29 MARS, 2018

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Var går den geografiska gränsen för ett pressetiskt övertramp?
Frågan har blivit aktuell med anledning av de anmälningar som PO fått in mot TT-telegram på senare tid.

Vi tar ett påhittat exempel:

Lokaltidningen avslöjar att en fastighetsägare i Hässleholm i Skåne utnyttjar nyanlända som har svårt att få bostad. De får bo under eländiga förhållanden i utrangerade byggbaracker och det finns misstankar om att hyresvärden dessutom tar oskäliga hyror. Värden är inte namngiven, men då det visas bild på bostäderna, är det klart för många i stan vem det handlar om.

Saken får stor uppmärksamhet, inte minst för att TT skickar ut ett telegram som publiceras på webbplatserna till de flesta dagstidningarna i landet. Ett par dagar senare håller kommunen en presskonferens tillsammans med hyresvärden. De kan visa att bostäderna är i gott skick och att hyran är rimlig.

Tidningen gör en försiktig pudel och TT skickar ut en rättelse som vissa tidningar publicerar, andra inte.

Så dimper en PO-anmälan ned på mitt bord från hyresvärden. Anmälan riktar sig både mot lokaltidningen och alla som publicerat TT-telegrammet.

Att det finns skäl att fälla lokaltidningen blir snabbt uppenbart. Värden är utpekad i ett för henne mycket negativt sammanhang. Även om hon inte är namngiven vet hela Hässleholm.

Men vet Kristianstadsbladets läsare någon mil bort vem det handlar om, när de tar del av TT-telegrammet? Kanske några, men betydligt färre än i Hässleholm. Och i Växjö, Borlänge eller Piteå, då? Var går gränsen?

Å ena sidan ligger telegrammet på en rad webbplatser, som var och en får betraktas som globala publiceringar. En Hässleholmsbo som flyttat till Piteå skulle, rent teoretiskt, kunna ta del av telegrammet på Piteå Tidningens webbplats och ha sådana kunskaper om sin hemstad att hen förstod vilken hyresvärd det handlar om.

Å andra sidan rör det sig i praktiken om ett mycket litet antal människor, som inte heller rör sig i samma närmiljö som den utpekade värden.

Jag lutar åt att det är lokaltidningarna och de rikstidningar som publicerat telegrammet som gör värst skada. Rikstidningarnas webbplatser har ju läsare i hela landet.

PS: Förlåt, Norra Skåne, min fina gamla arbetsplats! Exemplet är verkligen hittepå.

Etik handlar inte om plattformar
Därför ökar anmälningarna till PO