Oacceptabla anklagelser om rasism

Östra Småland fälls för att ha publicerat en insändare där initiativtagaren till Tafsvakt utmålas som en person med koppling till rasism och vit makt-rörelsen. Tidningen hade tidigare rapporterat om Tafsvakt som startats av Siri Bernhardsson efter att hon hade hört talas om kvinnor som blivit utsatta för sexuella ofredanden i simhallar.

Östra Småland, exp. nr:  66/2016, dnr: 43/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Östra Småland för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 23 augusti 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Östra Småland till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 5 mars 2016 publicerade Östra Småland en insändare med rubriken Tafsvakten och den feministiska kampen. Samma text publicerades även på tidningens hemsida.

Tidningen hade tidigare rapporterat om ett initiativ, Tafsvakt, startat av Siri Bernhardsson efter att hon hade hört talas om kvinnor som blivit utsatta för sexuella ofredanden i simhallar. Hennes initiativ hade fått stor respons på sociala medier.

Enhetschefen på en lokal simhall var kritisk till initiativet. Enhetschefen avfärdade att simhallen skulle ha ett problem som fordrade en särskild tafsvakt:

Detta grundar sig inte på någon verklighet och resultatet blir att de omkring 300 personer som besöker oss på lördag tror att vi har ett problem som vi inte har.

Insändaren Tafsvakten och den feministiska kampen adresserade Siri Bernhardssons initiativ. Inledningsvis kritiserade insändaren den svenska feminismen för att enbart representera den vita medelklasskvinnan – feminismen hade kommit att utvecklas till att bli en rasistisk rörelse som inte inkluderade invandrarkvinnors kamp eller klassintresse. Insändaren lyfte att fokus hade flyttats från klass och ekonomi till att handla om identitet och kultur, något som gynnade rasisternas frågeställningar kring identitet och etnicitet.

När det kommer till Siri Bernhardssons rasistiska snutverksamhet på Äventyrsbadet i Kalmar så kan vi inget annat än att hålla med Susanne Gryfelt, enhetschef på Äventyrsbadet. Siri Bernhardsson har väldigt lite förståelse för det hon håller på med och vad hon ger sig in på. Hon målar upp en fiktiv hotbild hämtad från den rasistiska skräckpropagandan och finner inspirationen till sin kvinnokamp i vit makt-miljön och skapar därmed själv en otrygg stämning för alla oss andra.

Vidare skrev skribenten:

Om det verkligen skulle vara så som Siri Bernhardsson säger, så menar vi att det är en arbetsmiljöfråga för personalen och att facket i sådana fall borde kopplas in. Inte ett rasistiskt medelklassgäng.

Insändaren var undertecknad ”AFA DACKEBYGD

Den 7 mars 2016 avpublicerade tidningen insändaren från sin hemsida. Tidningens ansvariga utgivare, Gunilla Persson, skrev att det hade varit ett misstag att publicera insändaren från AFA Dackebygd, och bad Siri Bernhardsson om ursäkt för det obehag som insändaren vållat henne.

Anmälan

Siri Bernhardsson anmälde insändaren till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Hon hade anklagats för att bedriva en ”rasistisk snutverksamhet”, sprida rasistisk skräckpropaganda och att hon hämtat inspiration från vit makt miljön.

Insändaren var skriven av AFA (Antifascistisk Aktion), ett autonomt vänsterextremt nätverk, som var kända för att ha gjort sig skyldiga till våldsbrott mot oliktänkande. Hennes säkerhet hade riskerats genom att tidningen gett en kriminell organisation utrymme att utmåla henna som rasist.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ansvariga utgivare, Gunilla Persson.

Vid tidpunkten för publiceringarna om Tafsvakt fanns en polisanmälan om sexuellt ofredande i simhallen. Det förekom även en debatt om det var rätt att ge ensamkommande flyktingbarn fritt inträde i simhallen.

Siri Bernhardssons initiativ hade fått stor spridning i media. Övrig lokalpress rapporterade och andra svenska tidningar, kvällstidningar och rikspress, skrev om det. Nättidningar som Avpixlat, Exponerat och Fria Tider tog upp initiativet. Även flera utländska tidningar skrev om Tafsvakt.

Svensk medias intresse för Tafsvakt byggde bland annat på debatten om kvinnors rätt till trygghet och frågan om det var de asylsökande som begick övergreppen.

Tafsvakt var också kontroversiellt, bland annat då det var ett medborgarinitiativ som byggde på övervakning i en offentlig lokal och var en verksamhet som inte var önskad av verksamhetschefen.

Den anmälda insändaren tog upp ett resonemang om kvinnokamp, etnicitet, rasism och politik. Skribenten ansåg att Siri Bernhardssons initiativ var rasistisk och gynnade vit makt-intressen. Skribenten ansåg också att initiativet bidrog till att stigmatisera både asylsökande och kvinnor.

Insändarskribenten påstod inte att Siri Bernhardsson var rasist, utan att hennes handlingar bidrog till en ökad otrygghet.

Tidningen ansåg att det var rimligt att namnge Siri Bernhardsson i insändaren, med tanke på den spridning hennes initiativ hade fått.

Det var också rimligt att Tafsvakt diskuterades på insändarsidor, med tanke på den komplexitet som initiativet innehöll.

Tidningen valde ändå att ta bort insändaren från nätupplagan då det stod klart att Siri Bernhardsson kände sig skrämd av signaturen. AFA Dackebygd var en organisation som hade använt sig av olagliga och odemokratiska metoder. Insändaren avpublicerades således inte på grund av klandervärt innehåll.

 Kommentar från anmälaren

Siri Bernhardsson kommenterade tidningens svar och anförde då bland annat följande.

Hon upplevde att beslutet att ta bort insändaren gjordes först när situationen blev obehaglig för Gunilla Persson. Granskning Sverige hade ringt upp Gunilla Persson och ifrågasatt hennes beslut att publicera insändaren. Gunilla Persson hade kontaktat henne efter att publiceringen blivit ifrågasatt offentligt.

Tidningen hade medvetet valt att inte publicera ursäkten i pappersutgåvan. De flesta av tidningens läsare var äldre personer som inte använde internet.

Det fanns en policy avseende insändare som innebar att man fick skriva vad som helst så länge man inte kränkte någon som inte kunde försvara sig. Den anmälda insändaren var formulerad så att hon skulle framstå som rasist och att hennes ideella arbete främjade rasism.

Tidningen hade inte hört av sig till henne för att ge henne möjlighet att besvara anklagelserna. Hon hade inte heller blivit förvarnad om att insändaren skulle publiceras.

Insändaren kunde inte tolkas på något annat sätt än att hon anklagades för att vara rasist.

Personer som tidigare förstått att hennes engagemang grundade sig i hennes vilja att hjälpa kvinnor och barn hade nu tagit insändarens ställning. Hon kände sig otrygg och vågade inte gå ut själv.

Insändaren hade riktats till henne personligen, istället för den grupp som hon tillhörde.

De flesta personer var övertygade om att allt som stod i tidningen var sant. Publiceringen av dessa grova anklagelser skadade såväl hennes hälsa som hennes rykte.

Tafsvakt bestod av ett gäng unga tjejer utan koppling till något politiskt parti eller någon ideologi. Deras arbete förminskades genom att anklagas för att främja rasism. De hade varit tydliga med att de inte var ute efter någon specifik grupp.

Kommentar från tidningen

Tidningen framhöll att Siri Bernhardsson bidragit till att Tafsvakt blivit offentligt. Detta hade skett på, bland annat, Facebook, där Tafsvakten hade en egen sida med drygt 3 000 vänner.

PO:s bedömning

Insändarsidor har ett omfattande utrymme för subjektiva bedömningar och dramatiska formuleringar. Däremot är utrymmet för att kränka enskilda människor inte större än i nyhetsjournalistik.

Vad en tidning kan tillåta sig att publicera om en person är en fråga som både handlar om vem det handlar om och de uppgifter som publiceras. Båda dessa aspekter måste belysas för en bedömning av om publiceringen var försvarlig.

Anmälaren har frivilligt gått ut på en offentlig arena och diskuterat en fråga som väckt stor uppmärksamhet. Hon får acceptera att hennes initiativ analyseras och kritiseras. Det står envar fritt att framföra sin åsikt om den roll som Tafsvakt intar i den offentliga debatten. Även slutsatser som innebär att initiativet kopplas ihop med rasism och främlingsfientlighet ryms inom ramen för den fria debatten.

Då anmälaren varit den ledande initiativtagaren till Tafsvakt får hon acceptera att den kritik som riktas mot initiativet även kopplas samman med henne.

Uttryck som ”Siri Bernhardssons rasistiska snutverksamhet” ger uttryck för att Tafsvakt är en del av den svenska feminism som skribenten anklagar för att vara rasistisk. Även om det är begripligt att anmälaren tar illa vid sig av att associeras till rasism, så utgör det inte ett angrepp på anmälaren som person.

I ett avseende går dock insändaren för långt:

Hon målar upp en fiktiv hotbild hämtad från den rasistiska skräckpropagandan och finner inspirationen till sin kvinnokamp i vit makt-miljön och skapar därmed själv en otrygg stämning för alla oss andra.

Dessa påståenden tillskriver anmälaren en direkt koppling till rasism och vit makt-rörelsen. Kritiken har därmed gått över gränsen, från att kritiskt analysera Tafsvakt, till att istället angripa anmälaren som person.

Anklagelser som går ut på att en person har dragningar till rasism och vit makt-rörelser är mycket nedsättande för den enskilde. Skadan har riskerats att bli mer omfattande då anmälaren inte getts tillfälle till ett samtida bemötande.

Av denna anledning bör tidningen klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Anmälaren har inte getts tillfälle till ett samtida bemötande. Mot den bakgrunden finner nämnden att tidningen gått för långt och det gäller även uttalandet ”Siri Bernhardssons rasistiska snutverksamhet”. Tidningen ska därför klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson