Vem kan anmäla?

Om du känner dig personligen kränkt av något som stått i en tidning kan du göra en PO-anmälan. (Anonyma anmälningar skrivs av utan åtgärd.)

Det finns tre krav:

1. Artikeln ska ha varit publicerad i en tryckt tidning eller tidskrift. PO kan även pröva vissa nättidningar. Nättidningar som har utgivningsbevis och är anslutna till TU Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter prövas av PO och PON utan att de aktivt behövt ansluta sig till det pressetiska systemet. Länk till listan över anslutna nättidningar.

PO kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv. För klagomål rörande radio och tv hänvisas till Myndigheten för press radio och tv.

2. Anmälaren ska vara personligen berörd av den publicering som anmäls. Det innebär vanligen att man skall vara namngiven eller på annat sätt utpekad.

3. Publiceringen ska ha skett inom tre månader från den dag anmälan inkom, om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl innebär i detta sammanhang att man rent fysiskt varit oförmögen att anmäla tidigare, till exempel på grund av allvarlig sjukdom eller häktning med restriktioner.

Hur anmäler jag?

Anmälan kan göras via anmälningsformuläret på hemsidan, e-post eller brev.

Skicka med ett urklipp, kopia eller skärmdump av publiceringen.

Beskriv så kortfattat som möjligt vilka uppgifter i publiceringen som är kränkande för dig och varför du känner dig illa berörd av den anmälda publiceringen. Om anmälan gäller en nätpublicering måste du själv skicka med en utskrift eller en skärmdump av det som anmäls, där publiceringsdatum framgår.

Du får gärna använda ombud för att göra en anmälan. Det kan vara t ex en släkting, vän, arbetskamrat eller ett juridiskt ombud. Ett ombud måste alltid skicka med en skriftlig fullmakt från den för vars räkning PO-anmälan görs.

 

Vad vi kan pröva
Allmänhetens Pressombudsman (PO) kan pröva publiceringar i tryckt periodisk skrift, dvs tidningar som utkommer med minst fyra nummer per år. PO kan även pröva vissa nättidningar. Det gäller nättidningar vars utgivare är medlemmar i TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter eller som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet.

Vad vi inte kan pröva

Allmänhetens Pressombudsman kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv. För klagomål rörande radio och tv hänvisas till Myndigheten för press, radio och tv.

Vem kan anmäla
PO tar emot anmälningar från enskilda personer som själva omskrivits i pressen. Även företag, organisationer och myndigheter kan anmäla.

PO prövar klagomål från enskilda personer som känner sig orättvist behandlade i pressen. För att PO ska kunna pröva en anmälan krävs att anmälaren själv är utpekad (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. För att en prövning ska kunna ske krävs alltså att anmälaren är utpekad och personligen berörd av de publicerade uppgifterna.

Anmälningar från juridiska personer (företag och liknande) prövas som regel enbart i frågor om rättelse eller genmäle, dvs uppföljande publiceringar.

PO bedriver inte någon allmän granskning av tidningars innehåll och publiceringars lämplighet.

Från anmälan till beslut
När en anmälan kommit in granskar PO till att börja med om anmälaren är personligen utpekad och om publiceringen skett inom tre månader. Anonyma anmälningar skrivs av utan åtgärd.

Om PO beslutar att utreda saken vidare skickas en kopia på klagomålet till tidningen. Tidningen svarar normalt inom två veckor och svaret går till anmälaren för kommentar. Ytterligare skriftväxling kan förekomma. PO förbehåller sig rätten att avsluta skriftväxlingen när det finns tillräckligt underlag för beslut.

En hederskodex är att en tidning som anmälts inte ger offentlighet åt PO-anmälan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada under utredningens gång. Det är en praxis som i flera fall bekräftats av beslut i Pressens Opinionsnämnd (tex PON exp nr 34/2011).

När skriftväxlingen är avslutad gör PO sin bedömning. Det finns två alternativ:

  1. PO föreslår att tidningen ska klandras och hänskjuter saken till Pressens Opinionsnämnd (PON) för slutligt avgörande.
  2. PO anser att tidningen ska frias och avskriver fallet. Anmälaren kan överklaga en avskrivning direkt till PON inom en månad från beslutet.

I ett ärende som kommit in till PON kan också ske viss korrespondens. När ärendet är klart att avgöras tas det upp på ett sammanträde i nämnden. Sammanträden hålls cirka 12 gånger per år.

När PON har fattat sitt beslut skickas det till anmälaren och till tidningen. Om nämnden ansett att tidningen ska klandras är tidningen skyldig att publicera nämndens uttalande och betala en expeditionsavgift till PO/PON. Anmälaren avgör om han eller hon vill vara anonym eller vill att namnet står med i beslutet. Fällande beslut publiceras på PO:s hemsida, www.po.se.

Anslutna nättidningar
Nättidningar som har utgivningsbevis och är anslutna till TU Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter prövas av PO och PON utan att de aktivt behövt ansluta sig till det pressetiska systemet.
Nättidningar Datum
arbetaren.se 2017-08-30
arjeplognytt.se 2015-08-30
battrestadsdel.se 2015-06-24
bjuvsnytt.se 2014-01-27
blankspotproject.se 2016-03-31
blogg.lbmultimedia.se (BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter) 2017-05-18
bmz.se (Bjarnemagasinet) 2014-07-14
dagensjuridik.se 2011-09-05
dagensvimmerby.se 2017-02-20
dinlt.se (Din Lokaltidning Gästrikland) 2019-05-24
farad.se 2011-10-10
fightermag.se 2013-10-10
frilagt.se 2016-01-09
hoglandsnytt.se 2014-05-01
jkpngnews.se 2016-11-10
kit.se 2015-08-12
kvartal.se 2019-11-19
lidingosidan.se 2017-05-29
linkopingnews.se 2018-01-15
medievarlden.se 2011-10-06
mobilestories.se 2016-09-07
morgonkurir.se 2019-04-18
naringslivets-medieinstitut.se 2018-05-08
nattidningenfyren.se 2017-05-17
njus.me 2017-05-17
norrkopingnews.se 2018-01-15
nyheteridag.se 2014-11-04
nyhetsbyranjarva.se 2019-03-25
osp.nu (Östra Sörmlands Posten) 2019-05-28
realtid.se 2011-10-10
samtiden.nu 2014-03-06
secondopinion.se 2011-11-27
siljannews.se 2017-08-20
socialpolitik.com 2017-07-26
spanaren.se 2017-04-10
sponsringonline.se 2013-08-27
stockholmsvarjehanda.se 2015-08-19
sveg.se 2019-02-05
sydnarkenytt.se 2019-03-20
tabyallehanda.se 2015-08-19
utgivarna.se 2017-12-21
utgivet.se 2014-11-11
varldenidag.se 2014-01-20
Dataskyddspolicy
PO/PON använder modern informationsteknik för behandling av personuppgifter. Uppgifterna används för att registrera ärenden som kommer in till PO och hanteras av PO samt av PON. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag. Du kan när som helst ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.
Kontakta po@po.se.

Läs mer om vår sekretesspolicy här.