Pressens Opinionsnämnd klandrar Södermanlands Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed när man i en rubrik pekade ut en pojke som festförstörare och som orsak till att en festival fick stängas. Nämnden menar att även om pojken var anonymiserad i artikeln så finns risk att personer med kännedom om vad som inträffat kan identifiera pojken.

Södermanlands Nyheter, exp. nr. 36/2019, dnr. 18333

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Södermanlands Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 31 oktober 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Södermanlands Nyheter till Pressens Opinions­nämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 24 augusti 2018 publicerades artikeln ”Påverkad x-åring [ålder angiven] gick runt och bet folk”.

Ungdomsfestivalen hade fått stänga tidigare på grund av en x-årig festförstörare. Pojken gav sig på flera personer, greps av polis – och misstänktes nu för narkoti­kabrott och våld mot tjänsteman.

Stationsbefälet vid Nyköpingspolisen citerades i ingressen.

” – Han bet folk omkring sig.”

Ungdomsfestivalen i X-orten [ortsnamn angivet] hade inte blivit en publiksuccé, bland annat eftersom regnet öst ner. Det hade också utbrutit slagsmål på lördags­kvällen och polis hade tillkallats. Arrangörerna hade då valt att stänga festivalen några timmar tidigare än planerat.

Polisen berättade nu att upprinnelsen till tumultet var att en x-årig pojke inte blivit insläppt av ordningsvakterna på den drogfria festivalen.

” – Pojken var påverkad och blev aggressiv både verbalt och fysiskt. Han bet människor runt omkring sig och gav sig bland annat på ordningsvakter och fält­assistenter”, sade stationsbefälet.

Det var oklart hur svåra skador x-åringen tillfogat personerna. Polisen ville inte uppge var pojken kom ifrån, eller var han fanns nu.

Stationsbefälet uppgav att det fanns misstanke om alkohol- och, framförallt, narkotikabrott samt att det upprättats en anmälan om våld mot tjänsteman. Vilka preparat det handlade om fick provsvaren utvisa. Han uppgav också att polisen inte var delaktig i beslutet att stänga festivalen.

En av arrangörerna hade tidigare sagt till tidningen att de valt att stänga eftersom det började bli oroligt även bland dem som fanns kvar inne på området. Arrangö­ren ville undvika ytterligare incidenter.

I en bildtext citerades stationsbefälet: ”Han är bara x år så vi vill inte uppge var han kommer ifrån”.

En i huvudsak likalydande artikel publicerades samma dag på tidningens webb­plats. Där med rubriken Festivalen stängde efter bråk – polisen: ”Han var påverkad och bet folk”. Det framgår att artikeln uppdaterades den 30 augusti 2018.

I nätversionens ingress stod dock att festivalen fick stänga tidigare bland annat på grund av att en tonåring ställt till med bråk. Det fanns inte heller någon uppgift om pojkens ålder, varken i artikeln eller i bildtexten.

Anmälan

Pojkens pappa anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO).

Sonen hängdes ut till allmän förnedring genom artikelns formuleringar. Det var också fel att påstå att festivalen stängt på grund av honom.

Händelsen hade varit mycket publik, och ett stort antal personer hade sett pojken ligga fasthållen under cirka 50 minuter. Sonen hade en kronisk sjukdom som han mådde mycket dåligt av. Att han identifierats som ”festivalförstöraren” hade försämrat hans mående.

Pojkens pappa bifogade en skärmdump av webbplatsens artikelrubrik, och på­pekade att rubriken var ändrad. (Skärmdumpen visar samma rubrik som PO redovisat ovan, PO:s anm.)

Tidningens svar

Tidningen svarade, genom utgivaren Anna Falk, att uppgifterna i artikeln var hämtade från polis och festivalarrangörer. Med anledning av pojkens ålder hade tidningen varit återhållsam med detaljer som kunde göra en identifiering möjlig.

PO:s bedömning

PO:s uppgift är att bedöma om det en tidning publicerat inneburit en oförsvarlig publicitetsskada för en utpekad person. Det måste således föreligga såväl ett kränkande påstående som inte kan anses försvarligt – och ett utpekande.

Pojken är anonymiserad i de båda versionerna av artikeln, även om hans ålder framgår i den ena. Det finns exempelvis ingen uppgift om var han bor eller andra uppgifter som bidrar till att identifiera honom. En större krets kan inte genom uppgifterna i artikeln förstå vem den handlar.

I anmälan påpekas det dock att det var stor uppståndelse kring händelsen. Många såg vad som hände. Det finns således en risk att personer som har viss kännedom om vad som inträffat förstår att artikeln handlar om pojken.

Tidningen bör visa särskild hänsyn när den skriver om barn och ungdomar.

I pappersutgåvans artikel står det i ingressen att festivalen stängde på grund av en ”x-årig festförstörare”. Det är således pojken som ensam utpekas som ansvarig till att ungdomsfestivalen fick stänga. I artikeln framkommer dock att det var först när det, efter tumultet med pojken, blev oroligt inne på festivalområdet som arrangören stängde.

Det finns ingen uppgift om ”festförstörare” i nätversionen av artikeln. Det påstås inte heller i ingressen att det endast var på grund av pojken som festivalen stäng­de tidigare. Det finns mot bakgrund av detta inte skäl att klandra tidningen för webbplatsens artikel.

I pappersutgåvan av artikeln utmålas emellertid pojken, inför den krets som för­står vem det handlar om, som den som förstörde festen och som orsaken till att festivalen fick stänga. Detta medför en skada för honom. Med hänsyn till pojkens ålder är skadan oförsvarlig. Tidningen bör därför klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken anmälaren eller tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning att tidningen bör visa särskild hänsyn när den skriver om barn och ungdomar samt att det i detta fall finns en risk för att personer som har viss kännedom om vad som inträffat förstår att artikeln handlar om pojken.

Nämnden delar också PO:s bedömning att pojken i pappersutgåvan utmålas som den som förstörde festen och som var orsaken till att festivalen fick stänga.

Enligt nämndens uppfattning utpekas pojken även i webbplatsens artikel – bland annat genom rubrikens utformning – som den som orsakade att festivalen fick stängas. Till detta kommer att det såväl i pappersutgåvan som i webbplatsens artikel anges att pojken misstänks för alkohol- och narkotikabrott.

Detta har orsakat pojken en oförsvarlig publicitetsskada. Det finns därför skäl att klandra tidningen, både för publiceringen i pappersutgåvan och på webbplatsen.

Pressens Opinionsnämnd instämmer således i PO:s slutsats att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Mitt i Stockholm klandras – lärare fick inte bemöta anklagelser
Göteborgs-Posten klandras – spred oemotsagd version av bråk på skolgård