Kommentar bemöttes med kränkande uppgifter

Pressens Opinionsnämnd klandrar Smålänningen för att ha publicerat kränkande uppgifter om en person som kommenterat en artikel. Genom att publicera kommentaren trots förmoderering har tidningen brustit i sin kontroll, vilket inneburit att anmälaren drabbats av en...

Inget allmänintresse att publicera namn

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada genom en artikel om en konflikt mellan henne och Christina Schollin. Nämnden är överens med PO om att allmänintresset inte krävt att anmälarens namn...

Pekade ut läkare som invandringskritisk

Pressens Opinionsnämnd klandrar Svenska Dagbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen publicerade på sin hemsida en artikel med rubriken ”Invandringskritisk läkare bakom åldersbedömningar”. Enligt PO saknades underlag i artikeln till stöd för...

Exponerade barn som tagit sitt liv

Pressens Opinionsnämnd klandrar UppsalaTidningen för att ha brutit grovt mot god publicistisk sed. Det var i juni 2017 som tidningen publicerade ett antal artiklar om ett ensamkommande barns självmord. Vid rapporteringen identifierades pojken med namn och bild....

Tidningen sa nej till rättelse

Pressens Opinionsnämnd klandrar Skaraborgs Läns Tidning för att inte ha tillmötesgått en begäran om rättelse. Tidningen publicerade en artikel med rubriken ”Näringslivsprofilen lämnar S för SD”. Artikeln illustrerades med en bild på tre personer. Två av dessa ville...

Rättade inte tillräckligt snabbt

Pressens Opinionsnämnd klandrar Sigtunabygden för att ha brutit mot god publicistisk sed i samband med publiceringen av en artikel som innehöll felaktiga uppgifter om kommunalrådet Ibrahim Khalifa. PO menar att publicitetsskadan begränsades genom att tidningen tog...

Alltför detaljerat om misstänkt våldtäkt

Pressens Opinionsnämnd klandrar Skånska Dagbladet för att på ett närgånget sätt ha rapporterat om en misstänkt våldtäkt i början av 2017. Tidningen har alltför detaljerat återgivit hur övergreppet skulle gått till och dessutom uppgifter som gjorde det möjligt för en...