Vill du ansluta din nättidning till det pressetiska systemet?

Det pressetiska systemet har funnits i Sverige i närmare 100 år. Syftet är att skydda enskilda mot oförsvarliga publicitetsskador utan att det kräver lagstiftning. Det ska försvara det fria ordet och skydda den enskilde.

Systemet är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan TU ‒ Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben. De har bildat Pressens Samarbetsnämnd som är huvudman för Allmänhetens Pressombudsmans (PO) och Pressens Opinionsnämnds (PON) pressetiska verksamhet.

För deltagarna i systemet är medverkan ett sätt att visa att mediet menar allvar med ett etiskt förhållningssätt. Att låta PO/PON granska allmänhetens klagomål stärker trovärdigheten.

PO och PON har till uppgift att pröva klagomål från enskilda som omskrivits i tidningar/tidskrifter och på deras hemsidor. Anmälningar från företag och liknande kan prövas i frågor om rättelse och genmäle. Om en publicering fälls i Pressens Opinionsnämnd ska tidningen/tidskriften publicera beslutet och betala en avgift till Opinionsnämnden.

PO och PON prövar innehållet i alla tryckta tidningar som ges ut i Sverige och som utkommer med minst fyra nummer per år. PO och PON kan även pröva internetpubliceringar från medlemsföretag i TU och Sveriges Tidskrifter.

Förändringarna i medielandskapet har lett till att Samarbetsnämnden beslutat att utvidga möjligheten till prövning av publiceringar på internet. Nu kan internetpubliceringar från medieföretag som enbart finns på internet prövas. Vidare kan internetpubliceringar från medieföretag som inte är medlemmar i TU och Sveriges Tidskrifter prövas. Vad som krävs är ett utgivningsbevis och att företaget frivilligt ansluter sig till det pressetiska systemet.

Vill du ansluta din nättidning till systemet?  I så fall kan du använda denna blankett!

Nättidningar som anslutit sig till det pressetiska systemet.

På hemsidan finns också det pressetiska regelverket tillgängligt dvs de pressetiska publicitetsreglerna, instruktionen för Allmänhetens Pressombudsman och stadgarna för Pressens Opinionsnämnd.

Frågor besvaras av PO:s kansli, 08-692 46 20, po@po.se.