PO:s och PON:s historia

Den långtgående yttrande- och tryckfrihet vi har i Sverige lägger ett mycket stort ansvar på enskilda tidningar, ansvariga utgivare och redaktioner på tidningar och andra medier. Friheten måste användas med mycket stor omsorg. Därför är det viktigt att pressen har sina egna etiska regler, utöver lagarna.

År 1916 antogs de första pressetiska reglerna. Pressens organisationer beslöt också att inrätta en hedersdomstol, Pressens Opinionsnämnd. Orsaken var att vissa tidningar – under det pågående första världskriget – hade kommit att bli propagandaorgan för krigförande stater, vilket skadade pressens anseende. 1969 reformerades PON. Tidigare hade den bara bestått av pressfolk, men nu kom det även in representanter för allmänheten. Samma år inträttades också Allmänhetens Pressombudsman. Bakgrunden till denna förstärkning av det pressetiska systemet står bl a att söka i den sensationsjournalistik som uppkommit efter andra världskriget och som innebar att det fanns ett större behov av – och även ett politiskt tryck för – att skapa ett starkare skydd för enskilda.

Under fliken “Så skapades PO” finns utdrag ur boken 40 år av övertramp, PO och PON 1969-2009 – pressetikens framväxt, funktion och framtid, som behandlar den historiska bakgrunden till det pressetiska systemet i Sverige.