Vad är PON?

Pressens Opinionsnämnd, PON, är den beslutande instansen som, efter PO:s utredning, avgör om en tidning har brutit mot de pressetiska reglerna eller inte. Här hittar du de senaste ärendena där PON har funnit anledning att rikta kritik mot en tidning, nättidning eller nyhetssajt för att man inte har följt de pressetiska reglerna.

Vad händer om en publicering fälls?

I de fall där en tidning, nättidning eller nyhetssajt klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor plus moms. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor plus moms.

Vad blir offentligt?

En hederskodex är att en tidning som anmälts inte ger offentlighet åt detta, utan avvaktar PON:s beslut. Skälet till detta är att du som anmälare inte ska uppleva att du drabbas av ytterligare publicitetsskada under tiden utredningen pågår. Om tidningen frias av PON bör detta inte heller uppmärksammas, detta för att du som anmälare inte ska uppleva att du känner dig kränkt en gång till.

Om PON klandrar en publicering, avgör du själv om du vill vara namngiven eller om du föredrar att vara anonym i det beslut som sedan publiceras, i tidningen och på PO/PON:s hemsida. Ibland händer det också att övriga medier skriver om PON:s fällningar.

Gamla misstankar publicerades åter

Kristianstadsbladet skrev att kommunen köpt tjänster av den tidigare tjänstemannen, Björn Carlqvist. Han hade slutat på kommunen efter påståenden om att han brutit mot upphandlingslagen. Nu uppmärksammade tidningen att kommunen trots det gjorde affärer med honom....

läs mer

Bild från rånförsök kränkte ung kassörska (2)

Arboga Tidning klandras för en artikel och en bild där en ung kassörska i Arboga utsätts för ett rånförsök. Bilden visar anmälaren i ett läge där hon sannolikt fruktade för sitt liv. I kombination med texten har hon blivit identifierad av en större krets av personer....

läs mer

Bild från rånförsök kränkte ung kassörska (1)

Bärgslagsbladet klandras för en artikel och en bild där en ung kassörska i Arboga utsätts för ett rånförsök. Bilden visar anmälaren i ett läge där hon sannolikt fruktade för sitt liv. I kombination med texten har hon blivit identifierad av en större krets av personer....

läs mer

Borde fått bemöta anklagelser om grundlagsbrott

Universitetsläraren skrev om en prefekt vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet som anklagats för att försöka tysta kritiker och efterforska uppgifter till pressen. Båda händelserna var möjliga grundlagsbrott. Opinionsnämnden anser att tidningen borde ha...

läs mer

Personangrepp i kommentar

Länstidningen Södertälje skrev om en rättegång mot en bloggare som bedragit människor på pengar. I en kommentar förknippades mamman med åtalet och PO skriver: Anmälaren blir uthängd som lika klandervärd som sin dotter i kommentaren. Då anmälaren inte har något med de...

läs mer

Fel att peka ut kommunal chef

Smålandsposten skrev om en konflikt mellan medarbetare och deras chef i en kommunal verksamhet. I beslut skriver PO: Anmälaren får, i egenskap av enhetschef, acceptera att tidningen rapporterar om personalen och vårdtagares missnöje – även om detta innebär att hon...

läs mer

Avslöjade insändarskribents namn

Insändarskribenten bad uttryckligen om att inte få sitt namn publicerat, men ett misstag gjorde att så ändå skedde. Norran klandras därför av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed. Norran, exp. nr: 68/2016, dnr: 42/2016 Pressens...

läs mer

Oacceptabla anklagelser om rasism

Östra Småland fälls för att ha publicerat en insändare där initiativtagaren till Tafsvakt utmålas som en person med koppling till rasism och vit makt-rörelsen. Tidningen hade tidigare rapporterat om Tafsvakt som startats av Siri Bernhardsson efter att hon hade hört...

läs mer

Mötet var inget ”kärleksmingel”

Nyheteridag.se skrev om ett möte mellan Alexandra Pascalidou och en för henne okänd man. Till artikeln publicerades bilder från händelsen som rubricerades som ett ”kärleksmingel”. Enligt Pascalidou hade tidningen förvrängt mötet till något som det långtifrån var....

läs mer

Detaljerat om tidigare missbrukare

Expressen.se/kvallsposten rapporterade om ett landstings dåliga bakgrundskontroll av vikarier. En person med ett långt missbruk bakom sig hade fått anställning som sjuksköterska – utan sjuksköterskelegitimation. PO skriver: Det är av stor vikt att tidningar...

läs mer

Elittränare förknippades med dopning

Borås Tidning publicerade ett blogginlägg om Uppsala Baskets tränare Kelly Grant som uppgavs ha tillåtit en spelare att delta i en match trots att han tagit ett dopningsmisstänkt preparat. Grant skrev i anmälan till PO att samröre med dopning i princip var det värsta...

läs mer

Påstods ha uppmanat intagen att begå självmord

Kristianstadsbladet publicerade i slutet av 2015 en artikel med rubriken ”Dömd uppmanades att begå självmord”. Den dömdes ombud hade uppgett att en kriminalvårdsanställd skulle ha uttryckt att den dömde borde ta livet av sig i fängelset. Saken anmäldes till PO av den...

läs mer

Otillbörligt intrång i privatlivet

På Hänt Extras förstasida kunde man i slutet av november 2015 se en bild på Laila Bagge och Bianca Ingrosso med rubriken ”Rasande Bianca spottade på Laila Bagge”. I insidesartikeln påstods att de skulle ligga i konflikt med varandra. De anmälde Hänt Extra till PO som...

läs mer

Mejl till psykoterapeut publicerades som insändare

M-magasin publicerade ett mejl på sin insändarsida, som var riktat till tidningens psykoterapeut och undertecknat med skribentens namn. Skribenten tog upp sin sambos alzheimerdiagnos och brevet var en kommentar till vad psykoterapeuten hade skrivit tidigare i...

läs mer

Personliga påhopp i kommentarsfält

Nerikes Allehanda beskrev situationen på en skola som genomgick ett tufft förändringsarbete med infekterade tvister som följd. I kommentarsfälten blev rektorn hårt angripen, både i sin yrkesroll och personligen. PO skriver att: Det är acceptabelt att en person...

läs mer

Ensidigt om grannfejd

Xtra Borås skrev om en grannfejd som spårat ur. PO skriver: En påstådd misshandel av en 90-årig kvinna är en anmärkningsvärd händelse. ( … ) I artikeln redovisas endast den ena partens berättelse. Tidningen lyfter inte fram att det är en partsinlaga, att den andra...

läs mer

Påstods sätta skräck i en hel by

Falu Kuriren skrev i ett reportage om en grannfejd där en person påstods sätta skräck i en hel by. Byborna och en anonym polis citerades oemotsagda i en lång och reservationslös artikel med kränkande och obestyrkta påståenden. Tidningen klandras av Pressens...

läs mer

Fälls för bild på kraschad bil

Tidningen Ångermanland publicerade en bild på en kraschad personbil med bilnumret synligt. Det beskrevs hur en man hade kört in i sidan på en polisbil. Vid publiceringen kände tidningen till omständigheterna kring mannens hälsa. Enligt pressetiken bör bilder hanteras...

läs mer

Brottsoffer i lägre tonåren utpekat

Norrbottens-Kuriren klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen borde inte ha beskrivit bakgrunden till en dom för sexuellt utnyttjande av barn så detaljerat. Brottsoffret blev utpekat genom artikeln. Norrbottens-Kuriren, exp. nr: 15/2016, dnr:...

läs mer

Offer ska slippa att bli utpekat

Norrländska Socialdemokraten klandras för artiklar om ett barn i yngre tonåren som hade utsatts för ett sexuellt övergrepp. Tidningen borde ha utelämnat uppgifter som pekade ut barnet och låtit bli att beskriva integritetskänsliga detaljer. Norrländska...

läs mer