Vad är PON?

Pressens Opinionsnämnd, PON, är den beslutande instansen som, efter PO:s utredning, avgör om en tidning har brutit mot de pressetiska reglerna eller inte. Här hittar du de senaste ärendena där PON har funnit anledning att rikta kritik mot en tidning, nättidning eller nyhetssajt för att man inte har följt de pressetiska reglerna.

Vad händer om en publicering fälls?

I de fall där en tidning, nättidning eller nyhetssajt klandras av PON måste tidningen publicera det fällande beslutet. Tidningen ska också betala en expeditionsavgift, som delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kronor plus moms. Tidningar med större upplagor betalar 32 000 kronor plus moms.

Vad blir offentligt?

En hederskodex är att en tidning som anmälts inte ger offentlighet åt detta, utan avvaktar PON:s beslut. Skälet till detta är att du som anmälare inte ska uppleva att du drabbas av ytterligare publicitetsskada under tiden utredningen pågår. Om tidningen frias av PON bör detta inte heller uppmärksammas, detta för att du som anmälare inte ska uppleva att du känner dig kränkt en gång till.

Om PON klandrar en publicering, avgör du själv om du vill vara namngiven eller om du föredrar att vara anonym i det beslut som sedan publiceras, i tidningen och på PO/PON:s hemsida. Ibland händer det också att övriga medier skriver om PON:s fällningar.

Sök bland fällningar

Sök bland fällningar i sökfältet bredvid. Du kan t.ex. söka på ämnen du är intresserad av eller specifika tidningar. Sökresultatet kommer att visas i en lista i datumordning med senaste fällningen överst.

Senaste fällningar

Ej motiverat exponera tjänsteman

Vestmanlands Läns Tidning fälls för att tidningen, med namn och bild i flera artiklar, pekat ut en tjänsteman på arbetsförmedlingen som utreddes för jäv. PO bedömde att publiceringarna har haft ett tydligt allmänintresse och att de i sig varit motiverade och...

läs mer

Alltför långtgående angrepp i insändarsvar

Mariestads-Tidningen publicerade ett svar på en insändare vilken riktat kritik mot kommunens budget. PO avskrev ärendet med bl.a. följande: Den som väljer att offentligt diskutera politiska frågeställningar får även acceptera mothugg och kritik. Anmälaren är engagerad...

läs mer

Uppsägning är inte avsked

Värnamo Nyheter klandras för en artikel där en namngiven komminister felaktigt utpekats som avskedad när han i själva verket var uppsagd. ”En uppsägning innebär en förhandling om att säga upp ett anställningsavtal och kan ha en rad orsaker, som omorganisation av en...

läs mer

Felaktig uppgift om dödsfall

Corren.se och MVT.se publicerade en artikel om att en känd person i tidningarnas spridningsområde avlidit. Artikeln illustrerade med ett foto på den förment avlidne. I texten beskrevs dennes karriär och vissa personliga förhållanden. Uppgiften om dödsfallet var dock...

läs mer

Detaljer om utsatt barn (2)

Fagersta-Posten publicerade en artikel om ett misstag i vården. Ett barn som varit på besök på en specialistmottagning hade fått sina uppgifter skickade till fel person. Barnet befann sig i en mycket utsatt situation och tidningen hade ett omfattande ansvar för att...

läs mer

Detaljer om utsatt barn (1)

VLT publicerade en artikel om ett misstag i vården. Ett barn som varit på besök på en specialistmottagning hade fått sina uppgifter skickade till fel person. Barnet befann sig i en mycket utsatt situation och tidningen hade ett omfattande ansvar för att barnet inte...

läs mer

Kritiker anklagades för att ljuga

Inblick skrev om att Livets ord kritiserats i Uppdrag granskning. Frikyrkopastor Peter Ljunggren var en av källorna. I samma artikel påstås Ljunggren ha uteslutits ur sin församlingsrörelse på grund av moraliska och ekonomiska oegentligheter. I en senare krönika...

läs mer

Fälls för omaskad bild och övervakningsfilm

VLT publicerade en övervakningsfilm och bild där två personer handlar mat med ett förmodat stulet kort. En av dem gick tydligt att identifiera medan den andra var maskad. Pressens Opinionsnämnd konstaterar att det inte har varit fråga om allvarlig brottslighet och...

läs mer

Bloggtext förvreds i rubrik

I en puff på Hänt i Veckans löpsedel och förstasida fanns följande rubrik: Maggan Graaf jublar: ”Har gått ner 6 kilo med min vibrator”. I texten, som baserades på ett inlägg från Magdalena Graafs blogg, stod att hon använt en vibrationsplatta, ett träningsredskap för...

läs mer

Gamla misstankar publicerades åter

Kristianstadsbladet skrev att kommunen köpt tjänster av den tidigare tjänstemannen, Björn Carlqvist. Han hade slutat på kommunen efter påståenden om att han brutit mot upphandlingslagen. Nu uppmärksammade tidningen att kommunen trots det gjorde affärer med honom....

läs mer

Bild från rånförsök kränkte ung kassörska (2)

Arboga Tidning klandras för en artikel och en bild där en ung kassörska i Arboga utsätts för ett rånförsök. Bilden visar anmälaren i ett läge där hon sannolikt fruktade för sitt liv. I kombination med texten har hon blivit identifierad av en större krets av personer....

läs mer

Bild från rånförsök kränkte ung kassörska (1)

Bärgslagsbladet klandras för en artikel och en bild där en ung kassörska i Arboga utsätts för ett rånförsök. Bilden visar anmälaren i ett läge där hon sannolikt fruktade för sitt liv. I kombination med texten har hon blivit identifierad av en större krets av personer....

läs mer

Borde fått bemöta anklagelser om grundlagsbrott

Universitetsläraren skrev om en prefekt vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet som anklagats för att försöka tysta kritiker och efterforska uppgifter till pressen. Båda händelserna var möjliga grundlagsbrott. Opinionsnämnden anser att tidningen borde ha...

läs mer

Personangrepp i kommentar

Länstidningen Södertälje skrev om en rättegång mot en bloggare som bedragit människor på pengar. I en kommentar förknippades mamman med åtalet och PO skriver: Anmälaren blir uthängd som lika klandervärd som sin dotter i kommentaren. Då anmälaren inte har något med de...

läs mer

Fel att peka ut kommunal chef

Smålandsposten skrev om en konflikt mellan medarbetare och deras chef i en kommunal verksamhet. I beslut skriver PO: Anmälaren får, i egenskap av enhetschef, acceptera att tidningen rapporterar om personalen och vårdtagares missnöje – även om detta innebär att hon...

läs mer

Avslöjade insändarskribents namn

Insändarskribenten bad uttryckligen om att inte få sitt namn publicerat, men ett misstag gjorde att så ändå skedde. Norran klandras därför av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed. Norran, exp. nr: 68/2016, dnr: 42/2016 Pressens...

läs mer

Oacceptabla anklagelser om rasism

Östra Småland fälls för att ha publicerat en insändare där initiativtagaren till Tafsvakt utmålas som en person med koppling till rasism och vit makt-rörelsen. Tidningen hade tidigare rapporterat om Tafsvakt som startats av Siri Bernhardsson efter att hon hade hört...

läs mer

Mötet var inget ”kärleksmingel”

Nyheteridag.se skrev om ett möte mellan Alexandra Pascalidou och en för henne okänd man. Till artikeln publicerades bilder från händelsen som rubricerades som ett ”kärleksmingel”. Enligt Pascalidou hade tidningen förvrängt mötet till något som det långtifrån var....

läs mer

Detaljerat om tidigare missbrukare

Expressen.se/kvallsposten rapporterade om ett landstings dåliga bakgrundskontroll av vikarier. En person med ett långt missbruk bakom sig hade fått anställning som sjuksköterska – utan sjuksköterskelegitimation. PO skriver: Det är av stor vikt att tidningar...

läs mer

Elittränare förknippades med dopning

Borås Tidning publicerade ett blogginlägg om Uppsala Baskets tränare Kelly Grant som uppgavs ha tillåtit en spelare att delta i en match trots att han tagit ett dopningsmisstänkt preparat. Grant skrev i anmälan till PO att samröre med dopning i princip var det värsta...

läs mer