Krönikan om fällningarna av Hänt Extra och Hänt i veckan (Journalisten nr 8/16) har väckt en del frågor. Ämnet var skilsmässan mellan Laila Bagge och Niclas Wahlgren. Båda anmälde tidningarna (var för sig) och fick dem fällda. Artiklarna var – oavsett sanningshalten – ett intrång i deras privatliv som inte hade något betydande allmänintresse.

”Men finns det inte en underförstådd överenskommelse mellan läsare och redaktion om att det inte är på riktigt? Läsarna vill bli underhållna oavsett om det som står är sant eller inte, de bryr sig inte om sånt.”

Det finns säkert en del läsare som tänker just så; skakar på huvudet och skrattar lite medan de läser. Men jag är lika övertygad om att det finns läsare som ser skvallertidningar som riktiga informationskanaler. Och själva gör tidningarna inte anspråk på något annat. Det finns en ansvarig utgivare och artiklarna ärpresenterade som vilken annanjournalistik som helst, med rubriker, ingresser, pratminus och hemliga källor som har rätt till skydd.

Och ändå visar det sig gång på gång att deras nyhetsförmedling handlar om hårresande överdrifter och ibland om rent hittepå.

Sådan journalistik blir inte OK, bara för att redaktionen blinkar åt läsekretsen och en del fattar vinken. Vi bör ställa samma krav på sanning, relevans och hänsyn till enskilda människor på tidningar som skriver om kända personer som vilken annan tidning som helst. I grund och botten är det en fråga om pressens trovärdighet.

”Den som ger sig i leken får leken tåla. Det handlar om kändisar som vikt ut sig i skvallertidningarna i åratal. Då får de väl finna sig i att det uppmärksammas att de till exempel skiljer sig?”

Ja, en kändis som burits upp av pressen i medgång kan få finna sig i hårda omdömen i motgång. När skivan floppar, när man uppträder arrogant i TV eller till exempel är berusad i ett offentligt sammanhang.

Men artister som underhåller oss har rätt till en privat sfär på ett helt annat sätt än en samhällsbärare, där vi har ett offentligt ansvar att utkräva. Till denna privata sfär hör bland annat frågor om hälsa, sex och privata relationer.

”Vad är det för mening att fälla dem? Det är ju samma visa varje vecka. Det måste ju rassla in anmälningar till PO!”

Nej, så är det inte. Jag har gått genom alla anmälningar mot alla kändistidningar de fem senaste åren. Räkneverket stannar på 13 anmälningar. Av dessa har nio lett till fällningar. De övriga fyra anmälningarna gjordes av personer, som inte var berörda av publiceringen och avskrevs därför. Det betyder att samtliga kändisar som anmält kändistidningar har vunnit i PON.

Och nog finns det en mening med att fälla, inte minst för de klagande. Av de reaktioner jag tagit del av verkar de flesta nöjda med att ha fått rätt – som vilken människa som helst som misshandlats i pressen.

I den här skaran finns inte bara Laila Bagge och Niclas Wahlgren, utan också kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Per Holknecht, Bianca Ingrosso och Charlotte Perrelli.

Men längre än så är inte listan under fem år.

(Journalisten den 20 oktober 2016)

Håll tassarna borta från journalistiken
Kanske behövs ett helt nytt etiskt bygge