Mer om tillämpning

De pressetiska reglerna är tumregler som anvisar tidningarna rörande publicistiska beslut, inte lagregler. De etiska reglerna syftar till att ge den enskilde skydd mot publicitetsskador, utöver det som lagen erbjuder. PO och PON använder de pressetiska reglerna som hjälp vid bedömningar.

Lagregler beträffande publiceringar i tidningar och tidsskrifter finns i tryckfrihetsförordningen (TF). TF ger varje medborgare rätt att uttrycka sig fritt i skrift. Lagen ger också enskilda skydd mot ärekränkningar i tidningar. För t ex nättidningar finns motsvarande regler i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Om en person anser sig förtalad i en tidning finns möjlighet att väcka enskilt åtal. Även Justitiekanslern kan väcka åtal för förtal.