgift är att bedöma om en enskild person utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada av det som publicerats. I detta fall har tidningen publicerat en insändare baserad på ett mejl från anmälaren. Detta har skett av misstag då mejlet inte varit avsett för publicering.

Den publicerade texten innehåller känsliga uppgifter om anmälarens privatliv. Anmälaren har varit tydlig med att hennes namn inte skulle publiceras. Tidningen har förkortat hennes förnamn men haft kvar hennes fulla efternamn. Sett tillsammans med uppgifterna i insändaren får detta likställas med en namnpublicering.

Det ankommer på tidningar att noga överväga utpekande publiceringar som innehåller känsliga uppgifter, eftersom det kan vara till skada för den enskilde. I förevarande fall har tidningen brustit i sin kontroll, vilket har föranlett en publicitetsskada för anmälaren. Tidningen kan därmed inte undgå klander för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd för beslut.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Anmälaren skickade sitt brev – som innehöll en kommentar till ett svar tidningens psykoterapeut lämnat på en fråga ställd av en annan läsare – till psykoterapeuten. I brevet angavs tydligt att anmälaren inte ville ha sitt namn publicerat. Trots att det måste ha stått klart för tidningen att brevet inte var avsett som en insändare har brevet i redigerad form och med anmälarens namn publicerats på tidningens insändarsida. Detta har medfört en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson