På Hänt Extras förstasida kunde man i mars i år se en bild av Lotta Engberg med rubriken ”Lotta Engbergs nya kärlek – 30-åring från Skåne”. I en pratbubbla kopplad till bilden kunde man även läsa ”Jag rodnar och svettas..!”. I insidesartikeln förtydligades att Lotta Engbergs nya kärlek var riktad till revy. PO skriver: ”Även om det inte varit tidningens avsikt innebär insinuationen i rubriksättningen ett otillbörligt intrång i anmälarens privatliv. Klarläggandet i artikeln om att det handlar om kärlek till revy begränsar inte publicitetsskadan tillräckligt för att tidningen ska undgå kritik.”

Hänt Extra, exp. nr. 113/2017, dnr. 52/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt Extra för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 24 augusti 2017 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Hänt Extra till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Omslaget till Hänt Extra nummer 12 2017 dominerades av rubriken Lotta Engbergs nya kärlek – 30-åring från Skåne. Omslaget pryddes av en bild på Lotta Engberg. Ovanför rubriken fanns en pratbubbla kopplad till bilden på Lotta Engberg med texten ”Jag rodnar och svettas..!”.

Rubriken på artikeln i tidningen löd Lotta Engberg om kärleken till revyn. ”Skrattet är så förlösande!”. I artikeln förtydligades att Lotta Engbergs nya kärlek var riktad till revy. Hon hade tidigare gjort revyer och var aktuell som gästartist i Bjärnums Casinogängs revy i Hässleholm.

Revyns upphovsmän var entusiastiska till Lotta Engbergs medverkan. En av dem citerades:

” – Oh, vad spännande”.

Uttalandet uppgavs genera Lotta Engberg som citerades:

” – Jag får klimakteriesvettningar. Jag rodnar.”

 Artikeln illustrerades med en bild på Lotta Engberg och de andra medverkande i revyn. Bildtexten löd ”Bjärnums Casinogäng 30 år!” och ”Gästartist Lotta Engberg”. Ovanför bilden stod att läsa ”30-årsjubileum i Hässleholm!”.

 Anmälan

 Publiceringen anmäldes av Lotta Engberg som vände sig mot rubriken på omslaget. Hon ville inte att lögner om henne skulle gagna tidningen ekonomiskt.

Tidningens svar

 Hänt Extra svarade genom sin ansvarige utgivare som menade att tidningen inte skrivit lögner om Lotta Engberg. Rubriken på omslaget syftade till hennes kärlek till revyn i Skåne som firade 30-årsjubileum. Ingenstans i publiceringen påstods något annat.

PO:s bedömning

 Lotta Engberg är en känd person för allmänheten. Som artist och programledare i TV agerar hon på en offentlig arena och får finna sig i att bli omskriven i sin yrkesmässiga roll. När det gäller hennes privatliv är allmänintresset emellertid begränsat. Att det finns en nyfikenhet kring hennes person förändrar inte den saken.

När allmänintresset är lågt finns det ett pressetiskt krav på tidningen att vara försiktig med integritetskänsliga uppgifter. Artikeln i sig innehåller inte några uppgifter som kan anses som kränkande för anmälaren.

Mer problematisk ur pressetisk synvinkel är rubriken på omslaget. Formuleringen Lotta Engbergs nya kärlek – 30-åring från Skåne förmedlar intrycket att anmälaren har inlett en kärleksrelation med en 30-årig person från Skåne. Intrycket förstärks av citatet i pratbubblan ”Jag rodnar och svettas..!”.

Även om det inte varit tidningens avsikt innebär insinuationen ett otillbörligt intrång i anmälarens privatliv. Klarläggandet i artikeln om att det handlar om kärlek till revy begränsar inte publicitetsskadan tillräckligt för att tidningen ska undgå kritik.

Till detta kommer att den kränkande rubriken inte bara når tidningens läsare, utan alla dem som vid försäljningsställen sett förstasidan.

Mot denna bakgrund finner jag att Hänt Extra brutit mot god publicistisk sed och bör klandras. Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON, för beslut.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken anmälaren eller tidningen har yttrat sig till nämnden i sak.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning. Hänt Extra ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

SD-ordförande utpekades som abort- och flyktingmotståndare
Missvisande rubrik pekar ut läkare som jävig (Norran)