Ledamöter Pressens Opinionsnämnd

Presidium

Ordförande: Justitieråd Agneta Bäcklund
Vice ordförande: Justitieråd Anders Eka
2:e vice ordförande: Justitieråd Stefan Johansson
3:e vice ordförande: Hovrättslagman Katarina Påhlsson

Ledamöter utsedda av Publicistklubben

Ordinarie ledamot: Redaktör Clas Barkman
Ordinarie ledamot: Redaktör Karin Sjöberg
Suppleant: Redaktör Christina Jutterström
Suppleant: Redaktör Nils Funcke

Utsedda av Svenska Journalistförbundet

Ordinarie ledamot: Redaktör Ann Norrby
Ordinarie ledamot: Redaktör Ola Gäverth
Suppleant: Journalist Andreas Ekström
Suppleant: Redaktör Ann Johansson

Utsedda av Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ordinarie ledamot: Chefredaktör Sofia Olsson-Olsèn
Ordinarie ledamot: Chefredaktör Magnus Alselind
Suppleant: Chefredaktör Anders Nilsson
Suppleant: Chefredaktör Marie Hillblom

Utsedda av Sveriges Tidskrifter

Ordinarie ledamot: Chefredaktör Ann Marie Bergström
Ordinarie ledamot: Chefredaktör Hans Larsson
Suppleant: Chefredaktör Per Melander
Suppleant: Chefredaktör Carina Löfkvist

Ledamöter utsedda av Riksdagens Chefsjustitieombudsman samt av Ordföranden i Sveriges Advokatsamfund

Ordinarie ledamot: Tidigare VD Anitra Steen
Ordinarie ledamot: Ordförande Göran Gräslund
Ordinarie ledamot: Egenföretagare Christina De Geer
Ordinarie ledamot: Chef Lars Hedström
Ordinarie ledamot: Regissör Suzanne Osten
Ordinarie ledamot: Professor Tomas Brytting
Suppleant: Adj. Professor och Preses Lisa Sennerby Forsse
Suppleant: Direktör Sven Hagströmer
Suppleant: Konsult Annika Levin
Suppleant: Advokat Magnus Ramberg
Suppleant: Generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten
Suppleant: Styrelsemedlem Filippa Bergin