Vad är PON?

Pressens Opinionsnämnd, PON, är den beslutande instansen som, efter PO:s utredning, avgör om en tidning har brutit mot de pressetiska reglerna eller inte. Här hittar du de senaste ärendena där PON har funnit anledning att rikta kritik mot en tidning, nättidning eller nyhetssajt för att man inte har följt de pressetiska reglerna.

Vad händer om en publicering fälls?

I de fall där en tidning, nättidning eller nyhetssajt klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor plus moms. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor plus moms.

Vad blir offentligt?

En hederskodex är att en tidning som anmälts inte ger offentlighet åt detta, utan avvaktar PON:s beslut. Skälet till detta är att du som anmälare inte ska uppleva att du drabbas av ytterligare publicitetsskada under tiden utredningen pågår. Om tidningen frias av PON bör detta inte heller uppmärksammas, detta för att du som anmälare inte ska uppleva att du känner dig kränkt en gång till.

Om PON klandrar en publicering, avgör du själv om du vill vara namngiven eller om du föredrar att vara anonym i det beslut som sedan publiceras, i tidningen och på PO/PON:s hemsida. Ibland händer det också att övriga medier skriver om PON:s fällningar.

Sök bland fällningar

Sök bland fällningar i sökfältet bredvid. Du kan t.ex. söka på ämnen du är intresserad av eller specifika tidningar. Sökresultatet kommer att visas i en lista i datumordning med senaste fällningen överst.

Senaste fällningar

Brottsoffer utpekat efter inbrott

Pressens Opinionsnämnd klandrar Nerikes Allehanda för att i samband med rapporteringen om ett inbrott ha publicerat både exakt gatuadress och att ägaren av huset arbetar på annan ort. PO skrev: ”Varken allmänintresset eller nyhetsvärdet är sådant att publicitetsskadan...

läs mer

Klandras för svaga belägg och spekulationer

Pressens Opinionsnämnd klandrar GT/Expressen för att i en artikel om gängvåldet i Göteborg ha ägnat sig åt spekulationer och gissningar i samband med en skjutning på Vårväderstorget. PO skrev: ”I artiklar som innehåller spekulationer och gissningar är det, ur en...

läs mer

Utpekad påstods ha luktat alkohol och kört bil

Pressens Opinionsnämnd klandrar Västerbottens-Kuriren för att ha publicerat ett påstående om att en utpekad man ska ha luktat alkohol och kört bil. I sitt beslut framhåller PO att det saknades täckning för påståendet. Vidare framhålls att även om mannen inte namngavs,...

läs mer

Missvisande rubrik pekar ut läkare som jävig (Norran)

Pressens Opinionsnämnd klandrar Norran för att med rubriker som ”Skickade patienter till egna hemmet/Dubbla sidor för läkaren – skickade patienter till egna behandlingshemmet” åsamkat läkaren publicistisk skada. PO bedömer att påståendet saknar tillräcklig täckning...

läs mer

Felaktigt anklagad för jäv

Pressens Opinionsnämnd klandrar Göteborgs-Posten för att ha brutit mot god publicistisk sed när man i våras publicerade namn och bild på en enskild tjänsteman i kommunen efter ett anonymt tips om misstänkt jäv. Misstankarna avskrevs dock senare. Göteborgs-Posten, exp....

läs mer

Missvisande bild av politikers inköp med skattepengar

I december 2016 publicerade Vestmanlands Läns Tidning en artikel om att politikern Elisabeth Unell (M) hade handlat mat på skattebetalarnas bekostnad. I direkt anslutning följde en artikel med rubriken ”Det är förbannat olyckligt”. Citatet kom från den högst ansvarige...

läs mer

Namngavs vid anklagelse men inte vid friande

Under våren 2016 skrev Upsala Nya Tidning att fyra personer anklagats för forskningsfusk. Två av de namngivna var professorerna Eva Mörk och Matz Dahlberg vid Uppsala universitet. I september rapporterade UNT utan att nämna deras namn, att centrala...

läs mer

Dömd på förhand

I slutet av sommaren 2016 skrev VLT om ett åtal rörande sexuella övergrepp mot barn. Artikeln var formulerad så att tidningen reservationslöst hävdade att mannen som var misstänkt hade utfört de sexuella handlingar han åtalats för. PO skriver: ”Som såväl rättslig som...

läs mer

Rykten om kvinnoaffärer

Kungsbacka-Posten namngav en avsatt präst som, enligt flera källor, skulle ha börjat predika igen. Enligt tidningen hade ”Den erkänt karismatiske A (namnet nämnt) hela tiden omgetts av rykten om kvinnoaffärer.” PO skriver i beslut att ” Begreppet ”kvinnoaffärer” är i...

läs mer

Ej motiverat exponera tjänsteman

Vestmanlands Läns Tidning fälls för att tidningen, med namn och bild i flera artiklar, pekat ut en tjänsteman på arbetsförmedlingen som utreddes för jäv. PO bedömde att publiceringarna har haft ett tydligt allmänintresse och att de i sig varit motiverade och...

läs mer

Alltför långtgående angrepp i insändarsvar

Mariestads-Tidningen publicerade ett svar på en insändare vilken riktat kritik mot kommunens budget. PO avskrev ärendet med bl.a. följande: Den som väljer att offentligt diskutera politiska frågeställningar får även acceptera mothugg och kritik. Anmälaren är engagerad...

läs mer

Uppsägning är inte avsked

Värnamo Nyheter klandras för en artikel där en namngiven komminister felaktigt utpekats som avskedad när han i själva verket var uppsagd. ”En uppsägning innebär en förhandling om att säga upp ett anställningsavtal och kan ha en rad orsaker, som omorganisation av en...

läs mer

Felaktig uppgift om dödsfall

Corren.se och MVT.se publicerade en artikel om att en känd person i tidningarnas spridningsområde avlidit. Artikeln illustrerade med ett foto på den förment avlidne. I texten beskrevs dennes karriär och vissa personliga förhållanden. Uppgiften om dödsfallet var dock...

läs mer

Detaljer om utsatt barn (2)

Fagersta-Posten publicerade en artikel om ett misstag i vården. Ett barn som varit på besök på en specialistmottagning hade fått sina uppgifter skickade till fel person. Barnet befann sig i en mycket utsatt situation och tidningen hade ett omfattande ansvar för att...

läs mer

Detaljer om utsatt barn (1)

VLT publicerade en artikel om ett misstag i vården. Ett barn som varit på besök på en specialistmottagning hade fått sina uppgifter skickade till fel person. Barnet befann sig i en mycket utsatt situation och tidningen hade ett omfattande ansvar för att barnet inte...

läs mer