King Magazine publicerade i nummer 6/2018 ett längre reportage om spelagentbranschen. I en del av artikeln beskrevs att det i agentvärlden förekommer många skandalhistorier. Bland annat påstods att åtskilliga agenter fångats med ”fingrarna i syltburken”. Som exempel nämndes anmälaren. Nämnden anser att King Magazine har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada när man genom sina beskrivningar utmålat honom som klandervärd. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

King Magazine, exp. nr. 22/2019, dnr. 18221

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar King Magazine för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 18 oktober 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot King Magazine till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Tidskriften publicerade i nummer 6/2018 en artikel med rubriken Guldgrävaren.

Artikeln var ett längre porträtt av den tidigare fotbollsspelaren Martin Dahlin. Idag var han verksam som agent för bland andra flera svenska fotbollsstjärnor.

I en del av artikeln beskrevs att agentvärlden förändrats sedan Martin Dahlin skrev sitt första kontrakt med en agent. Men vissa saker var sig lika, bland annat vilken procentsats som agenten tog.

”Och skandalrubrikerna som omgärdat yrket i alla tider har knappast blivit färre. Åtskilliga är de agenter som fångats med fingrarna i syltburken. Som Oliver Cabrera, som fick sin Fifa-licens indragen 2010, och NN [namn angivet] som 2008 fälldes för skattebrott och dömdes till två års fängelse, för att nämna ett par skräckexempel.”

På frågan varför det förekom så många skandalhistorier i agentvärlden svarade Martin Dahlin att alla branscher, med mycket pengar i omlopp, drog till sig sin beskärda del av rötägg. Men Martin Dahlin trodde framförallt att det handlade om att det fanns ett enormt medialt intresse. Minsta lilla grej eller rykte kunde bli uppförstorat, och i många fall förvanskat.

Anmälan

Oliver Cabrera anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Det var förtal och relevanta fakta hade utelämnats. Uppgifterna hade skadat honom i hans yrkesutövning.

Det var en lögn att påstå att han ”fångats med fingrarna i syltburken”.

Han hade blivit av med licensen i cirka 20 dagar. När det uppdagats att Svenska Fotbollförbundet gjort fel hade han fått tillbaka den. Detta nämndes inte i arti­keln.

Han kopplades ihop med en annan agent som fått fängelse. Det gav intryck av att han ”spelade i samma liga”.

Han var utpekad i artikeln, men hade inte fått yttra sig.

Tidskriftens svar

Tidskriften svarade, genom utgivaren Claes Juhlin, att artikeln var ett personligt porträtt över Martin Dahlin, och således ingen granskning av agentbranschen i stort. Det stycke där anmälaren nämndes utgjorde högst några procent av hel­heten.

Utgivaren bestred att det rörde sig om förtal, eller att relevanta fakta utelämnats. Det nämndes flera personer i stycket. Det framgick av meningsuppbyggnaden att det rörde sig om enskilda individer och handlingar. Utgivaren ansåg inte att an­mälaren kopplades ihop med en annan person.

Tidskriften såg dock allvarligt på anmälan och erbjöd att i nästa utgåva förtydliga att licensen var indragen en kortare tid.

PO:s bedömning

PO har till uppgift att pröva om vad en tidning eller en tidskrift publicerat om en namngiven person förorsakat honom eller henne en oförsvarlig publicitetsskada. Huruvida det som publicerats är förtal är dock en juridisk fråga, som inte prövas av PO.

Spelagentbranschen är uppmärksammad eftersom fotboll är ett stort intresse för många, men också för att den omsätter stora belopp. Att i ett längre reportage som berör branschen ta upp mindre smickrande delar av den finns det inget att invända mot.

Det finns emellertid pressetiskt problematiska aspekter i de delar av publice­ringen som rör anmälaren.

Generellt minskar allmänintresset för en inträffad händelse över tid. Anmälaren fick i detta fall sin licens indragen för åtta år sedan. Enligt anmälaren var licensen dessutom endast indragen i cirka 20 dagar, vilket inte framgår i artikeln.

Anmälaren beskrivs vidare i artikeln både som en agent som ”fångats med fingrarna i syltburken” och som ett ”skräckexempel”. Det är uppgifter som är klart nedsättande för honom. Genom att tidskriften benämner det som ”skandal­rubriker” och ”skandalhistorier” förstärks synen på anmälaren som klandervärd.

I nästa stycke uppger Martin Dahlin att branschen drar till sig ”sin beskärda del av rötägg”.

Som exempel på agenter som fastnat i syltburken ges två exempel. Några andra personer än Oliver Cabrera och NN nämns inte. Det är riktigt att de är separata och läsaren förstår att det rör sig om två olika handlingar. Det står dock också att de är ”ett par skräckexempel”, vilket gör att anmälaren kopplas ihop med NN.

Att bli av med sin yrkeslicens är allvarligt, men ett flerårigt fängelsestraff fram­står som klart mer klandervärt. I relation till att anmälaren endast blev av med licensen i cirka 20 dagar framstår inte kopplingen som motiverad.

Det är bra att tidskriften erbjudit sig att införa ett förtydligande angående hur länge anmälarens licens var indragen. De övriga uppgifterna som utmålar anmä­laren som klandervärd kvarstår dock.

Sammanfattningsvis har anmälaren beskrivits som en som ”fångats med fingrarna i syltburken” och som ett ”skräckexempel”. Därtill har tidskriften skrivit om en åtta år gammal händelse och kopplat ihop anmälarens agerande med en person som dömts till ett flerårigt fängelsestraff. Detta har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Ett förtydligande om hur länge licen­sen var indragen lindrar inte publicitetsskadan i tillräcklig utsträckning. King Magazine bör därför klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Endast anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Expressen klandras av Pressens Opinionsnämnd
Smålandsposten klandras – politiker borde fått bemöta uppgifter