PO tar emot anmälningar från enskilda personer som själva omskrivits i pressen. Även företag, organisationer och myndigheter kan anmäla.

PO prövar klagomål från enskilda personer som känner sig orättvist behandlade i pressen. För att PO ska kunna pröva en anmälan krävs att anmälaren självär utpekad (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. För att en prövning ska kunna ske krävs alltså att anmälaren är utpekad och personligen berörd av de publicerade uppgifterna.

Anmälningar från juridiska personer (företag och liknande) prövas som regel enbart i frågor om rättelse eller genmäle, dvs uppföljande publiceringar.

PO bedriver inte någon allmän granskning av tidningars innehåll och publiceringars lämplighet.