Aftonbladet klandras av Pressens Opinionsnämnd

Aftonbladet kritiseras för att i tv-inslag på sin webbplats inte ha redovisat anmälarens inställning till påståenden om bristande etik och miljonsvindleri. Tidningen klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed. Aftonbladet, exp. nr. 41/2019, dnr. 18193 Pressens...

Markbladet klandras för att ha pekat ut barn som mobbare

Markbladet skrev hösten 2018 om ett fall av allvarlig mobbning i en skola. I publiceringen pekades ett barn ut på ett sådant sätt att hon tillfogades en oförsvarlig publicitetsskada. Att tidningen i nästkommande nummer gav föräldrarna tillfälle att ge sina synpunkter...

Expressen klandras av Pressens Opinionsnämnd

PO avskrev i augusti 2018 en anmälan mot en artikel som handlade om ett bråk på anstalten Hall. I artikeln namngavs felaktigt anmälaren som den person som blivit attackerad och därefter förd till sjukhus. Expressen ändrade senare artikeln men anmälaren menade att...

King Magazine klandras av Pressens Opinionsnämnd

King Magazine publicerade i nummer 6/2018 ett längre reportage om spelagentbranschen. I en del av artikeln beskrevs att det i agentvärlden förekommer många skandalhistorier. Bland annat påstods att åtskilliga agenter fångats med ”fingrarna i syltburken”. Som exempel...