Pressens Opinionsnämnd klandrar Dagens Nyheter

Det var i december 2017 som Dagens Nyheter i sin nättidning publicerade en artikel där en mediechef anklagades för sexuella trakasserier. Anonymt framförda vittnesmål redovisade integritetskänsliga och nedsättande påståenden om mediechefen. Påståenden som enligt PO...

Resumé klandras för integritetskänsliga beskrivningar

Pressens Opinionsnämnd klandrar Resumé för att ha brutit mot god publicistisk sed då tidningen i december 2017 publicerade anonyma anklagelser om sexuella övergrepp mot en namngiven mediechef. PO menar att anonyma anklagelser är en svag grund för en namnpublicering i...

Pressens Opinionsnämnd klandrar Kristianstadsbladet

Kristianstadsbladet publicerade i november 2017 en serie artiklar där man granskade påstådda missförhållanden på en gård i Kristianstad och hur personer med koppling till gården hade utnyttjat en psykiskt sjuk man. Mannens psykiska hälsa beskrevs ingående, bland annat...

Jönköpings-Posten klandras för kränkande beskrivningar

Pressens Opinionsnämnd klandrar Jönköpings-Posten för att i en artikel ha publicerat en rad oprecisa och kränkande beskrivningar av en kommunal chef som denne svårligen kunnat kommentera och försvara sig mot. Till detta kommer att rubriken inte har täckning i den...

Frilagt Hässleholm klandras för uteblivet bemötande

Frilagt Hässleholm publicerade hösten 2017 en artikel där en person kopplades samman med IS och hat mot shiamuslimer. PO:s bedömning var att uppgiften var av sådan karaktär att anmälaren hade pressetisk rätt till samtidigt bemötande. Då detta inte skett står...

Resumé klandras för namnpublicering

Pressens Opinionsnämnd klandrar Resumé för att ha exponerat Fredrik Virtanen i ett nedsättande sammanhang, anklagad för ett påstått brott som han inte dömts för. Nämnden understryker att det är av stor betydelse att tidningen är återhållsam och ansvarsfull vid en...

Svaga belägg för sexuella trakasserier

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha publicerat nedsättande uppgifter om en högre chef inom musikbranschen. Artiklarna bygger på anonyma berättelser om oönskad intimitet och sexuella trakasserier med ett begränsat allmänintresse. Även om anmälaren...