Vem kan anmäla?

Om du känner dig personligen kränkt av något som stått i en tidning kan du göra en PO-anmälan. (Anonyma anmälningar skrivs av utan åtgärd.)

Det finns tre krav:

1. Artikeln ska ha varit publicerad i en tryckt tidning eller tidskrift. PO kan även pröva vissa nättidningar. Det gäller nättidningar vars utgivare är medlemmar i TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter eller som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet. Länk till listan över anslutna nättidningar.

PO kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv. För klagomål rörande radio och tv hänvisas till Myndigheten för press radio och tv.

2. Anmälaren ska vara personligen berörd av den publicering som anmäls. Det innebär vanligen att man skall vara namngiven eller på annat sätt utpekad.

3. Publiceringen ska ha skett inom tre månader från den dag anmälan inkom, om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl innebär i detta sammanhang att man rent fysiskt varit oförmögen att anmäla tidigare, till exempel på grund av allvarlig sjukdom eller häktning med restriktioner.

Hur anmäler jag?

Anmälan kan göras via anmälningsformuläret på hemsidan, e-post eller brev.

Skicka helst med ett urklipp, kopia eller skärmdump av publiceringen.

Skriv så kortfattat som möjligt vilka uppgifter i publiceringen som är kränkande för dig och varför du känner dig illa berörd av den anmälda publiceringen. Om anmälan gäller en nätpublicering måste du själv skicka med en utskrift eller en skärmdump av det som anmäls, där publiceringsdatum framgår.

Du får gärna använda ombud för att göra en anmälan. Det kan vara t ex en släkting, vän, arbetskamrat eller ett juridiskt ombud. Ett ombud måste alltid skicka med en skriftlig fullmakt från den för vars räkning PO-anmälan görs.

Vad händer efter min anmälan?

Det första PO granskar när en anmälan kommit in är om anmälaren är personligen berörd och om publiceringen skett under de senaste 3 månaderna.

Om PO beslutar att utreda saken vidare skickas en kopia på anmälan till tidningen. Tidningen svarar normalt inom två veckor och svaret går till anmälaren för kommentar. Ytterligare korrespondens kan förekomma.

En hederskodex är att en tidning som anmälts inte ger offentlighet åt PO-anmälan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada under utredningens gång. Det är en praxis som i flera fall bekräftats av beslut i Pressens Opinionsnämnd (tex PON exp nr 34/2011).

När parterna har avslutat sin korrespondens gör PO sin bedömning. Det finns två alternativ:

1. PO föreslår att tidningen ska klandras och överlämnar ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON) som är den beslutande instansen.

2. PO anser att tidningen ska frias och avskriver fallet. Anmälaren kan överklaga en avskrivning till PON.

I ett ärende som överlämnats till PON sker också viss korrespondens. När ärendet är klart att avgöras tas det upp på ett sammanträde i nämnden. Sammanträden hålls cirka 12 gånger per år.

När PON har fattat sitt beslut skickas det till anmälaren och till tidningen. Om nämnden ansett att tidningen ska klandras är tidningen skyldig att publicera nämndens uttalande och betala en expeditionsavgift.

Vad vi kan pröva

Allmänhetens Pressombudsman (PO) kan pröva publiceringar i tryckt periodisk skrift, dvs tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år.

PO kan även pröva publiceringar på tidningars nätsidor. För att PO ska kunna pröva publiceringar på internet krävs att det företag som ger ut nättidningen finns representerat i Pressens Samarbetsnämnd. Samarbetsnämnden har också beslutat om utvidgad prövningsrätt för PO och PON. Från 2011 kan prövning därför även avse andra nättidningar som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet.

Vad vi inte kan pröva

Allmänhetens Pressombudsman kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv. För klagomål rörande radio och tv hänvisas till Myndigheten för radio och tv.

Vem kan anmäla

PO tar emot anmälningar från enskilda personer som själva omskrivits i pressen. Även företag, organisationer och myndigheter kan anmäla.

PO prövar klagomål från enskilda personer som känner sig orättvist behandlade i pressen. För att PO ska kunna pröva en anmälan krävs att anmälaren själv är utpekad (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. För att en prövning ska kunna ske krävs alltså att anmälaren är utpekad och personligen berörd av de publicerade uppgifterna.

Anmälningar från juridiska personer (företag och liknande) prövas som regel enbart i frågor om rättelse eller genmäle, dvs uppföljande publiceringar.

PO bedriver inte någon allmän granskning av tidningars innehåll och publiceringars lämplighet.

Från anmälan till beslut

PO får ungefär 500 anmälningar om året. Det första PO granskar när en anmälan kommit in är om anmälaren är personligen berörd och om publiceringen skett under de senaste tre månaderna.

Om PO beslutar att utreda saken vidare skickas en kopia på klagomålet till den anmälda tidningen för yttrande. Tidningen skall normalt svara inom två veckor. En kopia på tidningens svar går sedan till anmälaren för bemötande. Varje sådant bemötande tillställs tidningen för kännedom. Ibland kan det bli flera omgångar till av korrespondens från såväl anmälare som från tidning.

När korrespondensen är avslutad gör PO sin bedömning. Två alternativ finns:

1. PO anser efter sin utredning av ärendet att tidningen avvikit från god publicistisk sed och tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada. Då kan PO inte själv utfärda klander mot tidningen. I stället hänskjuter PO saken för avgörande i Pressens Opinionsnämnd (PON).

2. PO finner att tidningen inte tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada och avskriver därför ärendet. Anmälaren kan överklaga en avskrivning till PON.

 

Anslutna nättidningar
Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet
Nedan finner du de nättidningar som ansökt om att bli anslutna till det pressetiska systemet.
En tidning eller nättidning som ges ut av ett av Tidningsutgivarna (TU) eller Sveriges Tidskrifters medlemsföretag är per automatik redan ansluten till det pressetiska systemet.
Om du inte hittar den nättidning du söker i listan, kan du söka efter den hos respektive organisation, via länkarna nedan.
TU – Medier i Sverige
Sveriges Tidskrifter
Nättidningar Datum
24blekinge.se 2017-06-02
24emmaboda.se 2017-06-02
24halmstad.se 2017-06-02
24kalmar.se 2017-06-02
24kristianstad.se 2017-06-02
24malmo.se 2017-06-02
24nybro.se 2017-06-02
24trelleborg.se 2017-06-02
24uppsala.se 2017-06-02
24varberg.se 2017-06-02
24västerås.se 2017-06-02
24ystad.se 2017-06-02
arbetaren.se 2017-08-30
arjeplognytt.se 2015-08-30
battrestadsdel.se 2015-06-24
bjuvsnytt.se 2014-01-27
blankspotproject.se 2016-03-31
blogg.lbmultimedia.se (BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter) 2017-05-18
bmz.se (Bjarnemagasinet) 2014-07-14
dagensjuridik.se 2011-09-05
dagensvimmerby.se 2017-02-20
farad.se 2011-10-10
fightermag.se 2013-10-10
frilagt.se 2016-01-09
hoglandsnytt.se 2014-05-01
jkpngnews.se 2016-11-10
kit.se 2015-08-12
ledarsidorna.se 2017-09-28
lidingosidan.se 2017-05-29
linkopingnews.se 2018-01-15
medievarlden.se 2011-10-06
mobilestories.se 2016-09-07
naringslivets-medieinstitut.se 2018-05-08
nattidningenfyren.se 2017-05-17
njus.me 2017-05-17
norrkopingnews.se 2018-01-15
nyheteridag.se 2014-11-04
realtid.se 2011-10-10
samtiden.nu 2014-03-06
secondopinion.se 2011-11-27
siljannews.se 2017-08-20
socialpolitik.com 2017-07-26
spanaren.se 2017-04-10
sponsringonline.se 2013-08-27
stockholmsvarjehanda.se 2015-08-19
tabyallehanda.se 2015-08-19
utgivarna.se 2017-12-21
utgivet.se 2014-11-11
varldenidag.se 2014-01-20
Dataskyddspolicy

PO/PON använder modern informationsteknik för behandling av personuppgifter. Uppgifterna används för att registrera ärenden som kommer in till PO och hanteras av PO samt av PON. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag. Du kan när som helst ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.
Kontakta po@po.se.

Läs mer om vår sekretesspolicy här.