Medlemmar Pressens Opinionsnämnd

Presidium

Ordförande: Justitieråd Anders Eka
Vice ordförande: Justitieråd Stefan Johansson
2:e vice ordförande: Justitieråd Kristina Svahn Starrsjö
3:e vice ordförande: Hovrättslagman Christine Lager

Medlemmar utsedda av Publicistklubben

Ordinarie ledamot: Redaktör Christina Jutterström
Ordinarie ledamot: Redaktör Nils Funcke
Suppleant: Journalist Martin Schori
Suppleant: VD Sofia Wadensjö Karén

Medlemmar utsedda av Svenska Journalistförbundet

Ordinarie ledamot: Redaktör Ola Gäverth
Ordinarie ledamot: Redaktör Ann Johansson
Suppleant: Journalist Andreas Ekström
Suppleant: Journalist Carina Tenor

Medlemmar utsedda av Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ordinarie ledamot: Chefredaktör Anna Lindberg
Ordinarie ledamot: Chefredaktör Anders Nilsson
Suppleant: Tidigare chefredaktör Marie Hillblom
Suppleant: Chefredaktör Mikael Rothsten

Medlemmar utsedda av Sveriges Tidskrifter

Ordinarie ledamot: Chefredaktör Hans Larsson
Ordinarie ledamot: Chefredaktör Ann Marie Bergström
Suppleant: Chefredaktör Per Melander
Suppleant: Journalist Carina Löfkvist

Medlemmar utsedda av Riksdagens chefsjustitieombudsman och ordföranden i Sveriges advokatsamfund

Ordinarie ledamot: Tidigare VD Anitra Steen
Ordinarie ledamot: Ordförande Göran Gräslund
Ordinarie ledamot: Egenföretagare Christina De Geer
Ordinarie ledamot: Chef Lars Hedström
Ordinarie ledamot: Regissör Suzanne Osten
Ordinarie ledamot: Professor Tomas Brytting
Suppleant: Adj. Professor och Preses Lisa Sennerby Forsse
Suppleant: Direktör Sven Hagströmer
Suppleant: Konsult Annika Levin
Suppleant: Advokat Magnus Ramberg
Suppleant: Generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten
Suppleant: Styrelsemedlem Filippa Bergin