Hur går det till?

Allmänhetens Pressombudsman (PO) hjälper personer som…

Allmänhetens Pressombudsman (PO) hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar eller tidningars hemsidor. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till PO.

En hederskodex är att en tidning som anmälts inte ger offentlighet åt PO-anmälan. Det är en praxis som i flera fall bekräftats av beslut i Pressens Opinionsnämnd (tex PON exp nr 34/2011). Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada under utredningens gång.

I åtskilliga fall görs en utredning som kan leda till att PO överlämnar anmälan till Pressens Opinionsnämnd (PON) med förslag till klander. Om PO avskriver ett ärende kan anmälaren själv överklaga beslutet till PON.

Även publiceringar på Internet kan anmälas…

Även publiceringar på Internet kan anmälas, om det företag som ger ut nättidningen finns representerat i Pressens Samarbetsnämnd. PO kan även pröva andra nättidningar som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet.

Om en tidning klandras av PON för att ha överträtt de pressetiska reglerna, dvs brutit mot god publicistisk sed, skall den publicera det fällande beslutet.

Syftet med denna publicering är att inför offentligheten ge anmälaren en upprättelse för den publicitetsskada han eller hon utsatts för. För att inte förta effekten av denna upprättelse bör utgivaren avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen i tidningen.

Om tidningen frias…

Om tidningen frias bör detta inte heller uppmärksammas, för att den av anmälaren upplevda kränkningen inte ska upprepas.

Dessa två regler om återhållsamhet för utgivaren är en del av den hederskodex och praxis som omgärdar det pressetiska systemet.

Vid en fällning…

Vid en fällning skall tidningen också betala en expeditionsavgift. Den delfinansierar PO:s och PON:s verksamhet. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 13 000 kr (exkl. moms). Tidningar med större upplaga betalar 32 000 kr (exkl. moms). Fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kr (exkl. moms).