Avslöjade insändarskribents namn

Insändarskribenten bad uttryckligen om att inte få sitt namn publicerat, men ett misstag gjorde att så ändå skedde. Norran klandras därför av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Norran, exp. nr: 68/2016, dnr: 42/2016

Pressens Opinionsnämnd klandrar Norran för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 17 augusti 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Norran till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade i allt väsentligt följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 13 april 2016 publicerade Norran ett kort inlägg under rubriken Dagens applåd. Inlägget publicerades både i tidningen och på tidningens hemsida.

Inlägget löd:

”… och tack Emma Holmbom på Kvinnokliniken för att du är en så bra läkare! Du lyssnar och bemöter en på bästa tänkbara sätt.

M (namn angivet)”

Anmälan

A anmälde tidningen till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Norran hade brutit sitt löfte om att inte publicera hennes namn i tidningen. Hon hade skrivit under med signaturen ”M”, men tidningen hade publicerat hennes fullständiga namn trots att det stått att det inte skulle publiceras.

Inlägget innehöll känslig information och hon kände sig kränkt, ledsen och besviken. Hon delade inte denna typ av information med andra, och nu hade inlägget publicerats med hennes namn i dagstidningen som kunde läsas av hela kommunen. Hon led av ångestproblematik och mådde väldigt dåligt över detta. Hon ville inte att någon annan än hennes sambo skulle känna till detta.

Tidningens svar

Norran svarade genom ansvarig utgivare, Marcus Melinder. Tidningen hade av misstag publicerat anmälarens namn i anslutning till Dagens applåd. Att detta kunde ske var slarvigt och tidningen beklagade det inträffade. För att något liknande inte skulle kunna ske igen hade tidningen förändrat rutinerna för hur redaktören hanterade Dagens applåd.

PO:s bedömning

PO:s uppgift är att bedöma om en enskild person utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada av det som publicerats.

Den publicerade texten innehåller uppgifter om anmälarens läkarkontakt, något som måste anses utgöra känslig och privat information. Anmälaren har undertecknat inlägget med ”M” för att undvika att bli utpekad.

Tidningen har dock publicerat anmälarens fullständiga namn. Detta har skett av misstag från tidningens sida.

Det ankommer på tidningar att noga överväga utpekande publiceringar som innehåller känsliga uppgifter, eftersom det kan vara till skada för den enskilde. I förevarande fall har tidningen brustit i sin kontroll, vilket har föranlett att känslig information om anmälarens läkarkontakt har kunnat knytas till anmälaren. Hon har således åsamkats en oförsvarlig publicitetsskada.Tidningen kan därmed inte undgå klander för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd för beslut.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

 Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning. Norran ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Vad innebär ett fällande beslut?

I de fall där en tidning klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-fre kl 10-12 & 13-14. Dag före röd dag kl 10-12.

Kansliet har sommarstängt 10 juli-11 augusti.
Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson