Vem kan anmäla?

Om du känner dig personligen kränkt av något som stått i en tidning kan du göra en PO-anmälan.

Det finns tre krav:

1. Artikeln ska ha varit publicerad i en tryckt tidning eller tidskrift. PO kan även pröva vissa nättidningar. Det gäller nättidningar vars utgivare är medlemmar i Svenska Tidningsutgivareföreningen eller Sveriges Tidskrifter eller som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet. Länk till listan över anslutna nättidningar.

PO kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv. För klagomål rörande radio och tv hänvisas till Myndigheten för press radio och tv.

2. Anmälaren ska vara personligen berörd av den publicering som anmäls. Det innebär vanligen att man skall vara namngiven eller på annat sätt utpekad.

3. Publiceringen ska ha skett inom tre månader från den dag anmälan inkom, om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl innebär i detta sammanhang att man rent fysiskt varit oförmögen att anmäla tidigare, till exempel på grund av allvarlig sjukdom eller häktning med restriktioner.

Hur anmäler jag?

Anmälan kan göras via anmälningsformuläret på hemsidan, e-post eller brev.

Skicka helst med ett urklipp, kopia eller skärmdump av publiceringen.

Skriv så kortfattat som möjligt vilka uppgifter i publiceringen som är kränkande för dig och varför du känner dig illa berörd av den anmälda publiceringen. Om anmälan gäller en nätpublicering måste du själv skicka med en utskrift eller en skärmdump av det som anmäls, där publiceringsdatum framgår.

Du får gärna använda ombud för att göra en anmälan. Det kan vara t ex en släkting, vän, arbetskamrat eller ett juridiskt ombud. Ett ombud måste alltid skicka med en skriftlig fullmakt från den för vars räkning PO-anmälan görs.

Vad händer efter min anmälan?

Det första PO granskar när en anmälan kommit in är om anmälaren är personligen berörd och om publiceringen skett under de senaste 3 månaderna.

Om PO beslutar att utreda saken vidare skickas en kopia på anmälan till tidningen. Tidningen svarar normalt inom två veckor och svaret går till anmälaren för kommentar. Ytterligare korrespondens kan förekomma.

När parterna har avslutat sin korrespondens gör PO sin bedömning. Det finns två alternativ:

1. PO föreslår att tidningen ska klandras och överlämnar ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON) som är den beslutande instansen.

2. PO anser att tidningen ska frias och avskriver fallet. Anmälaren kan överklaga en avskrivning till PON.

I ett ärende som överlämnats till PON sker också viss korrespondens. När ärendet är klart att avgöras tas det upp på ett sammanträde i nämnden. Sammanträden hålls cirka 10 gånger per år.

När PON har fattat sitt beslut skickas det till anmälaren och till tidningen. Om nämnden ansett att tidningen ska klandras är tidningen skyldig att publicera nämndens uttalande och betala en expeditionsavgift.

Anslutna nättidningar
Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet
Nedan finner du de nättidningar som ansökt om att bli anslutna till det pressetiska systemet.
En tidning eller nättidning som ges ut av ett av Tidningsutgivarna (TU) eller Sveriges Tidskrifters medlemsföretag är per automatik redan ansluten till det pressetiska systemet.
Om du inte hittar den nättidning du söker i listan, kan du söka efter den hos respektive organisation, via länkarna nedan.
Tidningsutgivarna (TU)
Sveriges Tidskrifter
Nättidningar Datum
24blekinge.se 2017-06-02
24emmaboda.se 2017-06-02
24halmstad.se 2017-06-02
24kalmar.se 2017-06-02
24kristianstad.se 2017-06-02
24malmo.se 2017-06-02
24nybro.se 2017-06-02
24trelleborg.se 2017-06-02
24uppsala.se 2017-06-02
24ystad.se 2017-06-02
arbetaren.se 2017-08-30
arjeplognytt.se 2015-08-30
battrestadsdel.se 2015-06-24
bjuvsnytt.se 2014-01-27
blankspotproject.se 2016-03-31
blogg.lbmultimedia.se (BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter) 2017-05-18
bmz.se (Bjarnemagasinet) 2014-07-14
dagensjuridik.se 2011-09-05
dagensvimmerby.se 2017-02-20
farad.se 2011-10-10
fightermag.se 2013-10-10
frilagt.se 2016-01-09
hoglandsnytt.se 2014-05-01
jkpngnews.se 2016-11-10
kit.se 2015-08-12
ledarsidorna.se 2017-09-28
lidingosidan.se 2017-05-29
medievarlden.se 2011-10-06
mobilestories.se 2016-09-07
nattidningenfyren.se 2017-05-17
njus.me 2017-05-17
nyheteridag.se 2014-11-04
nyhetsbyn.se 2013-08-27
realtid.se 2011-10-10
samtiden.nu 2014-03-06
siljannews.se 2017-08-20
socialpolitik.com 2017-07-26
spanaren.se 2017-04-10
stockholmsvarjehanda.se 2015-08-19
tabyallehanda.se 2015-08-19
utgivet.se 2014-11-11
varldenidag.se 2014-01-20