Mötet var inget ”kärleksmingel”

Nyheteridag.se skrev om ett möte mellan Alexandra Pascalidou och en för henne okänd man. Till artikeln publicerades bilder från händelsen som rubricerades som ett ”kärleksmingel”. Enligt Pascalidou hade tidningen förvrängt mötet till något som det långtifrån var. Efteråt fann hon information om mannens högerextrema åsikter och att han varit på en nazistdemonstration samma dag. Pressens Opinionsnämnd fäller tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Nyheteridag.se, exp. nr: 59/2016, dnr: 37/2016

Pressens Opinionsnämnd klandrar Nyheteridag.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

__________

Genom beslut den 31 maj 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Nyheteridag.se.

Beslutet har följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 1 februari 2016 publicerade Nyheteridag.se en artikel med rubriken BILDEXTRA: Se hela kärleksminglet mellan Daniel Friberg och Alexandra Pascalidou.

Till artikeln publicerades sex bilder på Daniel Friberg och Alexandra Pascalidou.

Bildtexterna löd:

-         De fanns tid att ta gott om bilder på Friberg och Pascalidou.

-         Enligt Friberg försökte Pascalidou göra ett gott intryck och förklara att hon inte är "politiskt korrekt".

-         Här ser det ut som Pascalidou hellre tittar på Friberg än mot kameran.

-         Daniel Friberg säger att Pascalidou hade en "trånande blick" mot honom.

-         Och här råkade Pascalidou blunda när ännu en bild togs.

-         Enligt Friberg var det "kärleksmingel" den här kvällen.

Artikeln beskrev ett möte som uppstått i Stockholms uteliv mellan Daniel Friberg och Alexandra Pascalidou. Bilderna och de huvudsakliga uppgifterna i artikeln kom från Daniel Friberg.

Uppgifterna går isär om vad som hände i helgen när den mycket välkände ultranationalisten Daniel Friberg umgicks med journalisten Alexandra Pascalidou på en lyxkrog i centrala Stockholm. Friberg är bland annat känd för sitt engagemang i att arrangera ’Identitär idé’, ett evenemang och en politisk rörelse som av kritiker beskrivs som en sorts fascism. Själv kallar han sig ’traditionalist’. Efter att Friberg, som av många uppfattas som kontroversiell, publicerat en bild på sig själv och Pascalidou i sociala medier har utekvällen kommit att bli en snackis.

På sin blogg bedyrar Pascalidou att hon inte kände till vem Friberg var och hon berättar att han ska ha skålat ’för Adolf Hitler och tredje riket’, efter att Friberg publicerat den omtalade bilden. Hon har även talat ut i konkurrenten Expressen om händelsen.

– Det känns oerhört integritetskränkande och sorgligt. Det här är mitt hemland och min hemstad. Jag vill kunna röra mig fritt utan att behöva vara rädd. Ville de diskutera kunde de i alla fall presentera sig, säger Pascalidou till Expressen.

När Nyheter Idag talar med Daniel Friberg ger han en helt annan bild än den Pascalidou ger. Han poängterar flera gånger att han är helt säker på att hon visste vem han var och att de länge haft kontakt med varandra via LinkedIn. Pascalidou är en känd journalist som länge engagerat sig i frågor som rör allt från invandringskritik till högerextremism, varför Friberg menar att det är otänkbart att hon inte visste vem han var.

Likadant uppfattade han deras samtal som att hon var väl medveten om att det var Daniel Friberg hon umgicks med och lät sig fotograferas ihop med. Kvällen beskriver han som ett ’kärleksmingel’ då han upplevde att Pascalidou visade stort intresse för honom och trots efterspelet i medier tar han det hela med ro.

– Jag ångrar aldrig någonting. Jag lade väl mest upp bilden för att vara sjysst mot henne, hon kan behöva en del uppmärksamhet med tanke på att hennes karriär har dalat en del den senaste tiden. Jag ville vara hygglig, hon var väldigt gullig och tillmötesgående. Hon stod och smörade i en halvtimme och förklarade hur politiskt inkorrekt hon var egentligen och så vidare.

Artikeln avslutades med att tidningen upplyste om att man sökt Alexandra Pascalidou för en kommentar utan framgång.

Anmälan

Alexandra Pascalidou anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman, PO.

Enligt henne hade hela incidenten blivit förvrängd. I anmälan hänvisade hon till den berättelse hon lämnat i sin blogg om händelsen.

Av blogginlägget framgick att Alexandra Pascalidou varit ute på en bar i Stockholm när ett antal män hade kommit fram och sökt kontakt. Efter ett tag ville de ta bilder tillsammans med henne; eftersom hon var van vid att främmande människor vill ta bilder med henne ställde hon upp. Männen agerade märkligt och började uttrycka rasistiska åsikter. Det hela kulminerade med att en av männen utbringade en skål för Adolf Hitler och Tredje Riket.

När de hade försvunnit uttryckte hennes vänner att de hade känt obehag. Andra kroggäster kom fram och uttryckte stöd och förfäran.

Morgonen efter hade en av männen taggat henne i en tweet med en bild på henne och honom. På Internet fann hon information om mannens högerextrema aktiviteter. Hon läste sig till att männen hade varit på en nazistdemonstration samma dag, och förstod att de därefter kommit till baren där hon var och omringat och fotograferat henne.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ansvariga utgivare.

Artikeln var i huvudsak en intervju med Daniel Friberg, och det var han som stod för beskrivningen av vad som hände, vilket tidningen var tydliga med i artikeln.

Tidningen informerade i artikeln att Alexandra Pascalidou inte delade den bild som Daniel Friberg gav och länkade i artikeln till en artikel hos Expressen, där hon uttalar sig om hur hon uppfattade situationen. Tidningen nämnde även att hon hade bloggat om händelsen. Tidningen hade, utan framgång, sökt Alexandra Pascalidou för en kommentar.

Rubriken var kanske inte den bästa och framstod något skandalös. Men Alexandra Pascalidou var en mycket offentlig person, inte minst vad gällde debatten om rasism och en återkommande röst i rikstäckande medier. När flera bilder av henne tillsammans med den kände högerextremisten Daniel Friberg fanns tillgängliga för publicering menade tidningen att det hade stort allmänintresse, inte minst med bakgrund av att Alexandra Pascalidou redan innan publiceringen bloggat och talat ut i Expressen om saken.

Mot denna bakgrund menade tidningen att publiceringen var försvarlig och att allmänintresset vida översteg eventuell publicistisk skada som Alexandra Pascalidou åsamkats.

Tidningen hade kontaktat Alexandra Pascalidou efter att artikeln publicerats och erbjudit henne att bemöta uppgifterna och ge sin bild av händelsen.

PO:s bedömning

PO har till uppgift att pröva om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen. För det krävs både att uppgifterna är nedsättande och att den berörda är utpekad.

Det står klart att Daniel Friberg och Alexandra Pascalidou befinner sig på var sin sida i en laddad ideologisk debatt om nationalism och främlingsfientlighet. Alexandra Pascalidou är vidare en offentlig person, som tydligt gett uttryck för sina åsikter i frågor om rasism och högerextremism.

Händelsen fick uppmärksamhet via sociala medier och Expressen publicerade en artikeln några dagar innan den anmälda artikeln, där Alexandra Pascalidou uttalade sig om händelsen.

Det har således varit rimligt att rapportera om händelsen, samt publicera bilderna. I det här fallet bygger artikeln på uppgifter från Daniel Friberg, som har ställt upp och berättat om händelsen i eget namn.

Ämnets allmänintresse och tidningens öppna källor gör att det inte finns något att invända mot att tidningen skrivit om händelsen.

Tidningen har varit öppen med att åsikterna går isär om vad som hände den aktuella kvällen. Läsaren förstår att uppgifterna som artikeln bygger på kommer från Daniel Friberg och att Alexandra Pascalidou har en bild av händelseförloppet som tydligt avviker från Daniel Fribergs.

Så långt kan uppgifterna i artikeln inte bedömas som nedsättande mot Alexandra Pascalidou. Det hade visserligen varit bra om hon fått tillfälle att bemöta uppgifterna i artikeln. Men eftersom hennes åsikt kommer till uttryck, genom citat från Expressen och hennes blogg, har det inte varit nödvändigt att vänta in ett svar från hennes sida.

Det är dock anmärkningsvärt att tidningen valt en rubrik som slår fast att det förekommit ”kärleksmingel” den aktuella kvällen. Av övriga uppgifter i artikeln framgår att detta är något som Daniel Friberg gett uttryck för. Alexandra Pascalidou har däremot, i Expressen och i sin blogg, betonat att det inte varit fråga om något behagligt möte.

Tidningen har således varit fullt införstådd i Alexandra Pascalidous uppfattning och det obehag som hon gett uttryck för angående mötet och bilderna. Vidare har tidningen förstått att uppgiften om att Alexandra Pascalidou umgåtts kärleksfullt med en känd nationalist skulle upplevas som nedsättande för henne.

Att tidningen trots detta väljer en rubrik som oreserverat konstaterar att ett ”kärleksmingel”förekommitär inte ansvarsfullt. Rubriken har således inneburit att tidningen förorsakat Alexandra Pascalidou en oförsvarlig publicitetsskada.

Av denna anledning bör tidningen klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

 Pressens Opinionsnämnds bedömning

Opinionsnämnden gör samma bedömning som PO och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson