Vad innehåller en årsberättelse?

I PO:s och PON:s årsberättelser hittar du bl a statistik över antal anmälningar, klandrade tidningar och sammanfattningar av de fällande besluten. Årsberättelserna innehåller även en text av sittande PO och en text av nämndens ordförande som berör sådant som varit viktigt för verksamheten under det gångna året.