I en puff på Hänt i Veckans löpsedel och förstasida fanns följande rubrik: Maggan Graaf jublar: ”Har gått ner 6 kilo med min vibrator”. I texten, som baserades på ett inlägg från Magdalena Graafs blogg, stod att hon använt en vibrationsplatta, ett träningsredskap för att komma i form. Hänt i Veckan klandras för att ha gett intryck av att hon använt en sexleksak för att gå ner i vikt.

Hänt i Veckan, exp. nr: 8/2017, dnr: 117/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha brutit mot god publicistisk sed.

__________

Genom beslut den 12 december 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Hänt i Veckan.

Beslutet har följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

I Hänt i Veckans publicerades den 7 september 2016 en artikel om Magdalena Graaf. Artikeln puffades på löpsedeln med texten Maggan Graaf jublar: ”Har gått ner 6 kilo med min vibrator”.

Artikeln i tidningen hade rubriken Bantningspiller och hårda pass med vibratorn! Magdalena Graafs dramatiska viktras.

Magdalena Graaf hade på sin blogg skrivit att hon gått upp i vikt under en semesterresa till Spanien. Tidningen skrev att den tidigare glamourmodellen hade undvikit socker, alkohol och kolhydrater när hon hade kommit hem. Hon hade även spenderat 10 minuter varje morgon och kväll på en vibrationsplatta. Enligt hennes blogg hade hon gått ner nästan 6 kilo på två veckor.

Tidningen skrev:

Så hur mår hon?

– Bättre än någonsin!! Pigg, snabb i huvudet, inte ont i höfterna eller hälarna. Gladare? Känner ingen hunger eller sug. Ingen matkoma eller eftermiddagsdipp, skriver Magdalena.”

Under artikeln publicerades ett faksimil från Magdalena Graafs hemsida.

Anmälan

Magdalena Graaf anmälde publiceringen via ombud. Tidningens publicering av bilder och uttalanden hade skett utan medgivande från henne. De var tagna från hennes blogg. Uppgifterna var felaktiga, missvisande och nedsättande. Hon hade aldrig uttryckt sig så som tidningen påstod.

Tidningen hade gett intrycket av att ha intervjuat henne. Genom de felaktiga uppgifterna på tidningens förstasida och i artikeln hade tidningen gett läsarna intrycket av att hon gått ner i vikt genom att använda bantningspiller och en vibrator.

I allmänt språkbruk ansågs ordet vibrator syfta på sexleksak. Hon hade aldrig använt ordet vibrator för att beskriva träningsredskapet som hon använt. Hon hade använt en vibrationsplatta.

Tidningen hade, genom att byta ut ordet vibrationsplatta till vibrator, haft för avsikt att ge läsarna intrycket att hon gått ner i vikt med hjälp av en sexleksak. Uppgifterna och uttrycken i tidningen var djupt nedsättande och förnedrande.

Det var kränkande att läsare, genom tidningens löpsedel, fått intrycket av att hon i en intervju skulle ha sagt att hon gått ner i vikt med en vibrator. Ett sådant uttalande var både främmande och vulgärt för henne.

Både hon och hennes familj med barn hade drabbats då tidningen har stor spridning.

Hon var inte en offentlig person av det slag som får tåla en mer närgången granskning. Hon var inte folkvald, hade ingen ledande tjänstemannaställning eller någon roll i annan typ av offentlig förvaltning. Hon må vara en offentlig person men hon hade själv rätten att sätta gränser för sitt privatliv. Att hon var öppen med delar av sitt privatliv i sin blogg innebar inte att hon var skyldig att acceptera kränkande publiceringar.

Publiceringen hade kränkt hennes privata sfär på ett omotiverat sätt. Publiceringen saknade allmänintresse.

Tidningens svar

Hänt i Veckan svarade genom ansvarig utgivare Tobias Wixtröm att anmälaren hade publicerat ett blogginlägg med rubriken Tips och vikt/alkohol/hälsa, där hon avhandlade sin hälsa och det faktum att hon gått ner drygt 6 kilo. Hon hade klart och tydligt skrivit att detta hade skett med hjälp av nyttig kost och dagliga träningspass med en speciell träningsmaskin som vibrerar och som därmed stimulerar många muskler samtidigt. Hon uttryckte glädje över resultatet vilket föranledde tidningens val av rubrik.

Att den vibrator som hon använt skulle vara av sexuell karaktär var något som tidningen varken påstod på löpsedeln eller i artikeln. Det var en tolkning som anmälaren själv hade gjort och borde därmed inte ligga till grund för en fällning.

Kommentar från anmälaren

Anmälaren kommenterade tidningens svar och anförde att hon i en bisats på sin blogg hade skrivit att hon bland annat använt sig av en vibrationsplatta.

Det var inte hennes tolkning av tidningens ordval, utan i allmänt språkbruk ansågs ordet vibrator syfta på en sexleksak.

PO:s bedömning

Anmälaren är känd av allmänheten, bland annat på grund av sin karriär som modell och medverkan i tv. Kändisars privatliv är ofta omgärdat av stor nyfikenhet. Däremot är allmänintresset begränsat. Att nyfikenheten är stor etablerar inte ett allmänintresse.

När allmänintresset är lågt är det tidningens ansvar att vara försiktig med integritetskänsliga uppgifter.

Den grundläggande uppgiften i artikeln är i sig inte integritetskänslig. Anmälaren har själv skrivit om sin viktnedgång på sin offentliga blogg och det finns inget att invända mot att tidningen valt att återrapportera detta genom en artikel.

Rubriksättningen på tidningens löpsedel ger läsaren intrycket av att anmälaren citeras använda ordet ”vibrator” i samband med sin viktnedgång.

Det står klart att anmälaren använt ordet ”vibrationsplatta” och inte ordet ”vibrator”. Det är således tidningen som ändrat hennes ordval. Tidningenhar även använt ordet vibrator i rubriken till artikeln.

Oavsett vad tidningen har framfört står det för klart för de flesta läsare att ordet ”vibrator” syftar på en sexleksak. Det får också anses stå klart att tidningen har varit medveten om detta och gjort sitt ordval i direkt syfte att få läsaren att tro att anmälaren gått ner i vikt med hjälp av en sexleksak.

Även om förhållandet klaras upp i artikelns brödtext är tidningen ordval i rubrikerna en klar kränkning av anmälaren. Detta förhållande görs allvarligare av att tidningen framställer det som att anmälaren själv använt ordet ”vibrator” genom citatet på löpsedeln.

Genom sitt medvetna ordval har tidningen givit en missvisande bild av anmälaren som innebär en oförsvarlig kränkning av henne. Därför bör tidningen klandras för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Opinionsnämnden gör samma bedömning som PO och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Fälls för omaskad bild och övervakningsfilm
Hästägare fick inte ge sin syn på känsliga uppgifter