Lokalpressen Lerum klandras för brott mot hedersregel

Pressens Opinionsnämnd klandrar Lokalpressen Lerum för att ha brutit mot den hedersregel inom det pressetiska systemet som säger att en anmäld tidning inte ska ge offentlighet åt en PO-anmälan. Lokalpressen Lerum, exp. nr. 56/2019, dnr. 19015 Pressens Opinionsnämnds...

Pressens Opinionsnämnd klandrar Piteå-Tidningen

Piteå-Tidningen publicerade hösten 2018 en artikelserie om det så kallade Kalamarksfallet. Nämnden klandrar tidningen för delar av artikelserien då anmälaren inte givits möjlighet att bemöta kritiska uppgifter om honom i samband med att de publicerades. Därmed har...

nwt.se klandras för artikel om twittrande politiker

Pressens Opinionsnämnd klandrar nwt.se för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen fälls för att i en artikel ha påstått att anmälaren spridit och delat bland annat främlingsfientliga inlägg på Twitter utan att presentera tillräckliga belägg för det i...

Aftonbladet klandras av Pressens Opinionsnämnd

Aftonbladet kritiseras för att i tv-inslag på sin webbplats inte ha redovisat anmälarens inställning till påståenden om bristande etik och miljonsvindleri. Tidningen klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed. Aftonbladet, exp. nr. 41/2019, dnr. 18193 Pressens...

Markbladet klandras för att ha pekat ut barn som mobbare

Markbladet skrev hösten 2018 om ett fall av allvarlig mobbning i en skola. I publiceringen pekades ett barn ut på ett sådant sätt att hon tillfogades en oförsvarlig publicitetsskada. Att tidningen i nästkommande nummer gav föräldrarna tillfälle att ge sina synpunkter...