Håll ett öga på Facebook

Den 7 juli i år föll en intressant dom vid Kalmar tingsrätt.

På ytan handlade det om ett bråk mellan ett företag och en tidigare anställdsom på Facebook, via en kompis konto, påstods ha avslöjat innehållet i ett konfidentiellt avtal med hjälp av ett foto och ett kollage. Bolaget hade tagit en kopia av det som publicerats på Facebook och lagt med i stämningsansökan. Nu hävdade innehavaren av Facebookkontot att bolaget gjort intrång i hans upphovsrätt.

Tingsrätten konstaterade att det inte var frågan om upphovsrättsintrång enligt svensk lag. Men tingsrätten stöder sig även på Facebooks användarvillkor, som citerades i domen:

”När du publicerar innehåll eller uppgifter med inställningen Offentlig innebär det att du tillåter att alla, inklusive personer som inte är inloggade på Facebook, kan visa och använda uppgifterna samt koppla dem till dig (d.v.s. till ditt namn och din profilbild). Med Använda avser vi handlingen att använda, köra, kopiera, offentligt framföra, eller visa, sprida, ändra, översätta och skapa bearbetningar av någonting.”

Tingsrätten drar slutsatsen att det därmed var OK att använda bilden. Och plötsligt har ett amerikanskt socialt mediums regler blivit styrande för en svensk domstol. Har man gjort bilden ”offentlig” så har man.

Av domen framgår inte om saken skulle förändrats om bilderna varit skyddsvärda enligt svensk lag. Men eftersom domens konklusion bygger på Facebooks användarvillkor är det svårt att tolka domstolen på annat sätt än att Facebooks regler är överordnade svensk lag.

Bra att veta för alla som lägger bilder på Facebook. Inte minst för professionella fotografer.

Detta gäller allmänhetens rätt att använda bilder på Facebook. Än märkligare blir det när man reflekterar över de regler Facebook ställt upp för sig själv – och som du som användare godkänt. Facebooks makt över dina bilder, oavsett om de är offentliga eller inte, formuleras så här:

”För innehåll som skyddas av upphovsrätten, t.ex. foton eller filmklipp (Skyddat innehåll), ger du oss uttryckligen följande behörighet, i enlighet med dina sekretess- och applikationsinställningar: du beviljar oss en icke-exklusiv, överföringsbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, global licens att använda allt Skyddat innehåll som du publicerar på eller i anslutning till Facebook (Innehållslicens). Den här Innehållslicensen upphör att gälla när du tar bort ditt Skyddade innehåll eller ditt konto, förutsatt att innehållet inte delats med andra som inte tagit bort det.”

Facebook tilltvingar sig kort sagt stora rättigheter över dina foton via användarvillkoren. Vad har de i kikaren? Jag frågade Catharina Ekdahl som tidigare var vd för Svenska Fotografers Förbund, SFF, och som nu bland annat sysslar med utbildning i lag och rätt vid fotografering:

– Jag är oroad. Här ser vi ett antal sociala medier som systematiskt bygger upp några av de största fotobankerna i världen. Det lär inte vara en slump, inte heller att de ger sig själva så omfattande rättigheter i användaravtalen. Det kan inte uteslutas att de börjar använda den tillgång de byggt upp, till exempel genom kommersiell försäljning.

Vi bör nog hålla ett öga på Facebook.

(Journalisten den 26 november 2014)

Får man påstå vad som helst i en krönika?
Ingen rättighet att få skriva på en tidningssajt