2019

2018

2017

Slappt argument att ”alla vet”
Är det rätt att hänga ut en handläggare?