Markbladet klandras för att ha pekat ut barn som mobbare

Markbladet skrev hösten 2018 om ett fall av allvarlig mobbning i en skola. I publiceringen pekades ett barn ut på ett sådant sätt att hon tillfogades en oförsvarlig publicitetsskada. Att tidningen i nästkommande nummer gav föräldrarna tillfälle att ge sina synpunkter...

Expressen klandras av Pressens Opinionsnämnd

PO avskrev i augusti 2018 en anmälan mot en artikel som handlade om ett bråk på anstalten Hall. I artikeln namngavs felaktigt anmälaren som den person som blivit attackerad och därefter förd till sjukhus. Expressen ändrade senare artikeln men anmälaren menade att...

King Magazine klandras av Pressens Opinionsnämnd

King Magazine publicerade i nummer 6/2018 ett längre reportage om spelagentbranschen. I en del av artikeln beskrevs att det i agentvärlden förekommer många skandalhistorier. Bland annat påstods att åtskilliga agenter fångats med ”fingrarna i syltburken”. Som exempel...

Nyheter Idag klandras för missvisande rubrik

Pressens Opinionsnämnd klandrar Nyheter Idag för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen fälls för att ha publicerat en missvisande och överdriven rubrik som saknar täckning i texten. Nyheter Idag, exp. nr. 17/2019, dnr. 18171 Pressens Opinionsnämnds beslut...