Litteratur

Axberger, Hans-Gunnar (1994), Pressetik: en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt, Juristförlaget

Bergling, Michael, von Krogh, Torbjörn och Nejman, Fredrik (2009), 40 år av övertramp PO/PON 1969-2009 – Pressetikens framväxt, funkton och framtid,Juridisk Reportagebyrå

Cars, Thorsten (1991), Pressetiken i praktiken, Allmänna Förlaget

Groll, Lennart och Berg, Curt A (1976), Ett fall för PO, Pressens samarbetsnämnd

von Krogh, Torbjörn (2006), Värst i världen? Kritiken mot Expressen 1944-1954, i Presshistorisk årsbok 2006

von Krogh, Torbjörn (2008), Mediernas ansvarighet – om media accountability på svenska, Sim(o), Institutet för mediestudier

von Krogh, Torbjörn (2009), Medieetik, Sns-förlag

Stenholm, Olle (red) (1991), Pressens Opinionsnämnd 1916-1991, Pressens samarbetsnämnd

Wiebull, Lennart och Börjesson, Britt (1995), Publicistiska seder. Svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994, Tidens förlag