Jag läste Mikael Bergling och Fredrik Nejmans bok ”Svenska skandaler – fittstim, järnrör och doktorshattar”. I korta sammandrag presenteras alla viktiga skandaler och stora avslöjanden sedan Per Oscarsson klädde av sig i Hylands hörna. Mitt liv som mediekonsument snabbspolat.

Författarna hade också betygsatt skandalerna och gjort en topplista. Vann gjorde – överraskning! – IB-affären.

Boken är ljuvlig, men lite svår att få grepp om. Så jag läste om den och förde in alla 115 skandaler författarna valt i ett exceldokument och sedan kategoriserade jag dem. Våld, sex, droger, politik, kungligt och korruption var några av de kategorier jag skapade. Min förhoppning var naturligtvis att bättre förstå skandalens väsen. Vad skapar den? Vad handlar den om?

Så här ser min topplista ut:

  1. Politik: 33 skandaler
  2. Pengar: 19
  3. Sex:  18
  4. Droger: 13
  5. Kungligt: 7

För tydlighetens skull vill jag säga att jag lagt samman några grupper. Under politik finns till exempel även maktmissbruk. Kategorin pengar handlar både om stora inkomster, bonusar, skattefusk och slöseri med allmänna medel. Och i droger ingår både alkohol och dopning.

Det blir ganska tydligt vad som skapar en skandal eller ett uppmärksammat avslöjande. Ämnet ska kittla. Det ska locka vår nyfikenhet och väcka känslor som avund, längtan eller vrede. Kanske också ge oss en bekräftelse på vår egen rättfärdighet.

Jag skar materialet på ytterligare ett sätt; delade in alla skandalerna i personorienterade och samhällsrelaterade. Det blev svåra gränsdragningar och ibland fick jag fylla i båda kolumnerna. För visst finns det samhällsaspekter i nästan alla personskandaler.

Ludmila Engquists dopning väckte frågor om såväl drogbruk inom idrotten, som om idrott kan vara rättvis. Men till syvende og sidst handlade berättelsen om Ludmila själv. Medan till exempel Boforskanonerna i Indien var en tydligt samhällsorienterad skandal.

I mitt protokoll fick jag 33 samhällsrelaterade skandaler och 84 som till övervägande del handlade om en person. Övervikten har funnits hela den granskade perioden, men blivit tyngre på senare år.

Så vad har vi att vänta i skandalväg framöver?

Matskandaler kommer att intressera oss allt mer. Uppdrag gransknings ompackade köttfärs skakade livsmedelsbranschen och hästlasagnen engagerade ett helt folk mer än något avslöjande om vapenexport har gjort. Mat har vi i munnen, kanoner finns någon annanstans.

Trenden mot fler personskandaler kommer att hålla i sig. Allt fler av dessa kommer att avslöjas i sociala medier och leva ett eget liv där, kanske utan att ens nå traditionella medier.

Riktiga samhällsavslöjanden kommer även i fortsättningen att göras av professionella journalister. För att det är de som kan.

Publicerad den 25 september 2014 i nummer 11 av Journalisten

Därför ändrar PON rutinerna om anonymitet
Misslyckandet är hennes att bära och vårt att betrakta