Vill du få ditt budskap att slå igenom i nyhetsförmedlingen; klä det i statistik! Statistik hjälper oss att förstå komplicerade och svåröverskådliga förhållanden. Eller ger oss intrycket av att vi förstår.

Låt mig testa dig genom att dyka ned i statistiken över PO:s verksamhet. Den kommer ur vårt kodningssystem. Varje ärende kodas ur mängder av perspektiv, från var anmälaren bor, via kön till vad klagomålet gäller.

För första gången har vi gjort en jämförelse av ett helt års anmälningar med hur det såg ut för tio år sedan, 2017 mot 2007. Det första som slår en är att anmälningarna ökat kraftigt, med 60 procent, från 313 till 507.

Ökat har också anmälningarna mot storstadstidningar gjort, från 127 till 206. En ökning med 79 anmälningar, 60 procent, kan ju faktiskt beskrivas som dramatisk, om man så önskar. Men det känns lika naturligt att säga att det inte är någon ökning alls, då även totala antalet anmälningar ökade med just 60 procent.

Men så enkelt är det inte heller. Om man ser till storstadstidningarnas andel av respektive års behandlade ärenden har den stigit från 31 procent 2007 till 49 procent 2017.

Mark Twain skulle säkert frågat sig om ovanstående resonemang var lögn, förbannad lögn eller statistik. Oavsett krumbukterna vågar jag säga att anmälningarna mot storstadstidningarna ökar och anmälningarna mot landsortspressen sjunker.

Störst skillnad mellan de utvalda åren gäller de direktavskrivningar som PO gör; anmälningar som skrivs av utan att någon utredning inleds. 2007 gällde det 47 procent. 2017 hade siffran stigit till 80 procent. En obestridlig ökning, hur man än räknar.

Förklaringen?

Den viktigaste är att både PO och en rad tidningar har underlättat för anmälarna. 2012 införde PO en e-blankett, som gjort det mycket enkelt att anmäla. Till det kommer att först Expressen och därefter flera andra tidningar infört en knapp vid sina artiklar på webbplatserna som gör att läsaren direkt kommer in på vår anmälningsblankett.

Det har kort sagt aldrig varit så enkelt att PO-anmäla som idag. Det syns såväl i den totala mängden anmälningar, som de som riktas mot storstadstidningarna – och i mängden direktavskrivningar.

Det ska vara lätt att anmäla en tidning. Tillgängligheten ger oss många anmälningar som måste skrivas av utan utredning, men fångar också upp viktiga anmälningar som annars kanske aldrig skulle ha lämnats in.

Snarare vore det bra om fler tidningar införde samma knapp som Expressen. Några har gjort det, som Norran och Västerbottens-Kuriren.

Nu är Mittmedia vara på gång. Först ut var VLT i veckan som gick. Bra.

(Journalisten den 15 februari 2018)

 

Är nyheten lokal om TT publicerar den?
Utredning klar om ny medieetik