Skilsmässan mellan Laila Bagge och Niclas Wahlgren har – hittills – lett till tre fällningar i Pressens Opinionsnämnd. Båda parter har PO-anmält och båda har fått rätt.

Vilka tidningar det gäller? Blunda i en sekund och gissa.

Javisst är det Hänt i veckan och Hänt Extra.

Utan att vi vältrar oss i tidningarnas påståenden, krävs det ändå en kort beskrivning:

I nummer 51 2014 av Hänt extra toppades förstasidan av rubriken Hemligheten bakom skilsmässan! Niclas kärleksäventyr med en annan kvinna!. Inne i tidningen citerade en anonym källa Laila Bagge som påstods ha sagt att ”Nicke har inte hållit sig på rätt sida av staketet”.

Niclas Wahlgren har alltså, enligt tidningen, varit otrogen, vilket lett till skilsmässan. Detta anmäldes av honom. I mitt beslut konstaterade jag att det inte är PO:s uppgift att utreda vad som är sant, utan om det som skrivits tillfogad anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

I det här fallet bedömde jag att allmänintresset var lågt, eftersom Niclas Wahlgren inte är en samhällsbärare, någon vi kan utkräva ett offentligt ansvar av, utan någon som underhåller oss. Därmed var påståendet om otrohet ett otillbörligt intrång i hans privatliv. PON ansåg detsamma.

För Laila Bagges del anmälde hon tre artiklar ur olika nummer av Hänt i veckan från 2015. I artiklarna utpekas hon bland annat som hämndlysten. Hon påstås bland annat ha agerat så att Niclas Wahlgren inte kom i fråga fören TV-produktion. Hon beskylls i en annan artikel för bristande omdöme och girighet. Hämndlysten, girig och omdömeslös – nedsättande uttryck, som beskriver en människas karaktär och som är i princip omöjliga att försvara sig mot. Fällning.

Hon anmälde även att Hänt Extra påstod att hon dejtade en Robinsonstjärna och att de hade kärleksmöten runt om i Sverige. Ännu en fällning.

Man kan naturligtvis ha synpunkter på fällningarna av typen ”Dom har sig själva att skylla. Den som sig i leken ger…”.

Det finns naturligtvis ett korn av sanning i det. Och leken på den offentliga arenan kan vara grym.

Den som tycker att Niclas Wahlgren säger något korkat i en radiosändning kan få hånet att eka mellan de sociala medierna. Och om en TV-recensent i en kvällstidning tycker att Laila Bagge har en sällsynt ful klänning i TV eller uppför sig arrogant kan han eller hon klippa till så det dånar om det.

Det här är saker som handlar om deras offentliga roll som underhållare, en roll de själva valt. Den leken får de tåla.

Men att uppträda på en offentlig arena – sjunga, dansa, trolla eller spela fotboll – innebär inte att man förlorar rätten till en skyddad sfär. Allmänintresset runt den som underhåller oss gäller prestationen, inte det privata. Dit en skilsmässa hör. Och allmänintresset stiger inte bara för att vi är nyfikna.

Till det kommer den rent mänskliga aspekten. Jag skulle vilja travestera ugglan i Fablernas värld (*):

Kändisar har också människors känslor. Kändisar är väl också människor?

(Journalisten den 16 maj 2016)

Fortsatt stark återhållsamhet
Är det naivt att tala om pressfrihet i Turkiet?